Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy zarejestrować się w urzędzie pracy?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 30.09.2015

Otrzymałam wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony z powodu likwidacji stanowiska. Okres wypowiedzenia pracodawca skrócił do 1 miesiąca, a za pozostałe 2 miesiące wypłacił odszkodowanie w formie wynagrodzenia. W urzędzie pracy są dwa rozwiązania: mogę się zarejestrować po otrzymaniu świadectwa pracy, co spowoduje skrócenie prawa do zasiłku z 6 miesięcy o do 4 z racji odszkodowania, bądź mogę się zarejestrować po upływie okresu odszkodowania i otrzymać zasiłek za 6 miesięcy. Jaki to będzie miało wpływ na brak ciągłości pracy i emeryturę w przyszłości? Czy ma to większe znaczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Okres przerwy w zatrudnieniu, uwzględniając przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy prawa ubezpieczeń społecznych, nie wpływa na prawo do świadczeń pracownika. Po zmianie nowelizującej przepisów Kodeksu pracy, dokonanej w 1996 r. wszelkie przerwy w okresie zatrudnienia nie mają żadnego wpływu na ustalenie prawa do m.in. do:

 

  • zakładowego stażu pracy danego pracownika (zakład pracy uwzględnia wszelkie zakończone stosunki pracy i na bazie świadectw pracy ustala staż pracy pracownika i należną mu wysługę lat),
  • stażu pracy uwzględnianego do ustalenia uprawnień do nagrody jubileuszowej, również pracodawca uwzględnia wszelkie okresy zakończonej pracy w oparciu o dokumentację pracownika – świadectwa pracy,
  • stażu pracy uwzględnianego przy ustalaniu prawa do odprawy rentowej lub emerytalnej, podstawą są wszelkie okresy zatrudnienia zakończonego,
  • prawa do urlopu wypoczynkowego – przy ustalaniu prawa do urlopu wypoczynkowego obowiązkiem pracodawcy jest zbadania wszelkich okresów, które stanowią podstawę ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego, np. okres nauki w szkole oraz okresy zatrudnienia – bez względu na przerwy w zatrudnieniu.

 

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – ustawodawca prawo do świadczenia emerytalno-rentowego uzależnia wyłącznie od spełnienia warunków ustawowych, w tym warunku określonego wymaganego stażu pracy.

 

Staż pracy ustalany jest na podstawie art. 6 (okresy składkowe) i art. 7 (okresy nieskładkowe) powyższej ustawy.

 

Wyjaśniam, że okresy składkowe, to – jak nazwa wskazuje – głównie okresy, za które została opłacona składka ubezpieczeniowa oraz inne okresy zaliczane. Okresy nieskładkowe to okresy, za które ubezpieczony nie opłacał składki, np. okres pobierania zasiłku chorobowego.

 

Zgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach F.U.S. przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględniane są także inne okresy, takie jak np. okres działalności kombatanckiej, okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Zgodnie z art. 7 ustawy przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu wysokości uwzględnia się nadto okresy ubezpieczenia za granicą, jeżeli tak stanowią umowy międzynarodowe. Na podstawie art. 10 ustawy przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu jej wysokości uwzględnia się nadto cześć rolną świadczenia – czyli okres opłacania składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W myśli art. 11 ustawy „jeżeli powyższe okresy zbiegają się w czasie, to obowiązkiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest uwzględnienie przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych okresów korzystniejszych”.

 

Reasumując, żaden obecnie obowiązujący przepis prawa pracy ani przepis prawa ubezpieczeń społecznych – ustawy emerytalnej nie wymaga zachowania ciągłości zatrudnienia.

 

Owszem, może tak się zdarzyć w praktyce, że w danej sytuacji osoba ubiegająca się o świadczenie emerytalno-rentowe nie posiada wymaganego przez ustawę stażu pracy i w danej sytuacji brakuje nawet 2–3 dni do nabycia prawa do świadczenia, wówczas oczywiście ZUS wydaje decyzję odmawiającą prawa do świadczenia.

 

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do emerytury niezależnie tego, czy przystąpiły lub nie przystąpiły do funduszu emerytalnego. Jedynym warunkiem uzyskania emerytury jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego.

 

Prawo do emerytury nie jest uzależnione od udowodnienia określonego minimalnego okresu ubezpieczenia, a tym bardziej od zachowania ciągłości zatrudnienia. Podstawą obliczenia emerytury jest zwaloryzowana kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego, za okres od 1 stycznia 1999 r. powiększona o zwaloryzowany kapitał początkowy.

 

Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. nabywają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz po udowodnieniu okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Również w przypadku tych osób nie jest wymagane zachowanie ciągłości zatrudnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + I =

»Podobne materiały

Alimenty dla pasierba

Czy mam obowiązek płacić alimenty pasierbowi (27 lat)? Pasierb jest chory na schizofrenię. Nie mieszka ze mną od 8 lat. Pasierb nie został przeze mnie adoptowany. Mój mąż, a jego ojciec nie żyje.  

 

Wpłacanie alimentów na konto dziecka

Czy były mąż miał prawo zacząć wpłacać alimenty na konto dorosłego dziecka bez uzyskania stosownego orzeczenia sądu i bez porozumienia ze mną? Do tej pory alimenty przekazywał mnie (a dokładniej na moje konto), bo był do tego zobowiązany na podstawie wyroku sądu.

 

Obniżenie ceny zakupu auta po sprzedaży

Dwa tygodnie temu sprzedałem samochód na fakturę. Wczoraj kupujący zażądał obniżenia ceny zakupu auta tzn. chce zwrotu 1000 zł za dodatkową naprawę auta. Jak mam się zachować, jeśli chciałbym oddać ten tysiąc? Jaki dokument muszę podpisać?

 

Wezwanie ze straży miejskiej w sprawie parkowania

Otrzymałam wezwanie ze straży miejskiej dotyczące wskazania, komu został powierzony pojazd w dniu popełnienia wykroczenia polegającego na parkowaniu pojazdu w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Kierującym pojazdem byłam ja. Czy jest możliwość odwołania się?

 

Obrona doktoratu a staż pracy

Dwa miesiące temu minął mi pierwszy rok pracy w instytucji państwowej (jaką jest muzeum). Nieco wcześniej obroniłam doktorat dzienny, który zajął mi 4 lata. Czy zgodnie z ustawą mam obecnie 5 lat stażu pracy, a nie jeden rok, skoro obroniłam doktorat? Co powinnam teraz zrobić? Czy coś przysługuje mi

 

Zasiłek dla bezrobotnych a udziały w spółce z o.o.

Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jeśli posiadam udziały w spółce z o.o. (która aktualnie prowadzi działalność)?

 

Bezpłatny staż a wyrejestrowanie z PUP

Od 5 miesięcy jestem zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Mam 29 lat, rok temu skończyłam drugie studia, wcześniej krótko pracowałam w innym zawodzie. W urzędzie pracy powiedziano mi, że mogę szukać m.in. staży. W końcu udało mi się znaleźć bezpłatny staż, co zgłosiłam w urzędzie. Inny urzędnik poi

 

Dochód z najmu mieszkania

Od kilku miesięcy jestem bezrobotny. By móc się utrzymywać, wynająłem moje mieszkanie (1500 zł – w tym odstępne i opłaty), płacę podatek ryczałtem. Czy w związku z uzyskiwanym dochodem z najmu mogę nadal być zarejestrowany w PUP jako bezrobotny?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »