Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kary za jazdę po pijanemu

Jazda w stanie nietrzeźwości czy też potocznie mówiąc ,,jazda po pijanemu" podlega różnym karą. Czytając poniższy tekst dowiesz się jakie są kary za jazdę po pijanemu...

 Prowadziłem samochód po alkoholu – w badaniu wyszło 2 promile. Trzecie badanie wykazywało spadek, ale nie zostało uwzględnione. Nie było kolizji ani poszkodowanych. Poddałem się dobrowolnie karze. Zatrzymano mi prawo jazdy. Czy są inne kary za jazdę po pijanemu? Czy mogę odwołać się od tej kary za jazdę po pijanemu, czy lepiej czekać na wyrok? Co mnie czeka w sądzie? Czy warto brać prawnika, z jakimi kosztami się to wiąże?

Składanie zażalenia na postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego (o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy) nie leży w Pana interesie, a ponadto zapewne nie zostanie uwzględnione. Czeka Pana postępowanie przed sądem i wydanie wyroku skazującego. Bez znaczenia jest tu okoliczność, że nie spowodował Pan kolizji i że nikt nie ucierpiał wskutek prowadzenia przez Pana samochodu w stanie nietrzeźwości. Wniesienie zażalenia na postanowienie nie będzie mieć natomiast żadnego wpływu na treść wyroku, jaki ostatecznie wyda sąd.

Stężenie alkoholu we krwi, jak wskazują wyniki badania, dowodzi, że prowadził Pan w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z treścią art. 115 § 16 pkt 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Trzecie badanie, pomimo że wykazało tendencję spadkową stężenia alkoholu, nie ma znaczenia dla oceny zasadności wszczęcia postępowania karnego w sprawie.

Pańskie zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 K.k.: „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.

Maksymalna kara, jaką zagrożone jest powyższe przestępstwo, to dwa lata pozbawienia wolności. Taki wymiar kary to jednocześnie górna granica kary pozbawienia wolności, która uprawnia sąd do zastosowania warunkowego zawieszenia jej wykonania (art. 69 § 1 K.k.). Okres warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności wynosi od 2 do 5 lat. Z reguły sądy orzekają w takich sprawach karę pozbawienia wolności, choć również w wymiarze krótszym niż dwa lata.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Mam zatrzymane prawo jazdy za jazdę po pijanemu. Dowiedziałem się, że po odbyciu połowy kary za jadę po pijanemu mogę się ubiegać o anulowanie reszty kary bądź o jej skrócenie. Czy to prawda?

Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) „sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji”. Natomiast (§ 2) „sąd musi orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177”.

Powyższe oznacza, że w sytuacji skazania za przestępstwo naruszenia bezpieczeństwa w komunikacji wobec sprawcy, który znajdował się pod wpływem alkoholu, sąd ma obowiązek wydania także zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres wynoszący od jednego roku do lat dziesięciu (art. 43 § 1 K.k.).

Przepisy nie dają sądowi żadnego wyboru w kwestii zastosowania tego środka karnego, zostawiając mu jedynie możliwość ustalenia okresu jego trwania.

Odnosząc się z kolei do możliwości skrócenia okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, wskazać należy, iż co do zasady możliwość ubiegania się o skrócenie okresu obowiązywania środków karnych istnieje, a sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny, uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

W Pańskiej sytuacji sprawa wygląda jednak inaczej, gdyż zgodnie ze szczególnym przepisem art. 84 § 2 K.k. instytucji skrócenia okresu nałożonych środków karnych nie stosuje się m.in. wobec sprawcy przestępstwa, który przestępstwo to popełnił, znajdując się pod wpływem alkoholu (zalicza się to do ,,kary za jazdę po pijanemu").    Przeczytaj pełną treść

 

 Miesiąc temu rozbiłem samochód, podczas jazdy po pijanemu. W wydychanym powietrzu miałem 2 promile. Niestety już wcześniej miałem dwa razy zatrzymane prawo jazdy i inne kary za jazdę po pijanemu: raz na 9 miesięcy i raz na jeden rok. Minęło od tamtych spraw ponad 4 lata. W międzyczasie zdawałem ponownie egzamin, ponieważ przekroczyłem dozwoloną liczbę punktów karnych. Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji i myślę, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla czynu, jakiego się dopuściłem, ale zależy mi bardzo, aby okres utraty prawa jazdy był jak najkrótszy, bo moja praca wiąże się z poruszaniem samochodem. Na pracy zależy mi tym bardziej, że moja narzeczona jest w 8. miesiącu ciąży. Czy w przypadku, gdy nie mamy jeszcze ślubu, a rodzi się dziecko, które uznaję, staję się tzw. żywicielem rodziny? Nie mam pojęcia, jakiej kary za jazdę po pijanemu spodziewać się w tej sytuacji. Czy powinienem zatrudnić obrońcę? Czy mogę liczyć na to, że do tego czasu tamte wykroczenia uległy zatarciu, czy muszę złożyć o to wniosek? Czy sąd może odwołać się do wydziału komunikacji w sprawie moich akt ewidencyjnych? W aktach tych, z tego co wyczytałem w internecie, jest cała historia od wydania dokumentu.

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (takie są kary za jazdę po pijanemu).

Dodatkową konsekwencją związaną z popełnieniem wymienionego przestępstwa jest możliwość orzeczenia wobec sprawcy tego czynu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Stosownie bowiem do art. 42 § 1 K.k., sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Natomiast art. 43 § 1 pkt 1) K.k. stanowi, że zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach, od roku do lat 10.

Zgodnie natomiast z art. 53 § 1 K.k., sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wymierzając karę (§ 2), sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Kary za transport roweru czy kary za jazdę po pijanemu?
Będąc nietrzeźwą (I próba – 0,31 mg/dm 3 ; II próba – 0,22 mg/dm 3 ), siedziałam na siodełku niesprawnego roweru (spadł łańcuch) i odpychając się nogami, jechałam po chodniku pustej ulicy nocą. Jaka jest kwalifikacja prawna takiego czynu? Czy niesprawny rower jest nadal pojazdem? Czy mogą dotyczyć mnie kary za jazdę po pijanemu?

Kary za jazdę po pijanemu na rowerze
Wypiłem 2 piwa i odprowadzałem rower na parking ok. 350 m, jadąc chodnikiem. Podjechała policja, dmuchnąłem w alkomat i był 1 promil. Poddałem się dobrowolnie karze i prokurator zażądał odebrania mi prawa jazdy na dwa lata i grzywnę 1000 zł. Kary za jazdę po pijanemu mnie zaskoczyły, przecież ja nigdzie nie wybierałem się tym rowerem, chciałem go tylko przeprowadzić na miejsce postoju! W ogóle nie pomyślałem, że robię coś niezgodnego z prawem! Uważam, że odebranie mi prawa jazdy jest karą zbyt surową. Nigdy nie prowadziłem samochodu „na gazie”, nie byłem karany. Prawo jazdy posiadam od 35 lat i na palcach jednej ręki można zliczyć moje mandaty. Tak, więc kary za jazdę po pijanemu są zbyt ostre. Jeśli zatem poddałem się dobrowolnie karze (kary za jazdę po pijanemu), czy przysługuje mi jeszcze możliwość odwołania? Podpisałem oczywiście wszystkie dokumenty, bo byłem przerażony, tym bardziej że na komendzie podpowiadano mi takie rozwiązanie, twierdząc, że to złagodzi moją karę. Czuję się oszukany. Czy na tym etapie mam szansę na jakieś odwołanie? I jeszcze jedno: obecnie prawo jazdy mam przy sobie, nie odebrano mi go. Czy mogę w dalszym ciągu się nim posługiwać?

Kary za jazdę po pijanemu
Jechałam samochodem po pijanemu. Po badaniu alkomat wykazał 0,3 mg/l, w kolejnych tendencję spadkową – 0,25 mg/l. Czy mam szansę na warunkowe umorzenie postępowania? Jestem osobą niekaraną o dobrej opinii i pozycji społecznej. Czy wchodzi w grę warunkowe umorzenie postępowania? Jakie są kary za jazdę po pijanemu?

Wniosek o zatarcie kary za jazdę po pijanemu
W 2009 r. zostałem skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i dostałem zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata (chodziło o wypadek podczas jazdy po pijanemu). Minęło już 15 miesięcy od wyroku i 1,5 roku od zatrzymania prawa jazdy. Czy mogę złożyć w sądzie wniosek o skrócenie kary za jazdę po pijanemu i wymazanie z rejestru skazanych?

Zabrane prawo jazdy – kary za jazdę po pijanemu
Zabrano mi prawo jazdy na 2 lata za jazdę po pijanemu. Czy istnieje możliwość skrócenia kary za jazdę po pijanemu i jak to zrobić? Obecnie mija 11 miesiąc kary.  

Jak pomóc pracownikowi zatrzymanemu za jazdę po alkoholu?
Jeden z moich pracowników (kierowca) został zatrzymany za jazdę po pijanemu. Nigdy wcześniej nie popełnił żadnego wykroczenia, bardzo go cenię. Czy mógłbym mu jakoś pomóc? Jakie są kary za jazdę po pijanemu?

Wybrane opinie naszych klientów:

Jestem pod wrażeniem jakości waszej usługi. Za niewielkie pieniądze otrzymałem kompletną informację na temat nurtującego mnie problemu. Zaoszczędziłem wiele czasu w przewlekających się i kłopotliwych terminach w kancelarii adwokackiej. No i przede wszystkim mam wszystkie odpowiedzi na piśmie. Mam też fakturę VAT, o co gdzie indziej – no nie powiem!

Dziękuję i polecam,

Robert

Serdecznie dziękuję za poradę - bardzo wyczerpująca, w dobrym czasie i za dobra cenę. Na pewno będę korzystać z Państwa serwisu i polecać go innym.

Z poważaniem,

Anetta

Najlepsza firma prawnicza, z jaką pracowałem.

Krzysztof

Bardzo dobra opinia. Polecam gorąco serwis eporady24.pl. Dzięki poradom, jakie otrzymałem, zaoszczędziłem 5000 zł ;) Pozdrawiam gorąco cały zespół eporady24.pl.

łukasz

Odpowiedź niemal błyskawiczna, pełna i wyczerpująca, a jednocześnie napisana prostym i zrozumiałym dla laika językiem. Wielkim plusem jest możliwość bezpłatnego zadawania dodatkowych pytań. Na pewno będę wszystkim polecała ten portal. Dziękuję i pozdrawiam.

Zofia

Dziękuję za fachową poradę – bardzo mnie uspokoiła. Pani sędzia podczas rozprawy, uzasadniając swoje stanowisko w sprawie, również powołała się na cytowane przez Pana artykuły. Pozdrowienia dla Pana Lenowieckiego – od dziś polecam wszystkim EPORADY24.

Danuta

Dziękuję za jasną, rzeczową i bardzo szybką odpowiedź. Dzięki waszej pomocy sprawę w sądzie wygrałam. Wszystkim będę polecać Wasz portal eporady24.

Joanna

Chciałam gorąco podziękować za udzielone odpowiedzi, a także cierpliwość w tłumaczeniu zagadnień być może prostych, ale dla mnie laika zupełnie niezrozumiałych. Wiedza prawnicza udzielającego mi wparcia pozwoli w pełni świadomie „nie dać” się niektórym urzędom, a także pozwoli obronić swoje racje.

Raz jeszcze dziękuje i polecam usługi eporady24.pl

Anna

Serdecznie dziękuję za fachową poradę. Dzięki Panu, Panie Tomaszu Ciasnocha, mogę jeść, mogę spać… mogę żyć. Dziękuję za jasną, rzetelną i zrozumiałą odpowiedź. Jeżeli kiedykolwiek będę miała jakiś prawniczy problem (choć modlę się, żeby nie), na pewno skorzystam z Waszych usług. Jestem również przekonana, że usługa, którą otrzymałam, w pełni była warta ceny, którą zapłaciłam. Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi na moje pytania.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Urszula

Jestem niesamowicie zaskoczona. Nie spodziewałam się tak wspaniałej, obszernej i fachowej porady. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Serdeczne podziękowania. Na pewno będę korzystała z waszych usług w przyszłości.

Wioletta

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »