.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy złożyć wniosek o oddalenie pozwu rozwodowego?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 10.05.2017

Żona złożyła pozew o rozwód (otrzymałem go wczoraj), kiedy mam złożyć wniosek o oddalenie jej pozwu? Prawdopodobnie żona podała jako przyczynę rozpadu naszego małżeństwa znęcanie psychiczne i namawianie do współżycia (co jest nieprawdą). Przede wszystkim chciałbym wiedzieć, kiedy mam złożyć taki wniosek, bo nie zgadzam się na rozwód? Czy należy to zrobić jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy, czy na samej pierwszej rozprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skoro otrzymał Pan pozew żony o rozwód, to wraz z nim otrzymał Pan również pismo z sądu, w którym jest napisane, w jakim czasie ma Pan wnieść odpowiedź na pozew. Zwykle jest to okres dwóch tygodni. Tak więc w tym czasie może Pan złożyć odpowiedź na pozew, w którym to piśmie może Pan wskazać, że wnosi o oddalenie pozwu.

 

Wniosek o oddalenie pozwu żony może Pan również złożyć aż do zamknięcia rozprawy. Może go Pan zgłosić ustnie do protokołu w trakcie rozprawy, względnie poinformować o tym fakcie sąd poprzez wniesienie stosownego pisma procesowego. Mimo wszystko sugeruję nie czekać i – skoro otrzymał Pan pozew – niezwłocznie złożyć odpowiedź na pozew z wnioskiem o jego oddalenie.

 

Aby sąd oddalił pozew żony o rozwód, musi Pan przed sądem wykazać, że nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego lub że mimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego zaistniały przesłanki negatywne, które powodują, że sąd oddali pozew.

 

Przesłanki negatywne rozwodu określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) w art. 56 § 2 i 3. Zgodnie z tymi przepisami rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli:

 

  1. wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  2. z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  3. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Jeżeli któraś z powyższych przesłanek zaistnieje, to sąd oddali pozew o rozwód.

 

O zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego można mówić wtedy, kiedy pomiędzy małżonkami ustały więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze.

 

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być:

 

  • zawinione (np. groźba, nieetyczne postępowanie, alkoholizm, odmowa wzajemnej pomocy, zdrada, poniżanie małżonka, niewłaściwy stosunek do dzieci lub do rodziny małżonka),
  • niezawinione (np. długotrwała choroba utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, zasadnicza różnica charakterów, niedobór seksualny),
  • lub takie, które mogą zależnie od okoliczności zostać uznane za zawinione lub niezawinione (np. bezpłodność, różnica wieku, różnica światopoglądów).

 

Jeżeli w Pana przypadku nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, to może Pan na tej podstawie domagać się oddalenia powództwa o rozwód.

 

Niezależnie od powyższego może się Pan domagać oddalenia powództwa z tego względu, że:

 

  1. na skutek rozwodu ucierpi dobro małoletniego dziecka,
  2. orzeczenie rozwodu byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego,
  3. rozwodu żąda żona winna rozkładu pożycia małżeńskiego, a Pan nie zgadza się na rozwód.

 

Przede wszystkim jednak musi Pan udowodnić przed sądem, że nie doszło do znęcania psychicznego. W tym celu powinien Pan wnosić o dopuszczenie do sprawy dowodów, np. zeznań świadków, którzy nie potwierdzą wersji żony. Sądy w sprawach o rozwód z reguły przyjmują takie dowody (również nagrania czy zdjęcia).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton