Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jeszcze o ewidencji czasu pracy – część 2

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 11.05.2012

Artykuł jest kontynuacją krytycznego omówienia opracowania Piotra Prusinowskiego pt. „Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy” zamieszczonego w „Monitorze Prawa Pracy” Nr 2 z 2012 r.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ad 2. W części opracowania Piotra Prusinowskiego dotyczącej formy prowadzenia ewidencji czasu pracy autor błędnie pojmuje treść art. 149 § 1 K.p. oraz § 8 rozporządzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. – w temacie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 296, z późn. zm.).

 

Nie wyjaśnia zależności między tym regulacjami prawnymi, a taka zależność występuje i ma istotne znaczenie praktyczne. Przepis § 8 cyt. rozporządzenia został wydany na podstawie art. 2981 K.p., który upoważnia i zobowiązuje ministra właściwego ds. pracy do określenia w drodze rozporządzenia zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

Rozporządzenie wykonawcze przewiduje m.in. obowiązek prowadzenia karty ewidencji czasu pracy obejmującej:

 

  1. pracę w poszczególnych dobach,
  2. pracę w niedzielę i święta,
  3. pracę w porze nocnej,
  4. pracę w godzinach nadliczbowych,
  5. pracę w dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  6. dyżury,
  7. zwolnienia od pracy,
  8. inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Omawiany § 8 cyt. rozporządzenia jest przepisem w pełni legalnym, wydanym na podstawie art. 2981 K.p. i pozostającym w korelacji z art. 149 § 1 K.p. Prowadzona przez pracodawcę ewidencja czasu pracy wchodzi bowiem w skład dokumentacji ze stosunku pracy, co nie powinno budzić jakichkolwiek wątpliwości.

 

Struktura zaś prowadzonej ewidencji czasu pracy, jak wynika z art. 149 § 1 K.p., powinna zawierać wszystkie zapisy niezbędne do prawidłowego obliczenia należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę.

 

Uszczegółowienie tego zapisu znajduje się w strukturze treści karty ewidencji czasu pracy uregulowanej w przepisie wykonawczym. W konsekwencji art. 149 § 1 K.p. nie może być w żadnym razie traktowany jako przepis szczególny w stosunku do struktury prowadzonej przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej.

 

Nie może być zatem mowy o zakazie jego rozszerzającej wykładni. Poza tym sama konstrukcja ogólna tego przepisu wyklucza możliwość stawiania zarzutu dotyczącego jego ewentualnej rozszerzającej wykładni.

 

Rozszerzająco można bowiem interpretować przepis, który konkretnie reguluje jakieś zagadnienia, określając w sposób szczegółowy swój zakres przedmiotowy czy podmiotowy. Wykroczenie poza tak skonstruowany zakres przedmiotowy czy podmiotowy może być poczytane za wykładnię rozszerzającą.

 

W przypadku art. 149 § 1 K.p., który brzmi: „Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą”, zakres przedmiotowy obowiązku pracodawcy wskazany jest przez potrzebę ustalania należnego wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy.

 

Z kolei § 8 cyt. rozporządzenia określa szczegółowo, jaką strukturę treści powinna zawierać karta ewidencji czasu pracy każdego pracownika i jest przepisem przybliżającym pracodawcy strukturę prowadzenia tej karty.

 

Ten przepis wykonawczy nie wyczerpuje jednak zakresu obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, gdyż przesłanka celowościowa wynikająca z art. 149 § 1 K.p. obejmuje znacznie szerszy obowiązek aniżeli tylko prowadzenie karty ewidencji czasu pracy.

 

Jak już wcześniej wyjaśniłem, aby prawidłowo obliczyć należne pracownikowi wynagrodzenie, konieczne jest dokonanie porównania rozkładu czasu pracy pracownika z prowadzoną kartą ewidencji czasu przepracowanego, co w przypadku zmiennego rozkładu czasu pracy wymaga przechowywania przez pracodawcę tego zmiennego rozkładu (harmonogramu).

 

Jeszcze i takie powiązania istnieją pomiędzy omawianymi przepisami, że § 8 cyt. rozporządzenia wskazuje na formę pisemną prowadzenia treści karty, podczas gdy art. 149 § 1 K.p. nie wskazuje formy prowadzonej ewidencji czasu pracy.

 

Zważywszy na to, że art. 149 § 1 K.p. w zdaniu drugim przewiduje, iż pracodawca udostępnia tę ewidencję na żądanie pracownika, oznacza to, że co do zasady ewidencja powinna być prowadzona w formie pisemnej.

 

Nie jest bowiem możliwe udostępnienie do wglądu ewidencji prowadzonej w formie ustnej. Wyjątkowo tylko można by zaakceptować formę elektroniczną prowadzenia tej ewidencji u pracodawcy, u którego wszyscy pracownicy posiadają indywidualne stanowisko komputerowe tak wyposażone, że elektronicznie prowadzona ewidencja czasu pracy pracownika może mu zostać w każdej chwili wydrukowana.

 

Zważywszy na to, że takich pracodawców zasadniczo nie mamy, albo są to wyjątki, dlatego dzisiaj dyskusja o innej formie prowadzenia ewidencji czasu pracy aniżeli forma pisemna odebrana być może jedynie w kategoriach poszerzania sfery nieuczciwych relacji między stronami stosunku pracy.

 

Tak tę sprawę pojmuje resor pracy, skoro w nowelizacji cyt. rozporządzenia dodano na omawiany temat nowy przepis wskazujący wyraźnie gramatycznie na obowiązek formy pisemnej w strukturze prowadzonej ewidencji czasu pracy pracownika.

 

Zgodnie § 8a cyt. rozporządzenia do karty ewidencji czasu pracy pracownika dołącza się jego wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

 

Regulacja ta koresponduje z art. 1511 § 1 K.p., zgodnie z którym, w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca na pisemny wniosek pracownika może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

 

W konsekwencji, jeśli w strukturze obowiązkowo prowadzonej ewidencji czasu pracy mamy do czynienia z wymogiem formy pisemnej i tak sporządzony wniosek ma być dołączony do karty ewidencji czasu pracy, to logiczny wniosek stąd płynie taki, że karta czasu pracy pracownika musi być również prowadzona w formie pisemnej.

 

Biorąc to pod uwagę, twierdzenie autora o dowolnej formie, w jakiej ewidencja czasu pracy winna być prowadzona, jest oczywiście błędne. W przypadku natomiast dopuszczonej przeze mnie wyjątkowo elektronicznej formy prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika uważam, że ewidencja ta finalnie i tak powinna zostać wydrukowana i dołączona do akt osobowych pracownika już po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego czasu pracy.Stan prawny obowiązujący na dzień 11.05.2012

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus IV =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Jednorodny charakter stosunku pracy w aspekcie zatrudnienia u danego pracodawcy – część 3

W artykule autor kontynuuje analizę dopuszczalności dodatkowego zatrudnienia pracownika, w tym odnosi się do dodatkowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy oraz wskazuje na powiązania realizacyjne równolegle zawartych umów o pracę.

Jeszcze o ewidencji czasu pracy – część 1

W artykule autor poddaje krytyce artykuł Piotra Prusinowskiego pt. „Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy” zamieszczony w „Monitorze Prawa Pracy” Nr 2 z 2012 r.

Pojęcie podróży służbowej – część 1

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 K.p., w związku z pojawiającymi się na ten temat rozbieżnymi rozstrzygnięciami sądowymi i tym samym niezrozumieniem istoty tej instytucji.

Charakter niektórych terminów w Kodeksie pracy

W artykule omówiono charakter prawny terminów z Kodeksu pracy dotyczących dopuszczalności złożenia oświadczeń woli na okoliczność rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika.

Kwalifikacje zawodowe pracownika – część 2

W artykule przeanalizowano znaczenie pojęcia „kwalifikacje” używanego w dwudziestu artykułach Kodeksu pracy. Omówiono używane przez ustawodawcę zwroty pod kątem ich zrozumienia z punktu widzenia sytuacji prawnej pracownika i prawa pracodawcy do dokonywania zmian charakteru zatrudnienia pr

Kwalifikacje zawodowe pracownika – część 3

W artykule przeanalizowano znaczenie pojęcia „kwalifikacje zawodowe” używanego w dwudziestu artykułach Kodeksu pracy. Omówiono znaczenie tego pojęcia w problematyce ochrony pracy w skład której wchodzą postanowienia o charakterze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika.

Zakres kontroli telepracownika

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące kontroli pracy telepracownika w aspekcie zakresu kompetencji kontrolnej pracodawcy dokonywanej zarówno w stosunku do telepracownika wykonującego pracę w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, jak i w domu telepracownika.

Kwalifikacje a kwalifikacje zawodowe

Artykuł poświęcony jest analizie używanych przez ustawodawcę w 24 artykułach Kodeksu pracy zwrotów: „kwalifikacje” i „kwalifikacje zawodowe”, w kontekście artykułu B. Budka pt. „Kwalifikacje a kwalifikacje zawodowe pracowników”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” z 2009 

Łagodzenie skutków kryzysu – część 1

W artykule omówiono ustawę z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy, która obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.

Łagodzenie skutków kryzysu – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie instytucji ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy, która obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.

Obowiązek informacyjny pracodawcy – część 3

Artykuł kontynuuje problematykę związaną z obowiązkami informacyjnymi pracodawcy względem indywidualnego pracownika, koncentrując się na kontrowersyjnym poglądzie przypisania związkom zawodowym obowiązku informacyjnego względem pracowników.

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu – problemy prawne (część 5)

W artykule omówiono problemy interpretacyjne na tle przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

Łagodzenie skutków kryzysu – część 6

W artykule kontynuowano omawianie instytucji ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie nowelizacji Kodeksu pracy dokonanej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655), która weszła w życie z dniem 16 lipca 2010 r.

Przedstawiciele pracowników – część 1

W artykule autor omawia problematykę przedstawicielstwa pracowniczego w stosunku pracy na tle regulacji Kodeksu pracy oraz prawa międzynarodowego. Nawiązuje także do artykułu na ten temat Moniki Latos-Miłkowskiej opublikowanego w PiZS, 2010/10/17.

Przedstawiciele pracowników – część 2

W artykule autor omawia problematykę przedstawicielstwa pracowniczego w stosunku pracy na tle regulacji Kodeksu pracy oraz prawa międzynarodowego. Nawiązuje także do artykułu na ten temat Moniki Latos-Miłkowskiej opublikowanego w PiZS, 2010/10/17.

Przedstawiciele pracowników – część 3

W artykule autor kontynuuje omawianie problematyki przedstawicielstwa pracowniczego w stosunku pracy na tle regulacji Kodeksu pracy oraz prawa międzynarodowego. Nawiązuje także do artykułu na ten temat Moniki Latos-Miłkowskiej opublikowanego w PiZS, 2010/10/17.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »