Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 25.11.2009

Dwa tygodnie temu złożyłam wniosek o przyznanie urlopu wychowawczego w 2010 r. – od 15 sierpnia do 15 listopada, czyli z dużym wyprzedzeniem. Wniosek został początkowo przyjęty. Wczoraj otrzymałam pismo, w którym mój pracodawca cofa swoją zgodę na odbycie tego urlopu. Powołuje się on na rozporządzenie Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie szczególnych warunków udzielenia urlopu wychowawczego i następnie uzasadnia, co następuje:

„Przepis ten określa dokładnie, że wniosek o urlop wychowawczy składa się na 2 tygodnie przed, a nie co najmniej 2 tygodnie przed planowanym urlopem. Wobec tego wniosek złożony przez Panią z tak dużym wyprzedzeniem można byłoby potraktować jako działanie naruszające przepisy rozporządzenia.”

Czy złożenie wniosku z takim wyprzedzeniem jest rzeczywiście naruszeniem prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?

Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego, wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu.

 

Wbrew temu, co twierdzi pracodawca, przepis ten oznacza, że pracownik może złożyć taki wniosek wcześniej, ale nie później niż dwa tygodnie przed odejściem na urlop. Przepis ten bowiem należy rozumieć, że wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być złożony co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. W przypadku kiedy wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela urlopu nie później niż z upływem dwóch tygodni od złożenia spóźnionego wniosku. Termin 2-tygodniowy został pomyślany głównie w celu ochrony interesów pracodawcy, aby przez ten czas mógł się on przygotować do odejścia pracownika na urlop i w tym celu np. zorganizować zastępstwo.

Czy złożenie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego z wyprzedzeniem większym niż dwa tygodnie jest sprzeczne z przepisami?

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że złożenie przez Panią wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego z takim wyprzedzeniem jest dopuszczalne i nie stoi w sprzeczności z przepisami.

 

Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami powołanego wyżej rozporządzenia pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu wychowawczego na pisemny wniosek pracownicy. Cofanie więc zgody przez pracodawcę jest w tym wypadku bezzasadne, bo zgoda pracodawcy nie ma tu nic do rzeczy. Przepis mówi bowiem wyraźnie, że pracodawca udziela, a nie że może udzielić. Nawet w sytuacji gdyby wniosek został złożony bez zachowania co najmniej 2-tygodniowego wyprzedzenia, pracodawca udziela tego urlopu nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku.

 

Ponadto pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Warto byłoby się jednak zastanowić, czy złożenie wniosku o urlop wychowawczy z tak dużym (bo kilkumiesięcznym) wyprzedzeniem nie może zostać uznane jako nadużycie prawa przez pracownika. Zgodnie z art. 8 Kodeksu pracy nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

 

Składając wniosek o urlop wychowawczy z takim wyprzedzeniem, związuje Pani niejako ręce pracodawcy, gdyż od momentu złożenia przez Panią takiego wniosku pracodawca nie może np. wypowiedzieć Pani umowy o pracę. Proszę wziąć ten aspekt sprawy pod uwagę. 

Nadużycie prawa podmiotowego 

Nadużycie prawa podmiotowego polega na przekroczeniu przez osobę uprawnioną pewnych granic, które należą do kategorii etycznej lub społeczno-ekonomicznej, przy równoczesnym założeniu, że działa ona w zgodzie z przysługującym jej prawem. Użytek, jaki czyni osoba uprawniona ze swego prawa, może stać w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Ocena tego, czy faktycznie doszło do nadużycia prawa w rozumieniu art. 8 K.p. należy w spornych sytuacjach do sądu i jest uzależniona od konkretnych okoliczności danego przypadku.

 

Wspominając o art. 8 K.p. nie twierdzę, że w Pani sytuacji do takiego nadużycia doszło, jednakże uprzedzam Panią tylko o istniejącym ryzyku, że w danych okolicznościach może się Pani narazić na taki zarzut ze strony pracodawcy.

 

W piśmie do pracodawcy powinna Pani wyjaśnić, że pracodawca błędnie interpretuje przepisy prawne, w świetle których złożenie wniosku o urlop wychowawczy (nawet z takim wyprzedzeniem) jest dopuszczalne i nie stanowi pogwałcenia prawa. Ponadto proszę pracodawcy przypomnieć, że ma ona obowiązek udzielenia urlopu wychowawczego na wniosek pracownika, więc jego zgoda lub jej brak jest tutaj nieistotny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki