.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe?

Autor: Barbara Wallas • Opublikowane: 08.05.2013

Mój mąż ma kontrolę z US. Nieoficjalnie wiemy, że chodzi o źródła dochodów, za które została kupiona działka w kwietniu 2007 r. Czy urząd miał prawo wszcząć postępowanie? Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe? W załączniku przesyłam dokumenty.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady przedawniania zobowiązań podatkowych zostały uregulowane w art. 68 oraz art. 70 Ordynacji podatkowej. Należy wskazać na różnicę istniejącą pomiędzy przedawnieniem prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego, a przedawnieniem samego zobowiązania.

 

Pierwsza ze wskazanych sytuacji została uregulowana w art. 68 Ordynacji podatkowej. Przepis ten wskazuje, że w odniesieniu do tych zobowiązań podatkowych, które powstają na skutek doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, doręczenie takiej decyzji po upływie określonego terminu jest bezskuteczne, co oznacza, że zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstaje. Po upływie określonego terminu przedawnia się więc prawo organu podatkowego do wydania i doręczenia decyzji ustalającej, a przez to wygasa ciążący na podatniku obowiązek zapłacenia podatku. Jednakże, gdy decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego zostanie doręczona we właściwym terminie, powstaje zobowiązanie do zapłacenia podatku.

 

Przedawnienie zobowiązań podatkowych (uregulowane w art. 70 Ordynacji podatkowej) oznacza natomiast, że po upływie określonego czasu zobowiązanie podatkowe, chociaż niezapłacone, wygasa łącznie z odsetkami za zwłokę. Po upływie okresu przedawnienia z mocy prawa, bez konieczności wydawania żadnych decyzji, przestaje istnieć stosunek zobowiązaniowy pomiędzy podatnikiem i wierzycielem podatkowym. Wierzyciel, chociaż niezaspokojony, nie ma już podstaw do egzekwowania zobowiązania podatkowego.

 

Przedawnienie zobowiązań podatkowych dotyczy wszystkich zobowiązań, bez względu na sposób ich powstania. Przedawnieniu podlegają na takich samych zasadach zarówno zobowiązania powstałe po doręczeniu decyzji ustalającej, jak i zobowiązania powstające z mocy prawa. W przypadku zobowiązań powstających po doręczeniu decyzji funkcjonują więc dwa terminy przedawnienia: wynikający z art. 68 Ordynacji podatkowej termin do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie i po powstaniu tego zobowiązania na skutek doręczenia decyzji ustalającej – termin jego przedawnienia określony w art. 70 Ordynacji podatkowej.

 

W odróżnieniu od zobowiązań podatkowych powstających w podatku dochodowym od osób fizycznych z innych źródeł przychodów, które powstają z mocy prawa, obowiązek podatkowy od dochodów powstałych z przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przekształca się w zobowiązanie podatkowe poprzez wymiar podatku. Zobowiązanie to nie powstaje więc bez wydania decyzji ustalającej. Upływ terminu przedawnienia wynosi w takim przypadku 5 lat i stosownie do treści art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej liczony jest od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego, za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja.

 

Odpowiadając zatem na Pani pytanie, należy wskazać, iż w chwili obecnej organ podatkowy mógł wszcząć postępowanie za rok 2007, ale do przedawnienia ewentualnego zobowiązania dojdzie z końcem roku 2013, jeśli do tego terminu organ nie doręczy decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton