.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 08.06.2015

Mam 57 lat. Przez ponad 20 lat prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą – sklep spożywczy. Wszystkie czynności wykonywałam sama – zaopatrzenie, magazynowanie, sprzedaż za ladą, sprzątanie, księgowanie. Od ponad roku jestem na rencie w związku z poważnymi schorzeniami układu ruchu. Mój lekarz napisał skierowanie do lekarza medycyny pracy o stwierdzenie u mnie choroby zawodowej. Mam pełną dokumentację dotyczącą występujących u mnie chorób (ujętych w wykazie chorób zawodowych), badanie przeszłam, ale na koniec otrzymałam druk karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej i nie wiem, jak go wypełnić, proszę o objaśnienie!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869) narażenie zawodowe podlega ocenie, przy dokonywaniu której uwzględnia się w odniesieniu do:

 

 1. czynników chemicznych i fizycznych – rodzaj czynnika, wartość stężeń lub natężeń i średni czas narażenia zawodowego;
 2. czynników biologicznych – rodzaj czynnika, ustalenie kontaktu, okresu utajenia oraz stwierdzenie mechanizmu działania lub drogi szerzenia się czynnika, bez konieczności określenia stężenia tego czynnika;
 3. czynników o działaniu uczulającym (alergenów) – rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim czynnikiem w czasie pracy, jeżeli występował on w środowisku pracy, narzędziach pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych wyrobach, bez konieczności określania stężenia tego czynnika;
 4. czynników o działaniu rakotwórczym – substancje i preparaty chemiczne zakwalifikowane do kategorii 1 na podstawie przepisów o substancjach i preparatach chemicznych, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 późn. zm.) oraz pierwotną lokalizację nowotworu i okres latencji;
 5. sposobu wykonywania pracy – określenie stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym oraz chronometraż czynności, które mogą powodować nadmierne obciążenie odpowiednich narządów lub układów organizmu ludzkiego.

 

Ocenę narażenia zawodowego sporządza się na formularzu określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 K.p., przy wykorzystaniu dokumentacji gromadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2981 K.p. przez pracodawców i jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także, jeżeli postępowanie dotyczy aktualnego zatrudnienia, na podstawie oceny przeprowadzonej bezpośrednio u pracodawcy z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego.

 

Ocenę narażenia zawodowego przeprowadza:

 

 1. w związku z podejrzeniem choroby zawodowej – lekarz, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem, którego dotyczy podejrzenie;
 2. w toku ustalania rozpoznania choroby zawodowej – lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej, o której mowa w § 5 ust. 2 i 3 r.ch.z.;
 3. w toku podejmowania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej – właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

 

Kartę oceny narażenia zawodowego wypełnia:

 

 • lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem,
 • w toku ustalania rozpoznania choroby zawodowej – lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej,
 • w toku podejmowania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oraz gdy zakład pracy został zlikwidowany – właściwy państwowy inspektor sanitarny.

 

Lekarz może wystąpić o uzupełnienie informacji dotyczących danych zawartych w dokumentacji do:

 

 • pracodawcy
 • lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikiem,
 • właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
 • pracownika lub byłego pracownika.

 

Podsumowując, to nie Pani powinna wypełniać ten wniosek, gdyż nie ma Pani informacji niezbędnych do jego wypełnienia, a jedynie powinna go Pani przekazać do wypełnienia lekarzowi (lekarzowi orzecznikowi) lub jeśli już przeszła Pani badania – państwowemu inspektorowi sanitarnemu. W żadnym wypadku nie powinna Pani tego robić sama.

 

Samodzielnie we wniosku może Pani wpisać okresy pracy – proszę to zrobić w pozycji 9 – jest tam tabela o nazwie „wywiad zawodowy”. Należy tam wpisać okresy pracy, podać daty zatrudnienia i stanowisko. W pozycji 12 natomiast należy wpisać rodzaj wykonywanych zajęć, a więc opisać to wszystko, o czym Pani wspomina – co Pani robiła, kiedy itp.

 

Pozostałe punkty powinien wypełnić lekarz ewentualnie dopytując Panią lub obecnego pracodawcę o pomiary i narażenie na ryzyko choroby zawodowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 plus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl