Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za podrobienie podpisu

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 02.05.2013

Byłam najemcą mieszkania przez ok. 2 lata. Co parę miesięcy spisywałam na kartkę stan liczników za wodę. Kartkę podpisywałam imieniem i nazwiskiem właścicielki mieszkania i przekazywałam do spółdzielni mieszkaniowej. Robiłam to na prośbę wynajmującej. Nie wiedziałam, że podpisanie się za inną osobę – za jej zgodą – jest karalne. Jaka może mnie spotkać kara za podrobienie podpisu? Nigdy nie byłam karana.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kara za podrobienie podpisu

Popełnienie przestępstwa fałszerstwa

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Panią stanem faktycznym sprawy należy stwierdzić, że w grę może wchodzić przedstawienie Pani zarzutu popełnienia przestępstwa fałszerstwa z art. 270 § 1 Kodeksu karnego (K.k.), jeżeli takie doniesienie zostałoby złożone organom ścigania np. przez spółdzielnię.

„Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Stosownie natomiast do art. 115 § 14 K.k.:

„§ 14. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”.

Podpisywanie się czyimś nazwiskiem na dokumencie

Zatem pod pojęciem dokumentu należy rozumieć również oświadczenie o stanie licznika, skoro ma ono pewne znaczenie prawne (jest bowiem podstawą do rozliczeń eksploatacyjnych mieszkania). Jednakże, jak się wydaje, znaczenie prawne takiego dokumentu nie jest tak doniosłe, jak innych dokumentów funkcjonujących w szeroko rozumianym obrocie prawnym.

Zgodnie zaś z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1979 r. (sygn. akt II KR 10/79) należy uznać, iż dokument jest podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od tej osoby, w której imieniu został sporządzony, a podpisanie innej osoby jej nazwiskiem na dokumencie mającym znaczenie prawne, nawet za zgodą tej osoby, stanowi realizację znamion przestępstwa fałszerstwa dokumentu.

Odpowiedzialność karna za podrabianie podpisu

Natomiast warunkiem karalności podrobienia lub przerobienia dokumentu jest cel użycia fałszywego dokumentu za autentyczny, a nie faktyczne użycie go w tym charakterze, do czego wskutek różnych przyczyn może nie dojść.

 

W Pani przypadku korzystne może okazać się stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w postanowieniu z dnia 8 lipca 2005 r. (sygn. akt WK 12/2005), zgodnie z którym „jakkolwiek przestępstwo określone w art. 270 § 1 kk ma charakter formalny i jest występkiem umyślnym, to warunkiem sine qua non pociągnięcia do odpowiedzialności karnej jest ustalenie, iż popełnione przez oskarżonego czyny są społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy. Chociaż oskarżony podrobił podpis komendanta WKU na decyzjach administracyjnych wycofujących karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, to jednakże dokumenty te były merytorycznie zasadne, co nie oznacza, iż były one wiarygodne. Opisane wyżej działanie oskarżonego nie wyrządziło nikomu żadnej istotnej szkody. W szczególności nie spowodowało żadnych ujemnych następstw – »niczyje prawa nie zostały w ten sposób naruszone, na nikogo nie nałożono żadnych obowiązków«. Taka sytuacja wpływa na zredukowanie stopnia społecznej szkodliwości aż do poziomu jego znikomości w ujęciu art. 1 § 2 kk”.

 

Z kolei art. 1 § 2 K.k. mówi, że „nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma”.

 

Wobec powyższego, w razie ewentualnej próby pociągnięcia Pani przez organy ścigania do odpowiedzialności z tytułu ww. czynu, zasadne byłoby właśnie podkreślanie przez Panią znikomej doniosłości tego dokumentu, a przede wszystkim zgody właścicielki mieszkania na złożenie przez Panią podpisów, jak również prawdziwości samej treści tych oświadczeń, tj. podawania rzeczywistego stanu liczników. W takich okolicznościach sprawy należy uznać, iż w zasadzie w związku z Pani czynem nie został nikt pokrzywdzony (choć ustawa nie uzależnia karalności za fałszerstwo od pokrzywdzenia innych osób).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 0 =

13.10.2016

Ja bym sie nie przejmowal podrobieniem podpisu bo policja ani prokuratura sie tym nie interesuje. Moj podpis zostal podrobiony dwukrotnie na waznych dokumentach zlozonych do trzech urzedow panstwowych. Poinformowalem policje ale oni tylko spisali co kto powiedzial i zamkneli sprawe choc dowody na falszertwa mam mocne. Oskarzone osoby zeznaly nie zgodne ze soba bajeczki. Nikt tych roznic nie dociekal ani kwestionowal i sprawe zamkneli. Takze droga wolna do podpisywania za inne osoby.

Janek

»Podobne materiały

Przebieranie się w odzież roboczą zalicza się do czasu pracy

Czy pracodawca powinien uznać, że czas potrzebny na przebranie się w odzież roboczą przed pracą, a także we własne ubrania po pracy, jest zaliczany do czasu pracy? Jestem przekonany, że tak jest, ale nie mogę znaleźć odpowiednich przepisów – proszę więc o konkretne podstawy prawne.

 

Problem z drogą dojazdową – służebność gruntowa

Moja działka, na której obecnie buduję dom, ma dostęp do drogi publicznej przez tzw. służebność przez działkę sąsiada (służebność jest wpisana do Księgi wieczystej). Droga ta jest pasem o szerokości 3 metrów i długości około 30 metrów, wytyczonym i zaksięgowanym notarialnie. Sąsiad zażądał ode

 

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty

Otrzymałam przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej w związku z umową na zakup sprzętu, spisaną w 2000 r. Otrzymałam informację, że w aktach stwierdzono brak skutecznego doręczenia wezwania do zapłaty. W międzyczasie faktycznie zmieniłam miejsce zamieszkania. Co powinnam tera

 

Spóźnienie się z wnioskiem o odrzucenie spadku

Po śmierci krewnego wszyscy odrzucali po nim spadek z powodu długów. Niestety spóźniłam się z wnioskiem o odrzucenie spadku w imieniu mojego małoletniego dziecka. Czy syn będzie odpowiadał za długi spadkowe? Masa spadkowa jest zerowa.

 

Ogrodzenie działki i przepisy je regulujące

Planuję postawić ogrodzenie działki zaraz obok istniejącego ogrodzenia będącego własnością sąsiada. Jego dom znajduje się od płotu w odległości ok. 40 cm. Czy mogę postawić to ogrodzenie zgodnie z prawem? Czy musi być w nim jakiś „prześwit”? Dodam, że relacje z sąsiadem mam kie

 

Zatrudnienie instruktora sportu jako nauczyciela

Jestem po roku pracy w szkole na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej; posiadam przygotowanie pedagogiczne, tytuł instruktora sportu oraz świadectwo dojrzałości. Dowiedziałem się od pani dyrektor, że wydział edukacji jest przeciwny zatrudnieniu mnie w szkole sportowej na stanowisko n

 

Faktura dla osoby prywatnej, obywatela Niemiec

Prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowana w Polsce. Jestem podatnikiem VAT i prowadzę książkę przychodów i rozchodów. Czy mogę wystawić fakturę dla osoby prywatnej (obywatel Niemiec) za usługę budowlaną wykonaną dla niego w Niemczech? Jeśli tak, to co musi zawierać faktura i jaki będzie podate

 

Odrzucenie wniosku PIT-16 w sprawie karty podatkowej

Działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych rozpoczęłam 1 lipca. Wniosek o zastosowanie karty podatkowej PIT-16 oraz wnioskiem CEIDG-1 złożyłam tego samego dnia – 3 lipca. Z urzędu skarbowego otrzymałam decyzję odmowną odnośnie karty podatkowej na rok 2019.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »