Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kary umowne w umowie z deweloperem za nieterminowe oddanie nieruchomości

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 12.12.2007

Umowa z deweloperem (podpisana w postaci aktu notarialnego) przewiduje kary umowne w wysokości 0,5% miesięcznie za nieterminowe oddanie nieruchomości. Wyłączają te kary następujące zapisy: 
1. decyzje administracyjne niewynikające z winy dewelopera,
2. siła wyższa.

 

Deweloper w pismach przesyłanych wyjaśnia, że opóźnienie nastąpiło z powodu niewykonania w terminie przez Mazowiecką Spółkę Gazowniczą przyłączenia gazu i powołuje się na punkt o sile wyższej. Zakładając, że deweloper nie jest winny zaistniałej sytuacji (dopełnił wszystkich formalności) to: czy niewykonanie umowy przez MSG na rzecz dewelopera może wyłączyć odpowiedzialność dewelopera względem mnie (nabywcy nieruchomości)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przytoczonego fragmentu umowy deweloperskiej wynika jednoznacznie, że kary umowne za nieterminowość wyłączają tylko te dwie cytowane przez Pana przesłanki. Jednak zaistniała okoliczność, jako powód opóźnień ze strony dewelopera, nie jest żadną z nich. Fakt braku możliwości przypisania winy deweloperowi za zaistniałe zdarzenie też niczego nie zmienia. Jeżeli umowa w tym względzie nie zawiera żadnych odmiennych postanowień, należy uznać, że powstały przesłanki do dochodzenia zapłaty kary umownej za powstałe opóźnienia po stronie dewelopera.

 

Jednocześnie pragnę przybliżyć, czym jest siła wyższa vis maior w prawie.

 

Vis maior – cui humana infirmitas resistere non potest – siła wyższa (zdarzenie), któremu człowiek nie może i nie jest w stanie się przeciwstawić. Przy czym zdarzenie to zazwyczaj występuje niezależnie od woli człowieka, który racjonalnie i normalnie nie może go przewidzieć.

 

Proszę nawet we własnym rozsądku rozważyć, czy niewykonanie przyłącza jest tym czynnikiem, któremu nie mógł przeciwstawić się deweloper? – oczywiście, że nie, ponieważ:

 

  • Jest to zdarzenie nie z kategorii działania siły wyższej, którymi będą np.  działania żywiołów takich jak: powódź, huragan, trzęsienie ziemi itd. lub np.: zamach terrorystyczny lub inne działania zbrojne.
  • Deweloper niewątpliwie ma wpływ na przyspieszenie terminu wykonania przyłącza, niejednokrotnie z takimi wykonawcami jak wskazana MSG wiążą go bezpośrednie umowy, a nawet jeżeli tak nie jest, to zawsze istnieją możliwości negocjacyjne w tym kierunku.

 

Zatem roszczenie jest jak najbardziej zasadne. Proszę jednak dokładnie przeczytać całą umowę, gdyż deweloperzy potrafią dokonywać na swoją korzyść rozlicznych wyłączeń w rozproszonych wewnątrz umowy paragrafach. Na zakończenie pragnę zauważyć, że wprawdzie nie da się w opisanej sytuacji przypisać deweloperowi winy umyślnej, ale jego zaniedbanie widać gołym okiem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus 9 =

»Podobne materiały

Wykonanie zastępcze

Deweloper miał oddać skończony dom pół roku temu. Nie wywiązał się z umowy. Udało nam się uzyskać akt notarialny, w sądzie trwa sprawa o wykonanie zastępcze. Sędzia ma zamiar przydzielić wykonanie zastępcze, ale nie chce przyznać sumy pieniężnej, mimo że nas teraz nie stać na wykończenie domu. Jak u

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »