Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara pozbawienia wolności – uchylanie się od jej wykonania a przedawnienie wyroku

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 26.04.2010

Dostałem karę pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem na 1 rok, miałem się stawić 10 października 2007 r. w areszcie, ale tego nie zrobiłem i uciekłem za granicę. Wniesiona została apelacja, ale sąd 2 października 2008 r. oddalił wniosek o wznowienie postępowania. Czy jest jakakolwiek możliwość zamiany tego wyroku na karę grzywny albo na pracę społeczną? Jeśli nie, to po jakim czasie wyrok ten się przedawni? I jeszcze proszę mi powiedzieć, ile mogę dostać za ukrywanie się?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z art. 279 § 1 Kodeksu karnego, kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ponadto, w świetle art. 7 § 3 K.k. przestępstwo kradzieży z włamaniem zakwalifikowane zostało przez ustawodawcę za występek.

 

Wobec powyższego sąd co do zasady nie może orzec innej kary niż kara pozbawienia wolności, jednakże pewne wyjątki przewiduje w tym zakresie instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary określona w art. 60 § 6 K.k. Zgodnie z tym przepisem sąd może podczas orzekania, w razie zaistnienia wskazanych w ustawie okoliczności, zastosować wobec sprawcy nadzwyczajne złagodzenie kary, które polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju m.in. w ten sposób, iż – jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności nie niższa od roku – sąd wymierza grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

 

Jak zatem wynika z powyższego, biorąc pod uwagę przedstawiony przez Pana stan faktyczny sprawy, sąd przyjął wobec Pan najniższy możliwy wymiar kary, orzekając 1 rok pozbawienia wolności oraz uznał, iż nie zachodzą przesłanki do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary.

 

Dlatego też obecnie, ze względu na prawomocność wydanego przeciwko Panu wyroku, w zasadzie nie istnieje możliwość zmiany orzeczonej wobec Pana kary, gdyż decyzje w tym zakresie sąd podejmuje podczas orzekania i nie jest władny co do zasady zmienić treści wydanego prawomocnego wyroku.

 

Jedynym w zasadzie sposobem na zmianę treści wyroku byłoby, jak się wydaje, wystąpienie z wnioskiem o wznowienie postępowania na podstawie art. 540 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

 

Zgodnie bowiem z tym artykułem postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli:

 

  1. w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;
  2. po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nieznane przedtem sądowi, wskazujące na to, że:
    1. skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze,
    2. skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary,
    3. sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne, błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu.

 

Ponadto (§ 2) postępowanie wznawia się na korzyść oskarżonego, jeżeli w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie przepis prawny będący podstawą skazania lub warunkowego umorzenia.

 

Jeżeli zatem nie zachodzą w Pańskiej sprawie powyższe przesłanki, to należy liczyć się niestety z tym, iż orzeczona wobec Pana kara pozbawienia wolności nie zostanie zmieniona na karę grzywny lub karę pracy na cele społeczne. Natomiast nie ma przeszkód, aby ubiegał się Pan później o nadzwyczajne przedterminowe zwolnienie z odbywanej kary pozbawienia wolności.

 

Odnośnie z kolei Pańskiego pytania o termin przedawnienia wykonania orzeczonej wobec Pana kary pozbawienia wolności, wskazać należy, iż zgodnie z art. 103 § 1 pkt 2) K.k. nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat 15, jako że skazany Pan został na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat.

 

Dlatego też obecnie wykonanie Pańskiej kary nie jest przedawnione, a ponadto w związku ze skierowaniem tej kary do wykonania, stosownie do art. 15 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a w szczególności jeżeli nie można ująć skazanego albo nie można wykonać wobec niego orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się w całości lub w części na czas trwania przeszkody.

 

Ponadto (§ 3) zawieszenie postępowania wykonawczego nie wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba że skazany uchyla się od wykonania kary. Okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, jeżeli w związku z Pańskim uchylaniem się od stawienia się w zakładzie karnym celem odbycia orzeczonej wobec Pana kary sąd zawiesił postępowanie wykonawcze, to w zasadzie okres przedawnienia wykonania Pańskiej kary został przedłużony o kolejne 10 lat.

 

Nawiązując z kolei do pytania o karalność uchylania się od poddania się wykonaniu kary, to wskazać należy, iż polski Kodeks karny nie uznaje tego za przestępstwo czy choćby wykroczenie, a zatem nie jest to czyn karalny i wobec tego nie może być Pan za takie uchylanie się skazany.

 

Na koniec pragnę wskazać, iż opisane powyżej zawieszenie postępowania wykonawczego nie jest zawieszeniem wykonania kary, a służy jedynie umożliwieniu podjęcia czynności ustalających miejsce pobytu skazanego i jego ujęcie celem osadzenia w zakładzie karnym. Podjęcie tak zawieszonego postępowania nastąpi zatem co do zasady w chwili ujęcia skazanego i rozpoczęcia przez niego odbywania kary pozbawienia wolności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + X =

29.07.2012

„Nawiązując z kolei do pytania o karalność uchylania się od poddania się wykonaniu kary, to wskazać należy, iż polski Kodeks karny nie uznaje tego za przestępstwo czy choćby wykroczenie, a zatem nie jest to czyn karalny i wobec tego nie może być Pan za takie uchylanie się skazany”.
TEN KRAJ JEST CHORY!!! Gdzie prawo? Poszkodowany ma mniej praw od sprawcy i jeszcze sprawca może się uchylać do końca życia i robić, co mu się podoba!

koszmar

»Podobne materiały

Zastrzeżenie w akcie darowizny

Chcielibyśmy z mężem darować pełnoletniemu synowi mieszkanie. Czy można dokonać takiej darowizny z zastrzeżeniem w akcie, że nie może sprzedać mieszkania przez np. 5 lat?

 

Czy możemy walczyć o uzupełnienie zachowku?

Moja matka darowała swoją nieruchomość mojemu bratu i jego żonie. Niestety wyprowadzili się, a teraz się rozwodzą. Chcą sprzedać majątek. Mnie i mojemu rodzeństwu darowała działki rolne, ale mają one niewielką wartość. W domu mieszka ojciec, matka umarła w zeszłym roku. Czy ja i moje rodzeństwo, a m

 

Zaliczenie pobytu w więzieniu za granicą do kary w Polsce

Byłem poszukiwany listem gończym i zostałem zatrzymany na terenie USA. Przebywałem przez 2 lata w amerykańskim więzieniu. Jaka jest podstawa zaliczenia pobytu w więzieniu za granicą do kary w Polsce?

 

Zarzut naruszenia porządku pod wpływem alkoholu a linia obrony

Tydzień temu przesadziłem z alkoholem (ponad 3 promile we krwi) w lokalu i doszło do bójki, którą sprowokowałem (tak mówią moi koledzy). Zostałem przewieziony do szpitala, gdzie zachowywałem się agresywnie – przeklinałem, groziłem personelowi. Wychodząc z izby wytrzeźwień, otrzymałem wezwanie

 

Czy wykroczenie jest wpisywane do Krajowego Rejestru Karnego?

Zostałem ukarany za wykroczenie drogowe – przejechanie linii podwójnej ciągłej (art. 92 § 1 K.w.). Nie było żadnej kolizji. Dostałem wyrok nakazowy zapłacenia niewielkiej grzywny. Pytanie: czy ten wyrok ma wpływ na moją niekaralność np. przy staraniu się o pracę? Czy warto się odwoływać?

 

Obdukcja lekarska jako dowód

W załączniku przesyłam obdukcję lekarską. Czy taki dokument może być dowodem w sprawie? Czy na podstawie takiej obdukcji można przedstawić akt oskarżenia?  

 

Rozliczanie finansów rady rodziców

Jak w większości szkół działa u nas rada rodziców. Nowo wybrana rada zażyczyła sobie od poprzedniej dokumentacji finansowej z ostatnich 5 lat. Czy rada rodziców ma obowiązek przechowywania przez taki właśnie okres tej dokumentacji? Dodam, że w regulaminie rady nie ma zapisu odnoszącego się do tej sp

 

Sprzedaż samochodu firmowego Ukraińcom

Prowadzę działalność gospodarczą w formie karty podatkowej. W 2010 r. zakupiłem samochód osobowy z kratką, od którego odliczyłem podatek VAT. Auto zostało zakupione poprzez leasing. Po zakończeniu leasingu w 2014 r. podpisałem umowę z firmą leasingową i auto zostało wykupione na firmę. Teraz chciałb

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »