Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Klasyfikacja usług kominiarskich

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 15.04.2010

Jakim numerem klasyfikacyjnym są objęte usługi kominiarskie z zakresu czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, a jakim usługi z zakresu przeglądu stanu technicznego, sprawności przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych? Jakim podatkiem VAT powinny być objęte usługi z zakresu czyszczenia przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych, a jakim z zakresu przeglądu stanu technicznego, sprawności (również w budynkach mieszkalnych)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Klasyfikacja usług kominiarskich

Jakim numerem klasyfikacyjnym są objęte usługi kominiarskie

W bieżącym roku podatkowym w dalszym ciągu stosujemy PKWiU z 1997 r. Klasyfikacja ta w grupowaniu 74.70.15 wymienia: usługi czyszczenia pieców i kominów. Wydaje się, że jest to najbliższe Panu grupowanie w PKWiU, dla obu rodzaju usług przez Pana wymienionych. W nowym PKWiU z 2008 r., które ostatecznie nie jest jeszcze stosowane, są to usługi zgrupowane w poz. 81.22.13.0. W przyszłości musi Pan śledzić, kiedy wejdzie nowe PKWiU i wówczas stosować nowe grupowanie klasyfikacyjne.

 

Jednocześnie chciałbym zastrzec, że jedynym podmiotem uprawnionym do wiążącej klasyfikacji towarów i usług jest Ośrodek Klasyfikacyjny Urzędu Statystycznego w Łodzi, do którego może Pan złożyć wniosek o wydanie takiej klasyfikacji dla świadczonych usług. Urząd Statystyczny wydaje taką klasyfikację w ciągu 3 miesięcy.

Stawka podatku VAT na usługi kominiarskie

Jeżeli zaś chodzi o stawkę podatku VAT, to należy zwrócić uwagę, że stosownie do § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów do ustawy o VAT „w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. 22% stawkę podatku obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do:

 

  1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
  2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

    – w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy”.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu ustawy o VAT

Obiektami budownictwa mieszkaniowego są natomiast w rozumieniu ustawy o VAT budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

 

Moim zdaniem szeroko rozumiane usługi kominiarskie mogą zostać uznane za roboty konserwacyjne, stąd powinny być one objęte stawką VAT 7%, jeżeli dotyczą budownictwa mieszkaniowego.

 

W przypadku natomiast usług świadczonych na rzecz lokali użytkowych powinna być stosowana stawka standardowa 22%.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki