Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za odmowę wykonania polecenia służbowego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.12.2014

Została mi udzielona kara porządkowa w postaci nagany za odmowę wykonania polecenia służbowego, a w związku z tym także nie udzielono mi premii uznaniowej. Proszę o informację, czy pracodawca ma prawo zwolnić dyscyplinarnie za niewykonanie polecenia służbowego i na podstawie przyznanej nagany oraz czy nagana jest odnotowywana na świadectwie pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika obowiązków pracowniczych, o których mowa w art. 100 ustawy z dnia 26 stycznia 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustawodawca przewidział odpowiedzialność porządkową. Przesłanką tej odpowiedzialności jest naruszenie przez pracownika pewnych obowiązków, określonych w treści art. 109 Kodeksu pracy. Przesłanką jest również wina.

 

Ustawodawca wprowadził trzy postacie kar:

– dwie z nich to kary niemajątkowe w postaci upomnienia i nagany,

– jedna – majątkowa w postaci kary pieniężnej.

 

Deliktami pracowniczymi są: naruszenie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, ppoż., przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności oraz usprawiedliwienia nieobecności. Za tego rodzaju naruszenia pracodawca może stosować kary niemajątkowe. Natomiast za naruszenie przepisów bhp, ppoż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub przy spożyciu alkoholu w czasie pracy – pracodawca może stosować również karę pieniężną.

 

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych samo w sobie nie jest podstawą do zwolnienia pracownika. Ustawodawca, wprowadzając odpowiedzialność porządkową pracownika, umożliwił pracodawcy nałożenie kary dyscyplinarnej bez potrzeby rozwiązywania z nim stosunku pracy. Jeżeli w należyty sposób na pracownika została nałożona kara porządkowa, to zgodnie z art. 113 Kodeksu pracy po roku nienagannej pracy uważa się ją za niebyłą, a pracodawca ma obowiązek usunięcia z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu (taki obowiązek usunięcia ma miejsce również w sytuacji, gdy pracodawca uwzględnił sprzeciw pracownika lub gdy kara porządkowa została uchylona wyrokiem sądu). Pracodawca może jednak uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

 

Kara porządkowa nie zostaje umieszczona na świadectwie pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + X =

»Podobne materiały

Kara nagany – jak się od niej odwołać?

Tydzień temu otrzymałem karę nagany od pracodawcy na podstawie art. 108 ust. 1 Kodeksu pracy. Jestem kierownikiem jednostki. Mój podwładny, bez mojej zgody, zwolnił na dwie godziny naszego pracownika, który musiał udać się do lekarza. Przychodnię mam po drodze, więc później odebrałem praco

 

Nagana a jej wpływ na premie i nagrody

Czy otrzymanie nagany wiąże się z zabraniem wszelkich premii i nagród? Czy reguluje to jakiś wewnętrzny regulamin?

 

Nagana i degradacja pracownika

Z powodu uchybień z mojej strony zostałem ukarany naganą. Poza tym mam zostać zdegradowany ze stanowiska specjalisty na stanowisko pracownika operacyjnego. Czy można stosować te dwie kary łącznie?

 

Oskarżenie o kradzież w pracy

Jestem kasjerem w sklepie. Kilka miesięcy temu księgowa odkryła nierozliczone zamówienia i pięć tysięcy złotych manka na moim koncie (nie ukradłem tych pieniędzy; każdy z pracowników miał własny kod z hasłem, jednak nie przywiązywaliśmy wagi do tego, z czyjego konta korzystamy, więc manko mógł zrobi

 

Czy możemy walczyć o uzupełnienie zachowku?

Moja matka darowała swoją nieruchomość mojemu bratu i jego żonie. Niestety wyprowadzili się, a teraz się rozwodzą. Chcą sprzedać majątek. Mnie i mojemu rodzeństwu darowała działki rolne, ale mają one niewielką wartość. W domu mieszka ojciec, matka umarła w zeszłym roku. Czy ja i moje rodzeństwo, a m

 

Jak ma wyglądać droga gminna wewnętrzna?

Czy istnieje prawny opis tego, jak ma wyglądać droga gminna wewnętrzna? Jaką ma mieć szerokość minimalną? I czy gmina może postawić znak ograniczenia tonażu (nie wyłączając spod tego zakazu mieszkańców i właścicieli gruntów rolnych znajdujących się wzdłuż tej drogi)? Jest to jedyna droga prowadząca

 

Odpowiedzialność za zapłatę czynszu

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego. Oprócz mnie w lokalu są niestety zameldowani moja siostra i jej dwoje pełnoletnich dzieci. Wszyscy odmawiają dokładania się do czynszu (żadne z nich nie pracuje ani nie ma majątku). Wydaje mi się, że oni też powinni ponosić odpowiedzialność za zapłatę c

 

Pozew o przywrócenie posiadania lokatora usuniętego z mieszkania

Byłam najemcą mieszkania. Zgodnie z umową najmu miałam uiszczać na rzecz wynajmującego (właściciela) wynagrodzenie z tytułu najmu, a na rzecz spółdzielni opłaty za używanie lokalu. Popadłam w kłopoty finansowe: płaciłam za najem mieszkania, ale zalegałam z zapłatą czynszu do spółdzielni. Wynajmujący

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »