Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za przekroczenie limitu pozwalającego na zwolnienie z podatku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.02.2011

W lutym 2007 r. założyłem firmę usługową (ryczałt), którą prowadzę do dziś. Urząd skarbowy dopatrzył się nieprawidłowości – chodzi o limit zwolnienia z podatku od towarów i usług (przekroczyłem go w roku 2007, 2008 i 2009). Jakiej kary mogę się spodziewać? Co zrobić, by była jak najmniej dotkliwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku VAT przekracza kwotę zwolnienia – zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty.

 

Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu VAT-em podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

 

Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może (Pan nie ma już obecnie tego prawa) pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

 

  1. sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz
  2. przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

 

Wskazuje Pan, iż założył firmę w lutym 2007; nie stosuje się do działalności zakładanej w trakcie roku limitu w całości, bowiem podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności potencjalnie opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty zwolnienia.

 

Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę zwolnienia, zwolnienie traci moc z momentem przekroczenia kwoty.

 

Co w Pańskim przypadku niezwykle istotne, w myśl ustawy w brzmieniu z 2007 roku, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia. Obecnie ten termin to rok.

 

Reasumując, tracąc prawo do zwolnienia w roku 2007, nie miał Pan prawa w ogóle korzystać ze zwolnienia w latach następnych; obowiązek podatkowy powstał z momentem utraty zwolnienia; opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaży ponad tę kwotę – jako że obecnie jest to już zaległość podatkowa, podatek będzie należny wraz z odsetkami.

 

Do powyższego dochodzą konsekwencje karne skarbowe, bowiem zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, m.in:

 

  • „podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie” (art. 54 § 1),
  • każdy „kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych” (art. 62 § 1).

 

Przegapienie momentu przekroczenia limitu do zwolnienia w VAT to poważne uchybienie, którego konsekwencje opisałem powyżej.

 

Jeśli nie jest Pan w trakcie kontroli ani postępowania podatkowego, to najlepszym wyjściem jest samodzielne złożenie deklaracji VAT, zapłata podatku (podstawą opodatkowania VAT jest obrót) wraz z odsetkami i jednocześnie złożenie tzw. czynnego żalu – w zakresie czynnego żalu polecam lekturę: http://eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html

 

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - IX =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za wystawianie „pustych” faktur

W maju wystawiłam na polecenie szefa faktury firmie, z którą współpracujemy. Były to faktury „puste”, ponieważ towar został dostarczony dopiero w sierpniu. Kto w razie kontroli zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w tej sytuacji?

 

Brak kasy fiskalnej i sankcja 30% z ustawy o VAT

Prowadząc działalność gospodarczą, przegapiłem termin instalacji kasy fiskalnej. Sam się zorientowałem po kilku miesiącach, kupiłem kasę i złożyłem w urzędzie skarbowym czynny żal. Po roku urząd zrobił kontrolę, nie ukarał mnie, ale naliczył sankcje z art. 111 ustawy o VAT. Czy miał do teg

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »