Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za zniewagę policjanta a napisanie listu z przeprosinami

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 16.04.2010

Jakiś czas temu wracałem do domu z dawnym kolegą, byliśmy nietrzeźwi. Zatrzymał nas patrol policji, a ja niestety naubliżałem jednemu z policjantów, za co zostałem oskarżony. Zdaję sobie sprawę, że czeka mnie kara za to głupie zachowanie, ale nie wiem, w jakim wymiarze? Słyszałem, że w takiej sytuacji warto napisać do policjanta list z przeprosinami – czy to może pomóc?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z okoliczności sprawy wynika, że został Pan oskarżony o czyn z art. 226 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), tj. o przestępstwo zniewagi funkcjonariusza publicznego. Zgodnie z tym artykułem „kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Przedmiotem ochrony jest tutaj godność i powaga funkcjonariusza (w tym wypadku policjanta). Pod pojęciem zniewagi należy rozumieć rozmaitego rodzaju zachowania, których wspólną cechą jest to, że wyrażają pogardę dla godności drugiego człowieka. Środki wyrazu, jakie zostały przez sprawcę do tego użyte, są obojętne. Znieważające zachowanie może zatem przybrać postać słowną (posłużenie się wulgarnym słownictwem, epitetami), być wyrażone przy pomocy rysunku (np. karykatura), symboli, znaków albo innego rodzaju środka przekazu (film, fotografia).

 

Jak zauważył Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 07.05.2008 r. (sygn. akt III KK 234/07), „przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. O uznaniu określonych sformułowań za «znieważające» decydują w pierwszym rzędzie ogólnie przyjęte normy obyczajowe”.

 

Przestępstwo opisane w art. 226 § 1 K.k. zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do roku. Jeśli chodzi o karę grzywny, to wymierza się ją w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych.

 

Z kolei zgodnie z art. 60 § 2 K.k. „sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa, w szczególności jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą lub ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie”.

 

Postawa sprawcy dotyczy takich kwestii, jak: dążenie do naprawienia szkody lub jej naprawienie, przeproszenie pokrzywdzonego, podjęcie próby pojednania się z nim, gotowość poddania się mediacji, wyrażenie skruchy, żalu. Istotny jest też stosunek psychiczny sprawcy do czynu, który popełnił, do krzywd, które wyrządził.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że przeproszenie poszkodowanego (nawet listownie) jak najbardziej może wpłynąć łagodząco na ewentualny wymiar kary.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + I =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »