Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.11.2016

Dostałem wypowiedzenie umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy należy mi się odprawa, jeżeli pracowałem niecałe 8 lat na umowę o pracę i 23 miesiące na umowę-zlecenie?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.) oraz ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej „ustawa”).

 

Otrzymał Pan oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie wskazuje Pan jednak, co było przyczyną rozwiązania z Panem umowy o pracę.

 

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 ustawy stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

 

Innymi słowy, aby skutecznie dochodzić odprawy wypłacanej w wysokości wskazanej w art. 8 ustawy, konieczne jest, aby pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników, a przede wszystkim, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zachodzi zatem pytanie, jaka przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę została wskazana u Pana. Poza tym czy wniósł Pan odwołane od wypowiedzenia? W mojej ocenie nawet niewniesienie odwołania w terminie 7 dni od jego otrzymania nie pozbawia Pana dochodzenia zapłaty odprawy w wysokości stosownej do Pańskiego stażu pracy.

 

„W przypadku, gdy pracodawca w swym oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę wskazał nieprawdziwą, fikcyjną przyczynę wypowiedzenia (starając się uniknąć konsekwencji wynikających z ustawy o zwolnieniach grupowych), a następnie wypowiedzenie to zostało uznane za nieuzasadnione, gdyż w rzeczywistości nastąpiło wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika, to pracownikowi przysługuje zarówno odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę, jak i odprawa pieniężna na podstawie art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych (tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2000 r., I PKN 499/99, OSNAPiUS 2001/12 poz. 407, wydanym na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (t.jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 980).”1

 

Nadto wskazać należy na analogiczny pogląd, zgodnie z którym „przyczyna niedotycząca pracownika stanowiąca podstawę rozwiązania umowy o pracę powinna istnieć od początku wszczęcia procedury zwolnień grupowych, ponieważ już wówczas pracodawca ma obowiązek podać ją zakładowym organizacjom związkowym. Jednak zdarzenie będące przyczyną zwolnienia może nastąpić również w terminie późniejszym niż poinformowanie zakładowych organizacji związkowych, zatem wystarcza sama wiedza pracodawcy, iż zdarzenie takie będzie miało miejsce w przyszłości. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2001 r. I PKN 733/2000 (OSNP 2003 r. nr 23 poz. 569) stwierdzający istnienie rzeczywistej przyczyny wypowiedzenia, jeśli decyzja o likwidacji stanowiska jest na tyle zaawansowana, że nie ma wątpliwości co do jej wykonania oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 r. I PK 17/2002 (OSNP 2004 r. nr 12 poz. 208), zgodnie z którym istniejące w dacie wypowiedzenia umowy o pracę względy ekonomiczne wymuszające zmniejszenie zatrudnienia stanowią wystarczającą przyczynę rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o sz.p.r.s.p., także w przypadku, gdy związane z tym zmiany organizacyjne wystąpią po dokonaniu wypowiedzenia.”2

 

Dochodząc odprawy, będzie Pan zmuszony udowodnić, iż w dniu wypowiedzenia Panu umowy o pracę pracodawca miał pełną świadomość, iż rozwiązanie następuje z jego winy, tj. z przyczyn niezależnych od pracownika. Taka okoliczność jest bardzo trudna do udowodnienia, albowiem wymaga dostępu (wglądu) do dokumentów wewnętrznych pracodawcy lub informacji, która z takich dokumentów mogłaby wynikać. W mojej ocenie, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, konieczne byłoby zawnioskowanie o przesłuchanie świadków, którzy zeznaliby, iż pracodawca, wypowiadając Panu umowę o pracę, miał świadomość, iż następuje to z przyczyn niezależnych od pracownika.

 

Nikt nie da jednak Panu 100% gwarancji na uzyskanie odprawy.

 

Wskazać należy nadto na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 79/00 zgodnie z którym „rozwiązanie stosunku pracy wskutek wypowiedzenia warunków płacy, które prowadziłoby do radykalnego obniżenia wynagrodzenia pracownika (przy niezmienionych wymaganiach), jeżeli nastąpiło z przyczyn wskazanych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 ze zm.), może być uznane za dokonane wyłącznie z tych przyczyn (w pojęciu art. 10 ust. 1 tej ustawy) i uzasadniać jego roszczenie o odprawę pieniężną”.

 

Na koniec wyjaśnię jeszcze, że do stażu, od którego zależy wysokość odprawy, nie wlicza się urlopu bezpłatnego oraz zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych. Odprawa to jednorazowe świadczenie pieniężne stanowiące dla pracownika rekompensatę za niezawinioną utratę miejsca pracy, spełniające funkcję alimentarną.

 

 

 

 

1. LexPolonica, Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism. 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis – LexPolonica

2. LexPolonica, Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism., 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis – LexPolonica

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus VI =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wynagrodzenie za nadgodziny a zasiłek chorobowy

Czy wynagrodzenie za nadgodzinny zostanie uwzględnione przy wypłacaniu zasiłku chorobowego?

Bezpłatny urlop wychowawczy a przejście na zwolnienie chorobowe

Obecnie przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Zaszłam w ciążę i chciałabym przejść na zwolnienie chorobowe. Złożyłam więc w firmie wniosek o przerwanie urlopu. Czy tego dnia, w którym mam wrócić do pracy, mogę przedłożyć zwolnienie, czy muszę przepracować jeden dzie
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »