Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za brak opłaty za ubezpieczenie OC samochodu

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 27.10.2010

Ubezpieczenie OC na mój stary samochód miałem do 15 lipca. Dwa tygodnie wcześniej wysłałem do ubezpieczyciela zawiadomienie o rezygnacji, ponieważ chciałem złomować samochód (Polonez Truck). Auto stało u mnie w garażu, ale we wrześniu dokonałem kilku napraw i 15 września opłaciłem ponownie OC. Trzy tygodnie później dostałem wezwanie do zapłaty kary w kwocie kilkakrotnie przewyższającej wartość samochodu. Czy mogę jakoś uniknąć płacenia tej kary?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż podstawą roszczenia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego skierowanego wobec Pana jest art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), gdzie wskazuje się, że „osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę”.

 

Natomiast wysokość tej opłaty, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 

  1. samochody osobowe – 500 euro,
  2. samochody ciężarowe i autobusy – 800 euro,
  3. pozostałe pojazdy – 100 euro.

 

Wskazana powyżej kwota jest tzw. kwotą wyjściową, gdyż „w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

 

  1. 20% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
  2. 50% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
  3. 100% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni”.

 

Kwoty te zaokrągla się do pełnych 10 zł.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ustala przynależność pojazdów do danej kategorii, kierując się przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym pod pojęciem „samochód ciężarowy” rozumie się pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą.

 

Do ustalenia wysokości należnej opłaty konieczne jest przeliczenie wymienionych kwot wyrażonych w euro na złotówki, a obecnie jako kurs przeliczenia przyjęto średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1/A/NBP/2010 z dnia 04.01.2010 r. Wynosi on 4,0924 zł.

 

W przypadku pojazdów ciężarowych, a do takich niestety zgodnie z definicją zawartą w Prawie o ruchu drogowym należy zaliczyć również i należący do Pana pojazd marki Polonez Truck, kara wynosi odpowiednio 3270 zł, 1640 zł oraz 650 zł dla 100%, 50% i 20% kwoty bazowej opłaty.

 

Rozumiem, że Pańskie wątpliwości może budzić ta okoliczność, iż Pański pojazd we wskazanym przez Pana czasie nie był użytkowany i stał w garażu, niestety zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych „posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu” (art. 23 ust. 1).

 

Powyższe oznacza, że każdy pojazd mechaniczny, bez względu na to, czy jest faktycznie użytkowany, czy też nie, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Nawet jeżeli Pan pojazdu tego nie użytkuje, to wciąż mogą powstać szkody spowodowane ruchem tego pojazdu, a więc podstawa do przyznania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC. Sytuacja taka może mieć miejsce np. w sytuacji, gdy Pański samochód zostałby skradziony i szkodę wyrządziłby złodziej albo np. pojazd stoczyłby się i także taką szkodę wyrządził.

 

Mając powyższe na uwadze oraz odnosząc to do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy, stwierdzić należy, iż niestety nałożona na Pana kara znajduje swoje uzasadnienie zarówno co do podstaw jej nałożenia, jak i samej jej wysokości, która jest stała i nie podlega żadnym negocjacjom.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przed sądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus zero =

»Podobne materiały

Szanse na odzyskanie pożyczki dla znajomej

Pół roku temu pożyczyłem znajomej, która wtedy nie miała pracy, ok. 20 tys. zł. Część pieniędzy przekazałem jej „do ręki” (nie mam na to pokwitowania), a część przelałem na konto. Znajoma znalazła pracę już cztery miesiące temu, ale ciągle mnie zbywa i zwleka z oddaniem pieniędzy. J

 

Odzyskanie długu przy braku dowodów na udzielenie pożyczki

Pożyczyłam przyjacielowi 7000 zł, ponieważ miał dług u komornika, który sama uregulowałam. Niedawno ten człowiek wyjechał za granicę, ale pożyczki nie oddał. Czy możliwe jest odzyskanie długu?

 

Wynagrodzenie agenta a wywiązywanie się agenta z obowiązków wynikających z umowy agencyjnej

Czy agentowi należy się wynagrodzenie za cały miesiąc pracy, czy wyłącznie za czas udokumentowanej przez niego pracy? Agent w miesiącu lutym przepracował właściwie tylko 5 dni, później nie jeździł do klientów, nie informował mnie o swoich zadaniach, nie wykonywał poleceń ani nie odbierał t

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »