.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jedyny spadkobierca a długi zmarłego

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 16.03.2022 • Zaktualizowane: 16.03.2022

Sprawa dotyczy decyzji spadkowych, w konsekwencji mieszkaniowych. Po zmarłym bracie jestem jedynym spadkobiercą. Zmarły brat nie miał rodziny (żony, dzieci). Ja też nie posiadam rodziny. Nie żyją też nasi rodzice. Po śmierci brata, porządkując dokumenty okazało się, że mój brat miał zajęcia komornicze – dochodził od niego wierzytelności banku z tytułu niespłaconej pożyczki, w której mój brat był żyrantem. W chwili śmierci zobowiązania nie zostały uregulowane (dług: należność główna + odsetki to ok. 90 tys. zł). Komornik poinformował wierzyciela (bank) o śmierci mojego brata. W sierpniu upłynie 6 miesięcy od dnia śmierci brata i muszę podjąć decyzję o spadku po nim. Bezwzględnie chciałbym nadal mieszkać we wspólnym mieszkaniu, zatem muszę podjąć taką decyzję, która mi to umożliwi. Śledząc internet, pozyskałem kilka wariantów rozwiązania: Odrzucenie spadku, Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, Przyjęcie spadku w całości, Rozważam też opcję zawarcia umowy na rentę dożywotnią z zaprzyjaźnioną osobą. Czy jest możliwe zawarcie takiej umowy gdybym przyjął spadek po bracie oraz jakie konsekwencje wystąpić mogą po mojej stronie i po stronie przyjaciela? Czy w sytuacji, gdyby wierzyciel dochodził spłaty ode mnie, mieszkanie będące przedmiotem umowy o rentę dożywotnią może być zajęte przez komornika

Proszę o analizę problemu, poprzez omówienie ww. rozwiązań, a może jakiś dodatkowych wariantów, oraz udzielenie wskazówek, które rozwiązanie byłoby dla mnie najlepsze, zapewniające prawo do mieszkania, dopóki będę żył, oraz uwolnienie się od ewentualnych długów po bracie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jedyny spadkobierca a długi zmarłego

Konieczność spłaty długów przez spadkobiercę

Jeżeli do masy spadkowej należy nieruchomość, ale znajdują się tam też długi – jednak nie przewyższają wartości mieszkania – to jedynym rozwiązaniem w Pana przypadku jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, bowiem to zapewni Panu możliwość spłaty zadłużenia do wartość czynnej masy spadkowej. Nie wiem za bardzo, jaki ma Pan pomysł na zawarcie umowy dożywocia z osobą trzecią, gdyż jeżeli przyjmie Pan spadek – czy to w całości, czy z dobrodziejstwem inwentarza, to i tak – nawet w przypadku zbycia nieruchomości – będzie Pan obowiązany do spłaty zadłużenia. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego „w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi”.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada Pan wyłącznie do wartości czynnej spadku ustalonej w inwentarzu. Sąd powinien w sentencji wyroku przeciwko takiemu spadkobiercy uwzględnić jego ograniczenie odpowiedzialności i zastrzec prawo do powołania się na to ograniczenie na wypadek postępowania egzekucyjnego (art. 319 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to instytucja mająca działać na korzyść spadkobierców, z której skorzystanie pozwala im na przyjęcie spadku nawet w sytuacjach, kiedy nie są pewni co do stanu zadłużenia spadku oraz wówczas, gdy zbyt skomplikowana jest prosta kalkulacja, czy aktywa spadku przewyższają jego pasywa. Ustawodawca dostrzega, że spadkobierca mógłby nadużyć korzyści płynących z instytucji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza w dwojaki sposób: albo przez zatajenie informacji o niektórych składnikach majątku spadkowego (obniża to wartość spadku, a zarazem zakres, w jakim mogą szukać zaspokojenia wierzyciele spadkowi) czy o przedmiotach zapisów windykacyjnych, albo przez wykazanie w wykazie inwentarza lub podanie do spisu inwentarza nieistniejących długów spadkowych (podwyższa to wysokość pasywów wchodzących w skład spadku i prowadzi do proporcjonalnego ograniczenia zakresu zaspokojenia rzeczywistych wierzycieli spadkowych).

Ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy

Bardzo ważne dla Pana jest to, iż ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy do wartości czynnej spadku oznacza, że wierzyciele spadkowi mogą poszukiwać zaspokojenia nie tylko z przedmiotów i praw wchodzących do spadku, lecz również ze składników majątku osobistego spadkobiercy, byleby łączna wartość roszczeń wierzycieli nie przekraczała właśnie wartości czynnej spadku. Przykładowo zatem wierzyciel spadku może potrącić swoją wierzytelność do spadkodawcy z długiem, jaki ma względem spadkobierca, o ile tylko wysokość tej wierzytelności nie przekracza wartości czynnej spadku. Z uwagi na powyższe, jeżeli chce Pan nabyć mieszkanie, nie ominie Pan spłaty zadłużenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl