Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara nagany – jak się od niej odwołać?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 06.03.2012

Tydzień temu otrzymałem karę nagany od pracodawcy na podstawie art. 108 ust. 1 Kodeksu pracy. Jestem kierownikiem jednostki. Mój podwładny, bez mojej zgody, zwolnił na dwie godziny naszego pracownika, który musiał udać się do lekarza. Przychodnię mam po drodze, więc później odebrałem pracownika i razem pojechaliśmy do firmy. Na tej podstawie otrzymałem naganę (bez żadnych wyjaśnień). Czy mogę odwołać się od tej decyzji pracodawcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności przytoczyć należy treść przepisu art. 108 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 

  1. karę upomnienia,
  2. karę nagany”.

 

Istotne jest również zwrócenie uwagi na interpretację powyższego przepisu dokonaną przez Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 01.07.1999 r., sygn. akt I PKN 86/99, stwierdził, że o ile przepis ten sam wyraźnie tego nie określa, podstawą ukarania w drodze porządkowej pracownika może być tylko jego zawinione działanie lub zaniechanie.

 

Jak zatem z powyższego wynika, mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny sprawy, nie sposób stwierdzić, aby ponosił Pan winę za zwolnienie pracownika przez swojego podwładnego, gdyż to właśnie nie Pan podjął taką decyzję. Pewne wątpliwości w tej sprawie budzić może fakt Pańskiej akceptacji takiego działania podwładnego oraz udzielona przez Pana pracownikow pomoc w załatwieniu jego spraw podczas nieobecności w pracy.

 

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy wynika również, iż zachodzą przesłanki do stwierdzenia, że samo nałożenie na Pana przedmiotowej kary nastąpiło niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 109 § 2 Kodeksu pracy „kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika”, a z opisu sprawy wynika, że pracodawca nałożył na Pana karę niejako zaocznie, nie próbując wyjaśnić uprzednio okoliczności całego zdarzenia.

 

Poza powyższym wskazać należy również, iż stosownie do przepisu art. 111 Kodeksy pracy „przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy”.

 

W świetle okoliczności sprawy, nawet gdyby zachodziły przesłanki do przyjęcia Pańskiej chociażby częściowej odpowiedzialności za bezpodstawne, zdaniem pracodawcy, zwolnienie pracownika na czas udania się przez niego do przychodni, to Pańska wina w całym tym zajściu byłaby co najmniej znikoma, co nie uzasadnia nałożenia na Pana tak surowej kary, jaką jest nagana (co najwyżej można by mówić o upomnieniu).

 

Niemniej, przedstawione przez Pana okoliczności dają podstawę do odwołania się przez Pana od decyzji pracodawcy. W tym celu mógłby Pan skorzystać z przepisu art. 112 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu”. Natomiast (§ 2) „pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + IV =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki