Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 09.11.2012

Chciałam dopytać, kiedy dług ulega przedawnieniu. W 2001 r. otrzymałam bowiem kredyt i przez rok go spłacałam, potem jednak moja sytuacja finansowa się pogorszyła i nie mogłam spłacać kredytu. Byłam zmuszona wyprowadzić się z miejsca zameldowania, więc pism z banku nie odbierałam, nie miałam też nigdy zajęcia komorniczego. Teraz, po 10 latach, odezwała się do mnie firma windykacyjna i chce podpisać ze mną ugodę, bym spłacała zaciągnięty kredyt. Czy muszę podpisać ugodę, czy spłata kredytu się przeterminowała? Jakie grożą mi konsekwencje, jeśli jej nie popiszę? Kiedy dług ulega przedawnieniu? Moja sytuacja finansowa nadal się nie poprawiła.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do Pani pytania o to, kiedy dług ulega przedawnieniu, w pierwszej kolejności należy odwołać się do art. 120 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), w myśl którego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli gdy minął termin jego płatności. Skoro wierzytelność banku wynika z umowy pożyczki, to bieg przedawnienia odnieść należy do każdej z rat osobno. Oznacza to, że poszczególne raty pożyczki przedawniają się po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym rata powinna być spłacona zgodnie z zawartą umową pożyczki, a tym samym okres przedawnienia biegnie oddzielnie w stosunku do każdej z rat.

 

Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby bank wypowiedział umowę pożyczki np. z uwagi na niedotrzymanie przez Panią, jako pożyczkobiorcę, warunków udzielonej pożyczki. W takiej sytuacji – o ile wynika to z umowy pożyczki bądź jej załączników w postaci regulaminów – całość niespłaconej pożyczki stałaby się natychmiast wymagalna, co oznacza, że pozostałe do spłaty raty stałyby się wymagalne z chwilą określoną w umowie (z reguły jest to chwila otrzymania pisma z informacją o wypowiedzeniu umowy).

 

Jeżeli jednak bank wystąpiłby na drogę sądową w celu odzyskania należności, to liczyć się należy z faktem, iż w myśl art. 123 § 1 pkt 1 bieg przedawnienia uległby przerwaniu. Przerwanie biegu przedawnienia następuje również w sytuacji, gdy dłużnik uzna roszczenie (art. 123 § 1 pkt 2).

 

Należy pamiętać, że Kodeks cywilny nie wymaga dla uznania roszczenia żadnej szczególnej formy, co oznacza, że może ono nastąpić nie tylko w sposób wyraźny, lecz także dorozumiany. Jeżeli np. wystąpi Pani do banku z prośbą o umorzenie odsetek czy rozłożenie zaległości na raty, takie działanie zostanie poczytane za uznanie roszczenia. To samo będzie dotyczyło podpisania ugody z firmą windykacyjną, w której zobowiąże się Pani do spłaty zadłużenia. Ugody takie są z reguły formułowane w taki sposób, że z ich treści wynika, iż niezapłacenie którejkolwiek z rat będzie stanowiło uprawnienie firmy windykacyjnej do wystąpienia na drogę sądową.

 

Podsumowując odpowiedź na pytanie o to, kiedy dług ulega przedawnieniu: istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że roszczenia banku w całości uległy przedawnieniu. Nie można jednak stwierdzić tego jednoznacznie, gdyż jak Pani wspomniała, nie odbierała Pani poczty z zeszłego miejsca zamieszkania, a w poczcie tej mogło znajdować się np. wypowiedzenie umowy kredytu. Niemniej jednak w odniesieniu do poszczególnych rat stwierdzić można, iż należności banku z tytułu niespłaconych rat w okresie od 2001 r. do sierpnia 2008 r.* uległy przedawnieniu.

 

Stan prawny z dnia z 09.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus dziewięć =

»Podobne materiały

Kiedy przedawniają się długi w ZUS i zadłużenie skarbowe?

W latach 90. prowadziłem działalność gospodarczą. Niestety do teraz zostały długi. W latach 1998-1999 zostały wystawione tytuły wykonawcze i wszczęto postępowania egzekucyjne. Gdy pracowałem, zajęto mi część wynagrodzenia. Teraz nie pracuję i nie mam żadnych dochodów ani własnego majątku. Od 20

 

Przedawnienie długu bankowego

Matka mojego męża zmarła w marcu 2005 r. Mama nie miała żadnego majątku, dlatego ani brat męża, ani mój mąż nie przeprowadzili żadnej sprawy spadkowej. Okazało się jednak, że mama miała niespłacony kredyt z 2003 r. Teraz bank wymaga postanowienia sądowego o nabyciu spadku i informacji, kto jest spad

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »