Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za kradzież kosmetyków

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.03.2017

Jestem osobą pełnoletnią i wczoraj zostałam przyłapana na kradzieży kosmetyków na kwotę 10 zł. Wezwano policję ,która dokonała przeszukania, i znaleziono u mnie inne kosmetyki z innego sklepu za kwotę 12 zł. Zostałam zabrana na policję, do czynów kradzieży przyznałam się, spisano protokół na policji i powiedziano mi, że kierują sprawę do sądu. Jaka kara może mnie czekać w sądzie, jaki wyrok i czy będzie gdzieś to odnotowane, np. w rejestrze ukaranych? Czy mogę jeszcze prosić policję o wystawienie mandatów za te wykroczenia, bez kierowania sprawy do sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Sprawa nie może zostać zakończona na tym etapie mandatem, bowiem nie można przewidzieć, jaka kara wobec Pani będzie orzeczona. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Oczywiście w tego rodzaju sprawach karą powszechną niemal jest kara grzywny, ale nie można wykluczyć także innych kar lub nawet środków karnych, jak choćby nakazanie naprawienia szkody – o ile wydanie skradzionych rzeczy nie nastąpiło już uprzednio.

 

Przy orzekaniu w sprawach o czyny przeciwko mieniu, wobec których od dnia 9 listopada 2013 r. kryterium uznania takiego zachowania za przestępstwo albo za wykroczenie stanowi określony w Kodeksie wykroczeń wskaźnik minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy mieć na uwadze minimalne wynagrodzenie z daty orzekania w przedmiocie odpowiedzialności za taki czyn, a nie z daty jego popełnienia.

 

W chwili obecnej nie ma możliwość, by sprawa zakończyła się mandatem, gdyż nie można z góry przewidzieć, czy też pozbawić wymiar sprawiedliwości możliwości zastosowania kary innej niż grzywna.

 

Z uwagi na fakt, iż mamy do czynienia z wykroczeniem, nie będzie Pani figurowała jako skazana w Krajowym Rejestrze Karnym, a tym samym będzie Pani mogła oświadczać, iż jest Pani osobą niekaraną.

 

„W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

 

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382), zwanej dalej »ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich«;

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

8) poszukiwanych listem gończym;

9) tymczasowo aresztowanych;

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich”.

 

Na karę areszty raczej na pewno nie będzie Pani skazana, a to powoduje, że jak będzie się Pani starała o pracę i będzie musiała przedłożyć informacje o karalności, to KRK będzie czyste, tj. bez żadnych wpisów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki