Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika przed 20 stycznia 2005 r.

Autor: Janusz Wyląg • Opublikowane: 29.10.2009

Mój mąż w 2002 r. zawarł z bankiem umowę kredytową. W 2004 r. pobraliśmy się i oboje kupiliśmy dom, w którym obecnie mieszkamy. Ze względu na problemy finansowe, z którymi ostatnio się borykamy, nie jesteśmy w stanie spłacać kredytu. Bank uzyskał tytuł wykonawczy i wszczął egzekucję z naszej nieruchomości. Obawiam się, że dom zostanie zlicytowany. Czy bank może to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika przed 20 stycznia 2005 r.

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że bank posiada tytuł wykonawczy jedynie przeciwko Pani małżonkowi. Tym samym bank może wszcząć egzekucję z Państwa nieruchomości, tj. dokonać jej zajęcia. Jednakże, zgodnie z art. 9231 § 1 zd. 2 Kodeksu postępowania cywilnego, dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu dłużnikom.

 

Tym samym bank musi wystąpić przeciwko Pani z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. Podstawą roszczenia banku będzie art. 787 K.p.c. w brzemieniu sprzed 20 stycznia 2005 r., ponieważ wierzytelność powstała w 2002 r. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową.

Nadanie klauzuli wykonalności w trybie art. 787 K.p.c.

Dla nadania klauzuli wykonalności w trybie art. 787 K.p.c. jest niezbędne nie tylko ustalenie, że małżonkowie podlegają ustrojowi wspólności majątkowej (niezbędne jest wykazanie aktem stanu cywilnego – skróconym aktem małżeństwa), ale także, że wierzytelność powstała w trakcie wspólności i nie dotyczy majątku odrębnego dłużnika. Nie jest natomiast konieczne z punktu widzenia art. 787 K.p.c. ustalenie, że majątek wspólny faktycznie istnieje. Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd wysłucha małżonka dłużnika.

Powstanie wierzytelności przed powstaniem wspólności majątkowej

Tym samym, ponieważ wierzytelność nie powstała w trakcie istnienia wspólności ustawowej, lecz przed jej powstaniem, wierzyciel nie uzyska klauzuli wykonalności przeciwko Pani, a postępowanie egzekucyjne nie będzie mogło być kontynuowane.

 

Jednakże, zgodnie z brzmieniem art. 52 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązującego od 20 stycznia 2008 r., ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Wytoczenie przez wierzyciela wniosku o podział majątku wspólnego dłużnika

Tym samym wierzyciel będzie miał interes prawny w wytoczeniu wniosku o podział majątku wspólnego w trakcie trwania związku małżeńskiego i w zależności od wyników tego postępowania może przeprowadzić egzekucję z uzyskanych przez dłużnika dóbr w wyniku podziału majątku.

 

Zgodnie z art. 52 § 3 K.r.io., jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus sześć =

»Podobne materiały

Drobna kradzież (przypadkowa) w miejscu pracy

Zostałam posądzona o kradzież ołówka o wartości 0,57 zł w sklepie podczas pracy. Faktycznie, zabrałam go z półki, bo musiałam uzupełnić tabele produktów, a nie miałam przy sobie nic do pisania ani innych pracowników nie było w pobliżu. Przypadkiem został w mojej kieszeni i został znaleziony pod

 

Ściąganie długów w Norwegii

Mieszkając w Polsce, zaciągnąłem kilka kredytów, których spłata sprawia mi teraz kłopoty. Komornik dokonał wpisu o wszczęciu egzekucji w księdze wieczystej mojego mieszkania. Wiem jednak, że licytacja nieruchomości nie zaspokoi wszystkich wierzycieli, obawiam się więc, że komornik będzie chciał

 

Przesłanki zaskarżenia czynności komornika przy licytacji nieruchomości

Komornik wyznaczył termin licytacji mojej nieruchomości, a ja nie złożyłem do sądu zażalenia, czy istnieje jeszcze jakaś możliwość zablokowania tej licytacji?

 

Niezgodność danych zły roku produkcji pojazdu

Rok temu kupiłem pojazd do mojej firmy. Niedawno wykonałem przegląd i okazało się, że podano zły rok produkcji na fakturze (z takim rokiem go zarejestrowałem). Sprawę z wydziałem komunikacji już wyjaśniłem, pozostają jednak roszczenia do sprzedawcy, który nie chce dokonać korekty faktury i zwrotu cz

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza a urlop i zwolnienie lekarskie

Jako emeryt (skończone 65 lat) założyłem w zeszłym roku jednoosobową działalność gospodarczą ze względu na możliwość rozpoczęcia współpracy z pewną dużą firmą. Na początku nasza współpraca układała się pomyślnie, ale obecnie czuję się wykorzystywany. Zawarta umowa określa zakres czynności, czas jej

 

Druk Rp7 – jak go uzyskać, gdy zlikwidowano firmę?

Chcę wystąpić do mojego byłego zakładu pracy (który zlikwidowano) o wydanie druku PR-7 za okres urlopu wychowawczego. Wyliczono mój kapitał początkowy, ale ze względu na sporne (nieudowodnione na razie) okresy powinien być on wyższy. Jak domagać się swoich praw, do kogo się zwrócić?

 

Prowadzenie działalności gospodarczej przy pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego

Jednocześnie pracuję i prowadzę działalność gospodarczą. Od pewnego czasu korzystam z zasiłku chorobowego (z tytułu stosunku pracy), teraz przyznano mi świadczenie rehabilitacyjne. Co powinnam zrobić? Czy muszę zawiesić działalność, którą tak naprawdę prowadzi zaufany pracownik? Czy należy mi s

 

Naruszenie praw autorskich – odpowiedzialność cywilna i karna

Przypadkiem ściągnęłam z niemieckiej strony internetowej trzy zdjęcia sprzętu AGD, które wykorzystałam później na swoich aukcjach na Allegro (prowadzę sklep). Okazało się, że zdjęcia były chronione prawem autorskim – zostałam oskarżona o naruszenie praw autorskich. Sprawa została zgłoszon

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »