.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy można odmówić składania zeznań?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 20.05.2013

Sądzę, że zostanę wezwana w charakterze świadka na sprawę rozwodową mojego partnera. Czy będę mogła odmówić składania zeznań?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Panią pytania, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

 

Przedmiotem wykładni w niniejszej sprawie jest art. 261 K.p.c.:

 

„§ 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

 

§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi”.

 

Przepis § 2 daje Pani zatem możliwość odmówienia odpowiedzi na zadane pytania, jeżeli zeznania mogłyby narazić Panią na wskazane w nim skutki. Proszę zauważyć, że mowa jest o prawie odmowy odpowiedzi na pytania, a nie o prawie odmowy zeznań. O prawie odmowy zeznań oraz odmowy odpowiedzi na zadane pytania przewodniczący powinien uprzedzić świadka przed jego przesłuchaniem.

 

Motywy skłaniające osobę bliską do odmowy zeznań mogą być różne. Skorzystanie zaś z takiego prawa wyłącza posiadane przez nią wiadomości z materiału dowodowego sprawy, w żadnym natomiast razie nie uprawnia do wniosków niekorzystnych dla strony, na której żądanie świadek został powołany (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 26 października 1971 r., I CR 446/71).

 

W charakterze świadka może zostać wezwana każda osoba, która jest zdolna do postrzegania i komunikowania swoich spostrzeżeń. Ostatecznie to jednak sąd podejmuje decyzję, czy dany wniosek dowodowy (a więc również przesłuchanie świadka) dopuścić, czy też nie.

 

Zasadą jest, że nikt nie może odmawiać składania zeznań w charakterze świadka. Złożenie zeznań jest bowiem obowiązkiem ustawowym. Na obowiązek ten składają się trzy powinności:

  • obowiązek osobistego stawiennictwa w sądzie w wyznaczonym terminie,
  • obowiązek składania zeznań,
  • obowiązek złożenia przyrzeczenia.

 

Świadek może jednak usprawiedliwić swe niestawiennictwo chorobą, ważnymi zajęciami służbowymi, a także ważnymi zajęciami prywatnymi, niepozwalającymi mu stawić się w sądzie.

 

Podsumowując, wskazać należy, że Pani obowiązkiem jest osobiste stawiennictwo w sądzie w terminie wskazanym w wezwaniu, które Pani otrzyma. Należy jednak podkreślić, że samo sformułowanie wniosku dowodowego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka nie obliguje sądu do wydania postanowienia o przeprowadzeniu tego dowodu. Sąd bowiem, mając na uwadze okoliczności, na które taki świadek ma zostać wezwany, będzie decydował o tym, czy wezwanie jest zasadne, czy też nie. Należy spodziewać się wezwania do osobistego stawiennictwa, jednakże – jak wskazano powyżej – przysługuje wówczas Pani prawo odmowy odpowiedzi na pytanie. Jeżeli uważa Pani, że odpowiedź na konkretne pytanie może Pani przynieść np. hańbę, wówczas powinna Pani odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie. Skutek w postaci hańby musi być jednak postrzegany obiektywnie, a nie subiektywnie. W sprawie takiej, jak o rozwód, nie ulega wątpliwości, że wszystko będzie zależało od okoliczności faktycznych sprawy. Warto jednak spróbować skorzystać z tego prawa, albowiem niczym Pani nie ryzykuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl