Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jednorodny charakter stosunku pracy w aspekcie zatrudnienia u danego pracodawcy – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 11.02.2011

W artykule autor analizuje dopuszczalność dodatkowego zatrudnienia pracownika, w tym odnosi się do dodatkowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy oraz wskazuje na powiązania realizacyjne równolegle zawartych umów o pracę.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Kodeks pracy z systemowego punktu widzenia dotyczy stosunku pracy łączącego pracodawcę A z pracownikiem X. Oznacza to, że kodeks jest legislacyjnie zbudowany dla potrzeb indywidualnego, jednego stosunku pracy łączącego jego strony.

 

Szczegółowa systematyka przepisów o czasie pracy wskazuje na regulacje normatywne dotyczące zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, a niepełnego zatrudnienia dotyczą jedynie nieliczne postanowienia tego działu, art. 151 § 5 a pośrednio art. 134 K.p.

 

Z powyższych powodów przepisy Kodeksu pracy zasadniczo nie dopuszczają istnienia pomiędzy tymi samymi stronami, w tym samym czasie dwóch stosunków pracy (dwóch umów o pracę).

 

Wyłączenie to charakteryzuję słowem „zasadniczo”, ponieważ hipotetycznie rozważać można, aby te same strony stosunku pracy łączyły np. dwie umowy o pracę zawarte w wymiarze po ½ etatu.

 

Zamierzeniem takiego rozróżnienia jest odmienny rodzaj pracy, jaki łączy pracownika z podmiotem zatrudniającym. Na przykład jedna umowa w wymiarze ½ etatu dotyczy wykonywania pracy w charakterze dozorcy, a druga umowa w wymiarze ½ etatu dotyczy wykonywania pracy w charakterze zaopatrzeniowca.

 

Odmienne kwalifikacje potrzebne do wykonywania tych prac, a także brak ciągłości czasowej zapotrzebowania równoległego na świadczenie tych obu prac mogą uzasadniać zawieranie odrębnych kontraktów pracowniczych po ½ etatu.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Problem zasadniczy powstaje wówczas, gdy jedna z tych umów będzie zatrudnieniem w pełnym wymiarze czasu pracy a druga w niepełnym np. ½ etatu, gdyż wówczas stosowanie do tych obu umów oddzielnie przepisów ochronnych, zwłaszcza z zakresu czasu pracy, czyni niektóre z tych regulacji ochronnych bezprzedmiotowymi.

 

Powstaje w związku z tym pytanie: czy systematyka kodeksu pozwala na zawieranie tego rodzaju umów z jednym podmiotem zatrudniającym? Gdyby te dwie umowy były zawarte z dwoma różnymi pracodawcami, wówczas nie byłoby wątpliwości co do poprawności takiego postępowania.

 

Przeanalizowania wymaga więc kwestia dopuszczalności nawiązania dwóch lub więcej umów o pracę w tym samym czasie, miedzy tymi samymi podmiotami. Moim zdaniem, nie jest dopuszczalne zatrudnienie pracownika u jednego pracodawcy w wymiarze łącznym przekraczającym jeden pełny etat z uwagi na obejście tym sposobem przepisów o czasie pracy, w tym regulacji dotyczących godzin nadliczbowych.

 

Zatrudnienie takie uważam zatem za całkowicie wykluczone, ze względu przede wszystkim na zasadę podporządkowania pracownika pracodawcy w procesie pracy i powiązane z tym problemy stosowania przepisów o charakterze ochronnym.

 

Ten element zawsze będzie świadczył o silniejszej pozycji pracodawcy w stosunku do pracownika, toteż zatrudnienie w wymiarze przekraczającym jeden pełny etat de lege lata nie może mieć w ogóle miejsca.

 

W istocie bowiem taka sytuacja z punktu widzenia podporządkowania pracownika pracodawcy w procesie pracy stwarza permanentny stan zatrudnienia w godzinach nadliczbowych.

 

W tej koncepcji wykładniowej praca w godzinach nadliczbowych ustalana byłaby w relacji do treści każdej z umów oddzielnie, ale takie rozwiązanie, uwzględniające obiektywne okoliczności, nie może być słuszne, skoro mamy do czynienia z jednym dysponentem uprawnionym do zlecania takiej pracy.

 

Przeszkodą dla wskazanego kierunku wykładni jest podporządkowanie pracownika pracodawcy w procesie pracy, które jako cecha immanentna stosunku pracy nie pozwala rozmiaru zatrudnienia dzielić na odrębne umowy.

 

Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy przedmiotem zatrudnienia jest praca tego samego rodzaju czy też innego rodzaju. Systematyka prawa pracy jest bowiem dostosowana do istnienia jednego zatrudnienia u danego pracodawcy, co można wykazać na przykładzie szeregu instytucji stosunku pracy.

 

Każda z umów o pracę cechuje się podporządkowaniem pracownika w procesie pracy, a suma czasu pracy, np. zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy w tym samym czasie na dwóch etatach, eliminuje możliwość zapewnienia pracownikowi odpoczynku dobowego.

 

Sztuczne rozdzielenie czasu pracy poświęcanego przez pracownika na rzecz danego pracodawcy powodowałoby eliminację podstawowych reguł ochronnych, czyniąc szereg zakazów prawnych, nawet o charakterze przepisów bezwzględnie dwustronnie obowiązujących, bezprzedmiotowymi.

 

Przykładowo, gdyby założyć rozdzielność takich dwóch umów zawartych z tym samym pracodawcą, to zakazy, o których mowa w art. 151 § 1, art. 178 § 1 K.p. byłyby legalnie wyłączone.

 

W pierwszym przypadku nie mielibyśmy do czynienia z pojęciem godzin nadliczbowych, mimo że pracownik świadczyłby pracę na rzecz danego pracodawcy w łącznym wymiarze dobowym np. 16 godzin (2 x 8 godzin). A w drugim przypadku rygorystyczny zakaz zatrudniania pracownicy w ciąży w godzinach nadliczbowych nie mógłby mieć zastosowania, skoro przy tym założeniu nie mamy do czynienia z pracą w godzinach nadliczbowych.

 

Poglądy Sądu Najwyższego w zakresie możliwości istnienia dwóch stosunków pracy z danym jednym pracodawcą nie są właściwie jednoznacznie skonkretyzowane i uzasadnione. W wyroku z dnia 13.03.1997 r. I PKN 43/97, OSNP 1997/24/494 Sąd Najwyższy stwierdził, że z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy.

 

Przedmiotem tego rozstrzygnięcia był stan faktyczny, w którym powód żądał ustalenia, że z pracodawcą łączyły go równolegle dwa stosunki pracy, na co orzekający nie przystał. W uzasadnieniu tego wyroku SN co prawda nadmienia, że na zasadzie wyjątku możliwe byłoby istnienie dwóch stosunków pracy, których przedmiotem jest inny rodzaj pracy, ale nie podaje żadnych argumentów na poparcie tego twierdzenia.

 

Brak jest także innych rozstrzygnięć Sądu Najwyższego na ten temat, w których argumentacja za przyjęciem dopuszczalności takiego wyjątku byłaby przeprowadzona.

 

Oznacza to, że pod rządami Kodeksu pracy zagadnienie to nie było przez Sąd Najwyższy analizowane, bowiem nie ma rozstrzygnięcia, w którym pozytywna odpowiedź na istnienie równolegle dwóch stosunków pracy byłaby przedmiotem szczegółowej analizy prawnej.

 

W praktyce stosowania prawa pracy przyjęto natomiast, na zasadzie wnioskowania a contrario z powołanej tezy rozstrzygnięcia SN z dnia 13.03.1997 r., że jest dopuszczalne równoległe istnienie np. dwóch umów o pracę z jednym pracodawcą, jeżeli przedmiotem tych umów są różne prace.

 

Moim zdaniem, sytuacja taka z systemowego punktu widzenia charakterystycznego dla obowiązujących przepisów prawa pracy jest niedopuszczalna normatywnie, co w niniejszym artykule, w kolejnych jego odcinkach, będę dalej rzeczowo wyjaśniał.Stan prawny obowiązujący na dzień 11.02.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 5 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Jeszcze o ewidencji czasu pracy – część 1

W artykule autor poddaje krytyce artykuł Piotra Prusinowskiego pt. „Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy” zamieszczony w „Monitorze Prawa Pracy” Nr 2 z 2012 r.

Pojęcie podróży służbowej – część 1

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 K.p., w związku z pojawiającymi się na ten temat rozbieżnymi rozstrzygnięciami sądowymi i tym samym niezrozumieniem istoty tej instytucji.

Charakter prawny urlopu macierzyńskiego – część 1

W artykule przeanalizowano zagadnienia wskazujące na charakter prawny urlopu macierzyńskiego. Poddano analizie prawo pracownicy do zrzeczenia się części urlopu macierzyńskiego w kontekście przepisów Kodeksu pracy i Konwencji Nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macie

Terminy w prawie pracy

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące liczenia terminów w prawie pracy. W szczególności przeanalizowano przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące terminów, które znajdują zastosowanie w sprawach nie uregulowanych w Kodeksie pracy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

W artykule omówiono zagadnienia związane ze skutkami niewywiązywania się pracodawcy z obowiązków względem pracownika, w aspekcie odpowiedzialności materialnej podmiotu zatrudniającego.

Telepraca

W artykule omówiono ostatnią nowelizację Kodeksu pracy obowiązująca od 16 października 2007 r. w ramach której wprowadzono instytucję telepracy.

Pojęcie podróży służbowej – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie zagadnień dotyczących podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 K.p., w związku z pojawiającymi się na ten temat rozbieżnymi rozstrzygnięciami sądowymi i tym samym niezrozumieniem istoty tej instytucji.

Obowiązek informacyjny pracodawcy – część 1

W artykule omówiono zagadnienia związane z obowiązkami informacyjnymi pracodawcy względem indywidualnego pracownika, czy byłego pracownika, uwzględniając zarówno powinności realizowane przez pracodawcę z mocy prawa (czyli z urzędu), jak i na wniosek zainteresowanego pracownika.

Zakres odpowiedzialności pracodawcy – część 1

W artykule omówiono głównie zakres odpowiedzialności materialnej pracodawcy, polemizując ze stanowiskiem M. Raczkowskiego zamieszczonym w artykule pt. „Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy”, PiZS 2009/4/2.

Zakres odpowiedzialności pracodawcy – część 2

W artykule autor kontynuuje polemikę z poglądami M. Raczkowskiego zamieszczonymi w artykule pt. „Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy” PiZS 2009/4/2.

Łagodzenie skutków kryzysu – część 4

W artykule kontynuowano omawianie instytucji ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu – problemy prawne (część 3)

W artykule omówiono problemy interpretacyjne na tle przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu – problemy prawne (część 4)

W artykule omówiono problemy interpretacyjne na tle przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

Czasowe wykonywanie innej pracy – część 2

Autor kontynuuje omawianie zagadnień dotyczących czasowego wykonywania przez pracownika innej pracy, zlecanej przez pracodawcę na podstawie art. 42 § 4 K.p., na tle wyjaśnień zamieszczonych w tej sprawie w „Służbie Pracowniczej” z maja 2010 r.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – część 1

W artykule omówiono nowelizację Kodeksu pracy dokonaną ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655), która weszła w życie z dniem 16 lipca 2010 r.

Przeciwdziałanie trudnościom finansowym pracodawcy – część 2

W artykule omówiono kodeksowe regulacje dotyczące przeciwdziałania przez pracodawcę trudnościom finansowym.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »