.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy nastąpi zatarcie skazania na karę grzywny?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 24.06.2013

Zostałem złapany za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości. Poddałem się dobrowolnie karze i została orzeczona wobec mnie kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez 12 miesięcy. Zapłaciłem grzywnę i koszty sądowe. Niedługo miną 2 lata od czasu, kiedy odebrałem prawo jazdy. Kiedy nastąpi zatarcie skazania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Z treści Pana pytania wynika, że przed trzema laty został Pan osądzony i skazany na karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 12 miesięcy. Z treści nie wynika, że skazano Pana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Powyższe ma istotne znaczenie z punktu widzenia tego, kiedy nastąpi zatarcia skazania.

 

Wyroki skazujące odnotowywane są w Krajowym Rejestrze Karnym, który prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Prawomocne skazanie wywołuje skutki zarówno w zakresie prawa karnego, jak i w sytuacji społeczno-zawodowej skazanego. Zgodnie z art. 106 Kodeksu karnego (K.k.) zatarcie skazania polega na uznaniu skazania za niebyłe i usunięciu wpisu o skazaniu z rejestru karnego. Od tego momentu skazany ma prawo twierdzić, że nie był karany.

 

Zatracie skazania następuje z mocy prawa, na skutek decyzji sądu albo decyzji prezydenta państwa korzystającego z prawa łaski. Z mocy prawa zatarcie skazania następuje:

 

 1. wskutek zmiany ustawodawstwa, gdy według nowej ustawy czyn nie jest już zabroniony pod groźbą kary (art. 4 § 4 K.k.);
 2. w wypadku upływu okresu próby, na którą warunkowo zawieszono wykonanie kary, oraz dodatkowo 6 miesięcy (art. 76 § 1 K.k.);
 3. w wypadku upływu od daty wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary:
  1. okresu 10 lat – w razie skazania na terminową karę pozbawienia wolności, a także karę 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności (art.107 § 1 i 3 K.k.),
  2. 5 lat – w razie skazania na grzywnę lub karę ograniczenia wolności (art. 107 § 4 K.k.),
  3. 1 roku – kiedy odstąpiono od wymierzenia kary (art.107 § 5 K.k.), z tym że w wypadku, gdy orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed wykonaniem kary, darowaniem kary lub przedawnieniem wykonania kary.

 

Sąd może także zarządzić zatarcie skazania na wniosek skazanego:

 

 1. po upływie 5 lat, gdy sprawca skazany na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającej 3 lat przestrzegał w tym okresie porządku prawnego (art.107 § 2 K.k.);
 2. po upływie 3 lat, gdy skazanie dotyczyło kary grzywny lub ograniczenia wolności (art. 107 § 1 4 zd. 2 K.k.)

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, że w przypadku orzeczenia grzywny zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie 5 lat, ale może Pan po upływie 3 lat złożyć wniosek do sądu o zatarcie skazania. Termin 3-letni liczony jest od daty zapłaty grzywny. Od tej daty musi zatem upłynąć termin 3 lat. Wówczas może Pan wystąpić z wnioskiem o zatarcie skazania.

 

Jak pokazuje praktyka, większość wniosków w tego rodzaju sprawach jest uwzględniana.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, przedprocesowych (wniosek o zatarcie skazania), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 3 - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »