.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 09.11.2012

Chciałam dopytać, kiedy dług ulega przedawnieniu. W 2001 r. otrzymałam bowiem kredyt i przez rok go spłacałam, potem jednak moja sytuacja finansowa się pogorszyła i nie mogłam spłacać kredytu. Byłam zmuszona wyprowadzić się z miejsca zameldowania, więc pism z banku nie odbierałam, nie miałam też nigdy zajęcia komorniczego. Teraz, po 10 latach, odezwała się do mnie firma windykacyjna i chce podpisać ze mną ugodę, bym spłacała zaciągnięty kredyt. Czy muszę podpisać ugodę, czy spłata kredytu się przeterminowała? Jakie grożą mi konsekwencje, jeśli jej nie popiszę? Kiedy dług ulega przedawnieniu? Moja sytuacja finansowa nadal się nie poprawiła.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do Pani pytania o to, kiedy dług ulega przedawnieniu, w pierwszej kolejności należy odwołać się do art. 120 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), w myśl którego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli gdy minął termin jego płatności. Skoro wierzytelność banku wynika z umowy pożyczki, to bieg przedawnienia odnieść należy do każdej z rat osobno. Oznacza to, że poszczególne raty pożyczki przedawniają się po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym rata powinna być spłacona zgodnie z zawartą umową pożyczki, a tym samym okres przedawnienia biegnie oddzielnie w stosunku do każdej z rat.

 

Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby bank wypowiedział umowę pożyczki np. z uwagi na niedotrzymanie przez Panią, jako pożyczkobiorcę, warunków udzielonej pożyczki. W takiej sytuacji – o ile wynika to z umowy pożyczki bądź jej załączników w postaci regulaminów – całość niespłaconej pożyczki stałaby się natychmiast wymagalna, co oznacza, że pozostałe do spłaty raty stałyby się wymagalne z chwilą określoną w umowie (z reguły jest to chwila otrzymania pisma z informacją o wypowiedzeniu umowy).

 

Jeżeli jednak bank wystąpiłby na drogę sądową w celu odzyskania należności, to liczyć się należy z faktem, iż w myśl art. 123 § 1 pkt 1 bieg przedawnienia uległby przerwaniu. Przerwanie biegu przedawnienia następuje również w sytuacji, gdy dłużnik uzna roszczenie (art. 123 § 1 pkt 2).

 

Należy pamiętać, że Kodeks cywilny nie wymaga dla uznania roszczenia żadnej szczególnej formy, co oznacza, że może ono nastąpić nie tylko w sposób wyraźny, lecz także dorozumiany. Jeżeli np. wystąpi Pani do banku z prośbą o umorzenie odsetek czy rozłożenie zaległości na raty, takie działanie zostanie poczytane za uznanie roszczenia. To samo będzie dotyczyło podpisania ugody z firmą windykacyjną, w której zobowiąże się Pani do spłaty zadłużenia. Ugody takie są z reguły formułowane w taki sposób, że z ich treści wynika, iż niezapłacenie którejkolwiek z rat będzie stanowiło uprawnienie firmy windykacyjnej do wystąpienia na drogę sądową.

 

Podsumowując odpowiedź na pytanie o to, kiedy dług ulega przedawnieniu: istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że roszczenia banku w całości uległy przedawnieniu. Nie można jednak stwierdzić tego jednoznacznie, gdyż jak Pani wspomniała, nie odbierała Pani poczty z zeszłego miejsca zamieszkania, a w poczcie tej mogło znajdować się np. wypowiedzenie umowy kredytu. Niemniej jednak w odniesieniu do poszczególnych rat stwierdzić można, iż należności banku z tytułu niespłaconych rat w okresie od 2001 r. do sierpnia 2008 r.* uległy przedawnieniu.

 

Stan prawny z dnia z 09.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl