Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy urlop

Kodeks pracy każdemu pracownikowi zapewnia prawo do urlopu. Przepisy Kodeksu Pracy regulują czas pracy, dni wolne od pracy oraz urlop wypoczynkowy. Więcej na temat urlopów w Kodeksie pracy czytaj w artykule.

 

Ojcu dziecka na równych zasadach również przysługuje urlop wychowawczy. Zgodnie z Kodeksem pracy – prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy, przy czym do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego maksymalnie na 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat. Pracownik wychowujący dziecko niepełnosprawne może otrzymać dodatkowy urlop do 3 lat. W tym przypadku wymiar urlopu został ograniczony ukończeniem przez dziecko 18 lat. Uprawnienie do tego dodatkowego urlopu dokumentuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Kwestie równoczesnego przebywania na urlopie wychowawczym reguluje § 3 w art. 186 Kodeksu pracy. Rodzice lub opiekunowie dziecka, jeżeli spełniają warunki do korzystania z urlopu wychowawczego (6-miesięczny okres zatrudnienia, nieukończenie przez dziecko 4 lat z wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych), mogą jednocześnie z niego korzystać, ale przez okres nie przekraczający 3 miesięcy. Można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko lat czterech, a w przypadku dziecka specjalnej troski – do osiemnastego roku życia. Termin wspólnego wykorzystania urlopu wychowawczego wskazują rodzice lub opiekunowie dziecka, a pracodawca (pracodawcy) ma obowiązek udzielić urlopu we wskazanym terminie. Należy jednak podkreślić, że na każde dziecko przysługuje osobny urlop wychowawczy.

Ojciec dziecka może złożyć stosowny wniosek do pracodawcy o udzielenie urlopu wychowawczego we wskazanym terminie, a pracodawca winien go udzielić. Wniosek należy złożyć na 2 tygodnie przed rozpoczęciem terminu urlopu wychowawczego. Jeżeli zamiarem rodziców lub opiekunów dziecka, spełniających warunki do korzystania z urlopu wychowawczego, jest jednoczesne korzystanie z takiego urlopu, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o okresie, w którym zamierza z niego skorzystać.
    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Zakładając, że urlop na żądanie spełnia rolę przede wszystkim wypoczynkową, to dla pracownika także jest obojętne jaka wielkość wymiaru rozliczeniowego będzie się kryła pod urlopem na żądanie a jaka pod pozostałym urlopem podstawowym, skoro suma tych obu wielkości i tak nie może przekroczyć przy maksymalnym kodeksowym wymiarze urlopu 26 x 8, czyli 208 godzin urlopu łącznego.

Ponadto, o tym czy skorzystać z urlopu na żądanie w dniu w którym praca jest przewidziana np. przez 24 godziny (w systemie czasu pracy z art. 137 K.p.) decyduje wyłącznie sam pracownik.

Rozliczanie natomiast urlopu na żądanie w relacji 1 dzień urlopu = 8 godzin, powoduje szereg problemów nie tylko praktycznych w sferze obliczeniowej ale przede wszystkim narusza zasadę równościową, wyrażona w art. 183aK.p. i dlatego jest wykładnią błędną.    Przeczytaj pełną treść

 

 Inaczej jednak jest właśnie z urlopem wychowawczym. Zgodnie z § 27 Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów (Dz. U. nr 81, poz. 740 ze zm.) nawiązaniu do art. 1551 kodeksu pracy (gdyż jak pisałam wyżej, w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy Policyjnej i aktami wykonawczymi, zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, a zgodnie z art. 1552 K.p. w nawiązaniu do art. 1551 K.p. ustawodawca przewidział ten sam sposób obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika przebywającego w danym roku zarówno na urlopie bezpłatnym, jak i na urlopie wychowawczym):

  • Urlop bezpłatny (wychowawczy) trwający nie dłużej niż jeden miesiąc nie ogranicza uprawnień policjanta do urlopów wypoczynkowego i dodatkowego (ust. 1).
  • W razie korzystania przez policjanta z urlopu bezpłatnego (wychowawczego) dłuższego niż jeden miesiąc, urlopy wypoczynkowy i dodatkowy ulegają skróceniu o 1/12 za każdy miesiąc urlopu bezpłatnego, nie więcej jednak niż za 12 miesięcy. Jeżeli urlopy za ten rok zostały już wykorzystane, skróceniu ulegają urlopy za następny rok kalendarzowy (ust. 2).
  • Urlopy wypoczynkowy i dodatkowy nie przysługują za rok kalendarzowy objęty w całości urlopem bezpłatnym (wychowawczym) (ust. 3).


Czyli jeżeli np. w 2010 r. skorzysta Pani z czterech miesięcy urlopu wychowawczego, urlop wypoczynkowy zostanie skrócony o 1/12 za każdy miesiąc przebywania na urlopie wychowawczym.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Kodeks pracy: urlop wypoczynkowy - zasady udzielania
Zasady udzielania urlopów w przypadku konieczności przeliczenia dni na godziny urlopu oraz odpowiadające im powinności w zakresie ewidencjonowania okresów przebywania na urlopie wypoczynkowym.

Urlop w okresie wypowiedzenia (Kodeks pracy)

Czy pracodawca zobowiązany jest pozytywnie rozpatrzyć wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego w trakcie okresu wypowiedzenia?Urlop okolicznościowy w Kodeksie pracy
Zmarł mój ojczym. Czy należy mi się z tego tytułu urlop okolicznościowy?

Urlop wychowawczy a obniżenie czasu pracy do 1/2 etatu

Mam umowę na czas określony (na 2 lata) i zostałem właśnie szczęśliwym ojcem. Urlop tacierzyński mogę wykorzystać w wysokości 1 tygodnia. Nie chciałbym brać bezpłatnego urlopu wychowawczego na rok, wolałbym obniżyć wymiar czasu pracy. Wiem, że jeśli obniżę go o ½ etatu, to będę chroniony przed wypowiedzeniem umowy. A co jeślibym chciał obniżyć etat do ¼ – czy wówczas pracodawca będzie mógł mi wypowiedzieć umowę?Urlop wychowawczy a praca na pół etatu
Jestem na urlopie wychowawczym, ale od września chciałabym podjąć pracę w szkole na pół etatu, czyli w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Pracowałabym więc po 2-3 godziny dziennie. W tym czasie synem opiekowałaby się jego babcia. Czy jest to możliwe? Moim zdaniem te 9 godzin tygodniowo nie przekreśla trwałego zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, chciałabym jednak mieć jasność w tej sprawie.

Urlop na napisanie pracy podyplomowej i na obronę

Obecnie kończę studia podyplomowe. Z pracodawcą zawarłem umowę o skierowaniu na naukę; w umowie przysługuje mi urlop szkoleniowy. Czy należy mi się urlop na napisanie pracy podyplomowej i na podejście do egzaminu w wymiarze 21 dni, czy tylko 6 dni na egzamin?Wybrane opinie naszych klientów:

Termin uzyskania odpowiedzi w pełni adekwatny do nazwy portalu. Odpowiedź na mój problem dostałam o drugiej w nocy (!), a w celu uzyskania w pełni wyczerpującej zagadnienie odpowiedzi – to nie ja, a prawnik zadawał mi dodatkowe pytania. Widzę tu nie tylko solidne podejście do tematu, ale także pełne zaangażowanie. Tak trzymać!

Stefania

Wydawałoby się, że taka forma porady jest wątpliwa. Jednak bez wątpienia dokładna, wyczerpująca i za niewielką opłatę. Jeśli ktokolwiek ma jeszcze jakieś wątpliwości to zapewniam, że należy je wykluczyć. Tutaj mamy szybkość, dokładność, rzetelność połączoną z fachowością i przystępną cenę. Serdecznie dziękuję Panu Łukaszowi Poczyńskiemu.

Z poważaniem

Zenon

Bardzo dobra idea usług prawnych online! Profesjonalna i szybka obsługa! Świetna możliwość dyskutowania szczegółow i niejasności.

Pozdrowienia,

Sylwek

Znakomita współpraca: niemal natychmiastowa reakcja, odpowiedź z podaniem źródeł prawnych. Nawet propozycja zmiany sposobu płatności (bo z zagranicy) została natychmiast zaakceptowana. Dziękuję firmie ePorady24 i gorąco polecam usługi!

Bozena

Dziękuję za pełne zinterpretowanie przepisów, z którymi nie poradził sobie urząd skarbowy i Krajowa Informacja Podatkowa (kuriozum – oni żyją z naszych podatków!!!).

Pozdrawiam,

Piotr

Szybko, rzeczowo – czyli bardzo profesjonalny portal. Nie ruszając się z domu, nie wykonując żadnego telefonu, można dowiedzieć się zawiłych w polskim prawie przepisów prawnych. Wszystkim potrzebującym takiej porady bardzo polecam. Trzymać tak dalej. Mało którą polską firmę można pochwalić za taką profesjonalność.

Wiola

Bardzo szybka i staranna odpowiedz! Wątpię, czy tyle wyjaśnień uzyskałabym w czasie bezpośredniej wizyty u prawnika, i za tak rozsądną cenę! Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Teresa

Dziękuję Panu jestem wdzięczna. Wyjaśniając problem jestem od tej chwili spokojna ponieważ denerwowałam się perspektywą chodzenia po sądach. Dzięki Panu wiem co dalej robić. Korzystałam z porady prawnika w kancelarii. Nic się nie dowiedziałam a zapłaciłam. Pan to zrobił doskonale. Polecę Pana innym którzy maja problem.

Z poważaniem

Zofia

Dziękuję za poradę, na pewno wyniosę z niej jakieś korzyści materialne. Zgodnie z Waszą poradą złożyłem w sądzie okręgowym wniosek o wykładnię wyroku w sprawie odsetek. Czekam na postanowienie sądu. Poinformuję Was o rezultacie. Dziękuję raz jeszcze.

Pozdrawiam,

Piotr

Z czystym sumieniem mogę polecić serwis. Uzyskana porada pomogła mi w uniknięciu bardzo kosztownego błędu i walki z US :) I tak jak opisują – dodatkowe pytania nie kosztują, a bardzo ułatwiają rozwiązanie problemu.

Pozdrawiam serdecznie,

Roman

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »