Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za przestępstwo skarbowe

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.06.2012

Dostałem wezwanie do urzędu celnego w charakterze osoby podejrzanej w sprawie o przestępstwo skarbowe z art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. Co mi grozi? Jak uniknąć kary za przestępstwo skarbowe? Czy można sprawdzić, jak toczyły się podobne sprawy w przeszłości?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie należy wskazać, że nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu, a przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić nieumyślnie tylko, gdy kodeks tak stanowi. Artykuł 110a nie dopuszcza popełnienia przestępstwa ani wykroczenia w sposób nieumyślny, więc aby odpowiadać z tego tytułu, czyn zabroniony musi zostać popełniony umyślnie.

 

Czyn zabroniony jest popełniony umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, tj. chce go popełnić, albo przewidując możliwość jego popełnienia, godzi się na to. Natomiast czyn zabroniony jest popełniony nieumyślnie, jeśli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

 

Ponadto nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię.

 

Został Pan wezwany – jak się domyślam – w charakterze podejrzanego w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego z art. 110a Kodeksu karnego skarbowego.

 

„Art. 110a. § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, zleca lub prowadzi reklamę lub promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, umieszcza reklamę takich gier lub zakładów lub informuje o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych”.

 

Niemniej jednak jak podaje § 3 tego artykułu, w wypadku mniejszej wagi, sprawca takiego czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Istnieje duża różnica między przestępstwem a wykroczeniem. Należy również pamiętać, że nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

 

Na podstawie art. 53 pkt 8 – w rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności – zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe – zawiera niski stopień społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu (tj. nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia), a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie.

 

Jeśli zatem w Pana przypadku mamy do czynienia z wypadkiem mniejszej wagi, grozi Panu kara – będąca grzywną za wykroczenie – określona kwotowo (w przypadku przestępstwa grzywna określona jest w stawkach dziennych).

 

W przypadku przestępstwa, wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej, a ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

 

W przypadku wykroczenia – kara grzywny może być wymierzona, co do zasady, w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

 

Podsumowując, aby uniknąć kary, musi Pan wykazać na przykład, iż nie popełnił Pan przestępstwa/ wykroczenia w sposób umyślny lub w ogóle go nie popełnił.

 

Nie są mi znane statystyki dotyczące spraw z art. 110a. Artykuł ten obowiązuje od 1 stycznia 2010 r., więc w zasadzie nie istnieje orzecznictwo bezpośrednio go dotyczące.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - X =

»Podobne materiały

Jaki jest zakres tego pełnomocnictwa?

Chciałabym się dowiedzieć, jaki jest faktyczny zakres pełnomocnictwa, którego udzieliłam wraz z siostrą mojej mamie i cioci przed 7 laty. Oto tekst tego pełnomocnictwa: „My niżej podpisane [imię i nazwisko] upoważniamy [imię i nazwisko] do odbioru dowodów osobistych w urzędzie miasta oraz do o

 

Scalenie gruntów

Nasza działka została zmniejszona przez geodetę wyznaczającego granice w sprawie scalania gruntów sąsiadów. Na mapach wyraźnie zaznaczony jest pas ziemi obok domu jako przynależący do naszej działki, jednak geodeta i sąsiedzi twierdzą inaczej. Co robić, by zachować nieruchomość w dawnym kształcie?

 

Sprawa w sądzie za wykroczenie skarbowe

Prowadzę firmę, miałam kontrolę skarbową z powodu nieopłacenia zaliczek na podatek (wykroczenie skarbowe). Mam spory dług spowodowany współpracą z nieuczciwym kontrahentem, którego wielokrotnie wzywałam do zapłaty za usługi. Zostałam wezwana do urzędu skarbowego, gdzie potwierdziłam, że mam długi po

 

Odpowiedzialność za sprzedaż towaru z obniżoną stawką VAT

Jaka będzie moja odpowiedzialność, jeśli jako właściciel sklepu kupię od producenta towar ze stawką VAT 8%, sprzedam go z taką samą stawką, podczas gdy prawidłowa na ten towar jest stawka 23%?

 

Duża kwota pieniędzy przelana na konto znajomego

Znajomy chce skorzystać z mojego konta bankowego i przelać na nie dużą kwotę pieniędzy. Nie będę z nich korzystał, zwrócę całość koledze, gdy ten wróci do Polski. Czy muszę zapłacić jakiś podatek? Co zrobić, by nie narazić się na kontrolę podatkową?

 

Niezłożenie NIP-3 w terminie

Na początku 2011 r. wyjechałam wraz z mężem do pracy za granicę. Kilka miesięcy później zostaliśmy wymeldowani na własny wniosek z powodu stałego przebywania za granicą. Problem w tym, że nie złożyliśmy NIP-3 w terminie. Po prostu nie wiedzieliśmy, że trzeba złożyć taki formularz. Co robić? &n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »