Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Język polski w prawie pracy – część 2

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 23.06.2010

W artykule autor kontynuuje omawianie przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.), w szczególności w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W części pierwszej omówiłem ogólne zagadnienia dotyczące stosowania języka polskiego oraz jego obowiązkowe używanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie prawnym z udziałem konsumentów oraz w zakresie prawa pracy. Teraz przechodzę do przeanalizowania szczegółowych zagadnień dotyczących stosowania języka polskiego do umów o pracę lub sporządzania innych dokumentów wynikających z zakresu przepisów prawa pracy.

 

Jeżeli umowa o pracę ma być wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas, co do zasady, umowa ta oraz inne dokumenty z zakresu prawa pracy mają być sporządzane w języku polskim. Oznacza to obowiązek sporządzania wszystkich tych dokumentów w języku polskim, bez względu na to czy podmiotem zatrudniającym jest podmiot polski, czy też podmiot zagraniczny.

 

Jeżeli stroną umowy o pracę realizowanej na terenie RP jest podmiot polski, czyli pracownik posiadający obywatelstwo polskie, umowę sporządza się w języku polskim. Umowa sporządzona w języku polskim może mieć wersję obcojęzyczną. Podstawą wykładni takiej umowy jest jej wersja polskojęzyczna.

 

Umowa o pracę lub inny dokument wynikający z zakresu prawa pracy mogą być sporządzone w języku obcym na wniosek osoby świadczącej pracę władającej tym językiem, niebędącej obywatelem polskim, pouczonej uprzednio o prawie do sporządzenia umowy lub innego dokumentu w języku polskim.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Z zapisów ustawy wynika, że obowiązek sporządzania umów w języku polskim dotyczy ściśle umów o pracę i innych dokumentów z zakresu prawa pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

 

W konsekwencji tego powstaje pytanie, czy istnieje prawny obowiązek sporządzania umów cywilno-prawnych o świadczenie usług, które niejednokrotnie mają miejsce w przypadku, gdy rodzaj wykonywanej pracy nie wyczerpuje przesłanek art. 22 K.p.

 

Literalnie odczytując przepisy ustawy, można mieć w tym zakresie wątpliwości. Jednakże trzeba pamiętać, że do umów cywilno-prawnych, zwłaszcza realizowanych na rzecz pracodawców, znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy prawa pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art. 304 K.p.

 

W tych warunkach niedopuszczalne byłoby stosowanie np. do umowy cywilno-prawnej języka obcego, a do innych dokumentów z zakresu prawa pracy, znajdujących do takiego kontraktu zastosowanie, języka obcego.

 

W tym zakresie musi istnieć spójność językowa, toteż nie wykluczając możliwości sporządzenia umowy cywilno-prawnej w języku obcym, sytuacja wymaga sporządzenia jej wersji polskiej oraz sporządzania wszystkich innych dokumentów z zakresu prawa pracy mających zastosowanie do zleceniobiorcy także w języku polskim.

 

W razie naruszenia omówionych zasad sporządzania umów w języku polskim w sporze sądowym jest dopuszczalny dowód ze świadków i dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności prawnej z zakresu prawa pracy, gdyż ograniczenia te ustawodawca przewiduje jedynie w stosunku do umów z udziałem konsumentów.

 

W stosunkach pracy oznacza to, że odpowiedzialność za zawarcie umowy o pracę w języku obcym w razie sporu obciążać będzie pracodawcę, jako silniejszą stronę tego stosunku, a przede wszystkim stronę zobowiązaną do prowadzenia akt personalnych pracownika w strukturze dokumentów prowadzonych w języku polskim.

 

Konsekwencją stosowania języka polskiego jest to, że wszelka dokumentacja maszyn i urządzeń, narzędzi używanych przez pracowników, czy też zleceniobiorców musi posiadać wymagane przepisami prawa pracy dokumenty, czy opisy sporządzone w języku polskim.

 

Dotyczy to odpowiednio instrukcji obsługi, czy też napisów na tych urządzeniach służących do ich eksploatacji. Nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy w wypadkach i granicach określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy (Dz. U. Nr 37, poz. 349).

 

Z przepisów powołanej ustawy o języku polskim wynika, że czynności kontrolne przeprowadzane np. przez inspektorów pracy mają być realizowane w języku polskim, a pracodawcy zagraniczni są obowiązani do składania stosownych oświadczeń i wyjaśnień w toku tych kontroli w języku polskim.

 

W konsekwencji na pracodawcy będącym obcokrajowcem ciąży obowiązek zapewnienia przedkładania do kontroli wymaganych dokumentów sporządzonych w języku polskim oraz składania stosownych wyjaśnień także w języku polskim.

 

Oznacza to, że powinność ta obejmuje (w sytuacji prowadzenia działalności na terenie RP), zapewnienie ewentualnego tłumacza, który to obowiązek obciąża podmiot kontrolowany a nie inspektora pracy.

 

Naruszenie stosowania przepisów o języku polskim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożone jest karą grzywny za wykroczenie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 omawianej ustawy, ten, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom art. 7 i 8 tej ustawy, przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy sporządza umowę lub inny dokument wyłącznie w języku obcym, podlega karze grzywny do 5000 złotych.

 

Niestosowanie języka polskiego w trakcie kontroli wykonywanej przez inspektora pracy, czyli posługiwanie się przez pracodawcę lub jego przedstawiciela wyłącznie językiem obcym w kontakcie z kontrolującym może być, w zależności od okoliczności stanu faktycznego, kwalifikowane jako wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 8 Kodeksu pracy, względnie przestępstwo z art. 225 § 2 Kodeksu karnego.

 

W szczególności utrudnianie czynności kontrolującemu może polegać na sporządzaniu na jego żądanie wyjaśnień kontrolnych wyłącznie w języku obcym, gdyż działania takie są objęte pojęciem sporządzania dokumentów z zakresu prawa pracy.

 

Należy bowiem pamiętać, że przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.) to regulacje prawne należące do gałęzi prawa pracy.

 

Z tego powodu naruszenie trybu postępowania kontrolnego przewidzianego w ustawie o PIP w związku z postanowieniami ustawy o języku polskim niewątpliwie może być kwalifikowane jako naruszenie obowiązków ciążących na podmiotach kontrolowanych, w skutkach powodujących utrudnianie pracy kontrolującemu inspektorowi pracy.

 

Nieco inaczej wygląda kwestia obowiązków inspektora pracy jako oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika, gdyż w tym trybie proceduralnym na oskarżycielu ciąży obowiązek zapewnienia obwinionemu tłumacza, jeżeli nie posługuje się on językiem polskim.

 

Trzeba jeszcze wyjaśnić, że w sprawach o wykroczenia z art. 15 ust. 2 omawianej ustawy inspektor pracy nie jest oskarżycielem publicznym, gdyż ustawa tego nie przewiduje. Mamy więc tutaj do czynienia z wykroczeniem powszechnym, wobec tego o zaistnieniu znamion wykroczenia inspektor pracy będzie powiadamiał właściwe organy Policji.Stan prawny obowiązujący na dzień 23.06.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus dwa =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Ustawa antykryzysowa z komentarzem

W artykule autor ustosunkowuje się do niektórych poglądów zawartych w książce autorstwa Andrzeja Mariana Świątkowskiego pt. Ustawa antykryzysowa z komentarzem wydanej w 2010 r. w serii „Biblioteka Monitora Prawa Pracy”.

Ustalanie okresu pracy w szczególnych warunkach

W artykule omówiono problemy związane z ustalaniem okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów emerytalnych.

Prawo do urlopu nauczyciela akademickiego

W artykule autor omawia problematykę prawa do urlopu nauczycieli akademickich, którym prawo to przysługuje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – zwanej dalej Prawem o szkolnictwie wyższym.

Współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową

W artykule omówiono zasady współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkowa w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy.

Informowanie pracowników

W artykule omówiono obowiązującą od dnia 25 maja 2006 r. ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, która reguluje zasady powoływania rad pracowników jak również obowiązki pracodawców w zakresie informowania i prowadzenia konsultacji z przedstawicielami zał

Korupcja w prawie pracy

Artykuł wynika z potrzeby wyjaśnienie słowa „korupcja” , które w bieżącej polityce jest nadużywane i źle rozumiane, co w skutkach powoduje, że czynności negocjacyjne związane z pozyskiwaniem pracowników poczytuje się za naruszające prawo. W artykule omówiono problematykę możliw

Ryzyko gospodarcze. Dążenie do poprawy sytuacji finansowej zakładu pracy za pomocą innych środków aniżeli redukcja zatrudnienia.

Artykuł opisuje alternatywne środki prawne służące zaradzeniu problemom w czasie kryzysu gospodarczego w zakładzie pracy, aniżeli krok tak ostateczny jak redukcja zatrudnienia.

Skutki ratyfikacji Konwencji rzymskiej – część 1

W artykule omówiono problematykę dotyczącą skutków ratyfikacji przez Rzeczypospolitą Polską Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, wynikających z jej opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 10, poz. 57 z dnia 22 stycznia 2008 r.

Skutki ratyfikacji Konwencji rzymskiej – część 2

Artykuł stanowi kontynuację problematyki dotyczącej skutków ratyfikacji przez Rzeczypospolitą Polską Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, wynikających z jej opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 10, poz. 57 z dnia 22 stycznia 2008 r.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »