.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kara za krótki brak ubezpieczenia OC

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 02.03.2022 • Zaktualizowane: 02.03.2022

Nabyłam auto sprowadzane z Włoch 3 lipca wraz z interpolis ważną do 30 lipca. Chciałam je ubezpieczyć, ale nie posiadałam jeszcze dowodu rejestracyjnego, a wizytę w urzędzie wyznaczono mi na 3 sierpnia. Wcześniej otrzymałam tymczasowy dowód rejestracyjny. Gdy 4 sierpnia chciałam ubezpieczyć auto, poinformowano mnie, że upłynęło ponad 3 dni od końca ubezpieczenia auta i że będę musiała zapłacić karę za okres bez ubezpieczenia, nawet gdy auto pozostaje w garażu nieużywane. Nikt nie poinformował mnie o konieczności ubezpieczenia nieużywanego auta. Uważam, że system wykorzystuje ludzi sprawiedliwych pragnących żyć zgodnie z prawem, do płacenia niesłusznych kar, zwłaszcza w okresie pandemii, kiedy umówienie się do urzędu w celu załatwienia sprawy graniczy z cudem. Podczas odbierania dowodu tymczasowego nie mogłam ustalić wizyty w urzędzie na odebranie dokumentu dowodu rejestracyjnego, bo nie było terminu. Ta sama sytuacja powtórzyła się. Co mogę zrobić, aby uchronić się przed niesłuszną karą za krótki brak ubezpieczenia auta? Czy dni wolne od pracy sobota i niedziela liczą się jako robocze? Czy zwolnienie lekarskie w dniach pracujących od 2 sierpnia do dzisiaj lub do jutra mogłoby wpłynąć na umorzenie kary?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kara za krótki brak ubezpieczenia OC

Brak rejestracji pojazdu a ubezpieczenie

Niestety zawiłości polskiego systemu prawnego, a w szczególności brak rzetelnej informacji prawnej mogą doprowadzić do negatywnych skutków prawnych. Brak rejestracji pojazdu nie wykluczał możliwości jego ubezpieczenia. Sytuacje tożsame z Pani sprawą reguluje ustawodawca w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” zwanej dalej ustawą.

Krótkoterminowe ubezpieczenie auta

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 27:

 

„1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej »umową ubezpieczenia krótkoterminowego«, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

1) zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2;

2) zarejestrowany czasowo;

3) zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;

4) pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt 10 lit. b;

5) pojazdem historycznym;

6) pojazdem do jazd testowych.

2. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży.

3. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych czasowo, zawiera się na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni.

4. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów wolnobieżnych określonych w art. 2 pkt 10 lit. b, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące.

5. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.

6. Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem przez pojazd mechaniczny granicy w przypadku określonym w art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres co najmniej 30 dni”.

 

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć jeden raz. Oznacza to, iż w okresie oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego tzw. miękkiego powinna Pani ubezpieczyć samochód w ramach krótkoterminowego ubezpieczenia nie przekraczającego 30 dni. Jest to termin przewidywany na rejestrację samochodu w Polsce.

Kara za brak ubezpieczenia

Niestety nałożona kara jest zasadna i znajduje uzasadnienie w przepisach prawnych. Mówi o tym przepis art. 88 ust. 3 ustawy:

 

„W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

1) 20% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni”.

 

Niestety zwolnienie lekarskie nie wpłynie ani na wysokość kary, ani na obowiązek jej zapłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl