.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 05.07.2012

Czy zakupując środek trwały w kwocie przekraczającej limit, mogę skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do wysokości limitu, a pozostałą kwotę amortyzować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16k ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (z pewnymi zastrzeżeniami), oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

 

Jak widać, w powyższym przepisie ustawodawca wprost posługuje się pojęciem „do wysokości”. Tym samym nie zabrania amortyzacji droższych środków trwałych, a jedynie wprowadza limit dla jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Pozostała część, niemieszcząca się w tym limicie, wartości początkowej winna zostać zamortyzowana na zasadach ogólnych.

 

Analogicznie wskazują m.in. Adam Bartosiewicz i Ryszard Kubacki:

 

„Podatnicy mogą dokonać odpisu amortyzacyjnego od danego środka trwałego, nawet jeśli część wartości początkowej tego środka trwałego pozostanie w ten sposób niezamortyzowana. Dotyczyć to może przykładowo przypadku, gdy wartość początkowa danego składnika majątku jest wyższa niż wysokość (pozostałego podatnikowi) limitu jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w danym roku. (…) Ewentualnie pozostała część wartości początkowej środka trwałego – od którego dokonano odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w komentowanych przepisach, lecz niższych od wartości początkowej – będzie podlegała dalszej amortyzacji w latach następnych. Taki środek trwały nie będzie mógł być wszakże ponownie objęty odpisami jednorazowymi. W przypadku skorzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną albo metodą liniową. Suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych oczywiście nie będzie mogła przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych” (Komentarz do art. 22(k) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w: A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, 2010, LEX, nr 56860).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »