.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara łączna

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 16.07.2012

Po jakim czasie od osadzenia w zakładzie karnym można napisać wniosek o wyrok łączny? Czy wyroki z tego samego paragrafu podlegają wnioskowi o karę łączną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość wydania wyroku łącznego (kary łącznej) również z urzędu jest odstępstwem od wyrażonej w art. 14 zasady skargowości. Rozwiązanie to uwzględnia wynikający z istoty wyroku łącznego interes skazanego, który także może być wnioskodawcą o wydanie tego wyroku. Uprawnienie prokuratora do występowania z wnioskiem o wydanie wyroku łącznego wynika z jego pozycji procesowej jako rzecznika interesu publicznego. Wniosek prokuratora powinien zawierać dane, o których mowa w art. 571 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

 

„Na wymiar kary łącznej w wyroku łącznym, poza zasadami określonymi w art. 86 § 1 i 3 k.k., istotny wpływ ma zachowanie się oskarżonego w zakładzie karnym albo w środowisku, w którym znajduje się po prawomocnym skazaniu poszczególnymi wyrokami” (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 12 września 1985 r., sygn. akt II KR 245/85, OSNKW 1986, nr 5-6, poz. 39). „O istnieniu potrzeby przeprowadzenia dowodu z opinii zakładu karnego co do zachowania się oskarżonego decyduje ocena okoliczności konkretnej sprawy” (zob. wyrok SN z 20 sierpnia 1992 r., sygn. akt II KRN 112/92, OSNKW 1992, nr 9-10, poz.72). „Skoro w sprawie o wyrok łączny zarządzono przeprowadzenie dowodu z opinii o zachowaniu się skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, a opinię tę uzyskano po wydaniu wyroku, powoływanie się na jej treść w uzasadnieniu wyroku było niedopuszczalne, oczywiste jest bowiem, że dowodu z treści tej opinii przed wydaniem wyroku nie przeprowadzono. Wyrok podlega więc uchyleniu nie dlatego, że opinii tej nie uzyskano, ale z powodu oparcia go na dowodzie, którego nie ujawniono w trakcie rozprawy” (zob. wyrok SA w Krakowie z 28 grudnia 1995 r., sygn. akt II AKr 309/95, Prok. i Pr. 1996, nr 6, poz. 24).

 

Podstawę wniosku reguluje art. 569 i następne Kodeksu postępowania karnego oraz art. 85 i następne Kodeksu karnego. Ustawodawca nie przewiduje natomiast żadnego ograniczenia czasowego, po którym można wystąpić z wnioskiem o wydanie kary łącznej. Proszę zatem złożyć taki wniosek jak najszybciej. Sądem właściwym do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji (art. 569 § 1).

 

W mojej ocenie najlepszym sposobem będzie złożenie takiego wniosek w administracji zakładu karnego, w którym odbywa się karę pozbawienia wolności. Po wydaniu wyroku łącznego należy strać się o przedterminowe zwolnienie. Skazanego możne bowiem zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary. W przypadku połączenia kar okres wykonania kary pozbawienia wolności będzie zaliczony na poczet orzeczonej wyrokiem łącznym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »