.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kara za zajęcie pasa drogowego

Mieszkam w województwie małopolskim. W listopadzie zeszłego roku dostałam pierwsze pismo od zarządcy dróg wojewódzkich. Chodziło o wszczęcie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego (postawienie reklamy) bez pozwolenia. W marcu zajęcie pasa drogowego zarządca udokumentował fotografią, a dopiero w listopadzie zostałam o wszystkim powiadomiona. Czy nie powinnam być poinformowana w ciągu określonego czasu od daty zauważenia mojej tablicy na pasie drogowym? Jak mogę się bronić? W załączniku przesyłam wszystkie dokumenty związane z tą sprawą, które posiadam.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego:

 

  1. bez zezwolenia zarządcy drogi,
  2. z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
  3. o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

    – zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z innymi ustępami tego przepisu.

 

Jak przyjmuje się zarówno w orzecznictwie, jak i literaturze, konsekwencją stwierdzenia przez zarządcę drogi jednego z ww. naruszeń jest wydanie przez ten organ decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 10-krotności należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 

Niestety odpowiedzialność określona w art. 40 ust. 12 u.d.p. jest obiektywna, niezależna od winy sprawcy naruszenia. Do przyjęcia tej odpowiedzialności wystarczające jest jedynie stwierdzenie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia. Dokonując tego ustalenia, organ nie bada przyczyny, dla której nastąpiło zajęcie tegoż pasa, poza zainteresowaniem organów administracji pozostaje również stopień winy strony przy zajęciu pasa drogowego, nie ma też możliwości miarkowania kary pieniężnej – tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 kwietnia 2008 r., II GSK 68/08.

 

Dodam jednak, że bardziej korzystne wyroki też są wydawane, głównie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Przykładem takim może być np. wyrok z dnia 26 maja 2011 r. (sygn. akt II SA/Sz 89/11), gdzie wskazano, że przesłanką wymierzenia kary opisanej w art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych jest dokonanie zajęcia pasa drogowego w sposób świadomie bezprawny, przez co należy rozumieć, że dokonujący zajęcia uświadamia sobie, że czyni to wbrew zakazowi, bez wymaganego zezwolenia.

 

Inny jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 lipca 2013 roku (sygn. akt II SA/Sz 184/13) stwierdzający, że przesłanką wymierzenia sankcji administracyjnej z art. 40 ust. 12 ustawy jest dokonanie zajęcia pasa drogowego w sposób świadomie bezprawny, co należy rozumieć w ten sposób, iż dokonujący zajęcia uświadamia sobie, że czyni to wbrew istniejącemu zakazowi, bez wymaganego zezwolenia. Nieistotna jest przy tym ani przyczyna braku zezwolenia, ani też okoliczności powstania zajęcia. Istotny jest wyłącznie fakt, że podmiot takiego uprawnienia nie posiadał i był tego świadomy.

 

Mając na uwadze, że już Pani napisała o braku swojej świadomości działania sprzecznego z prawem poprzez umieszczenie reklamy, proponuję iść tą właśnie drogą, może się Pani powołać na 2 wyroki sądów szczecińskich. Jednakże uprzedzam, że to zależy od oceny sądu, bo jak wyżej wyjaśniłam, Sąd Naczelny uważa, że nie ma tu żadnej możliwości obrony, skoro pas się zajęło, zaś sądy wojewódzkie czasem uznają, że nie można nałożyć kary na podmiot, który zajął pas nieświadomie.

 

Niestety art. 40 ustawy o drogach publicznych nie nakłada na zarząd dróg obowiązku poinformowania Pani, iż zajęła Pani pas drogowy, zakaz tego rodzaju działania wynika bowiem bezpośrednio z art. 40, który kierowany jest – jak inne przepisy ustawy – bezpośrednio do obywateli.

 

W ostateczności, w razie niepowodzenia, będzie Pani mogła złożyć wniosek o umorzenie tej opłaty.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 23.04.2014 r.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl