.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kierownik apteki w okresie wypowiedzenia a obecność farmaceuty

Jestem kierownikiem apteki. Dostałam wypowiedzenie z pracy, obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Na polecenie pracodawcy poszłam na zaległy urlop. W tym czasie pracodawca kazał przedłużyć urlop także drugiej farmaceutce. W tej sytuacji w aptece nie przebywał żaden farmaceuta, co jest niezgodne z prawem. Druga pracownica wyrażała chęć podjęcia pracy, ja także mówiłam, że chętnie będę przebywać w aptece. Pracodawca jednak nie zgodził się na nasze propozycje. Czy brak obecności farmaceuty na moje zastępstwo w tej sytuacji jest moją winą według przepisów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeanalizowałem przedstawiony przez Panią stan faktyczny. Jak słusznie Pani zauważyła, podstawę prawną wskazanego stanu faktycznego stanowią przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie bowiem z treścią art. 88 ust. 1 ustawy „w aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), odpowiedzialny za prowadzenie apteki, zwany dalej »kierownikiem apteki«; można być kierownikiem tylko jednej apteki”.

 

Zgodnie z ust. 4 tego artykułu „kierownik apteki wyznacza, na czas swojej nieobecności spowodowanej chorobą lub urlopem, farmaceutę, o którym mowa w ust. 1, do jego zastępowania, w trybie określonym w art. 95 ust. 4 pkt 5”.

 

Kategoryczne brzmienie przepisu nie pozwala na przyjęcie odmiennej wykładni niż językowa. Z treści wskazanej normy prawnej wynika, że ustawodawca nakłada na kierownika apteki bezwzględny nakaz wyznaczenia następcy w czasie swojej nieobecności spowodowanej chorobą bądź urlopem.

 

Wobec praktyki omijania nakazu poprzez nieobecności spowodowane innymi niż choroba i urlop przyczynami ustawodawca dokonał zmiany treści przedmiotowego przepisu, w którego treści w brzmieniu z dnia 01.01.2012 r. usunięto ograniczającego zakres jego stosowania słowa „urlop” oraz „choroba”: „Kierownik apteki wyznacza, na czas swojej nieobecności, farmaceutę, o którym mowa w ust. 1, do jego zastępowania, w trybie określonym w art. 95 ust. 4 pkt 5”.

 

Procedura ustanowienia zastępcy na czas nieobecności kierownika apteki została uregulowana w samej treści ustawy (art. 95 ust. 4 pkt 5), która odwołuje się do aktu do niższego rzędu, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

 

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb wyznaczania zastępcy przez kierownika apteki. Zgodnie bowiem z § 11:

 

„1. Powierzenie zastępstwa kierownika apteki na okres dłuższy niż 30 dni wymaga powiadomienia w formie pisemnej wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i okręgowej izby aptekarskiej.

 

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

 

1) imię i nazwisko kierownika apteki;

2) imię i nazwisko osoby zastępującej kierownika apteki;

3) informacje o spełnieniu przez osobę, o której mowa w pkt 2, wymagań określonych w art. 88 ust. 2 ustawy;

4) okres, na który powierzono zastępstwo;

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie zastępstwa;

6) przyczynę powierzenia zastępstwa;

7) datę i podpis kierownika apteki”.

 

Z powyższego wynika obowiązek wyznaczenia przez kierownika apteki zastępcy na czas swojej nieobecności. Ustawodawca nie przewidział wyłomów w stosowaniu wskazanych zasad.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl