Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciela a średnia urlopowa

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 23.11.2015

Nauczyciel w roku szkolnym 2013/2014 realizował 17 godzin w szkole i 1 godzinę w oddziale przedszkolnym tzw. zerówce (miał jedną umowę o pracę). Dodatek uzupełniający za 2014 rok otrzymał zarówno w szkole, jak i w zerówce (proporcjonalnie do wymiaru etatu). W roku szkolnym 2014/2015 cały etat i godziny ponadwymiarowe realizował w zerówce. Czy do średniej urlopowej wliczyć 1/12 całości wypłaconego dodatku uzupełniającego, czy 1/12 dodatku wypłaconego tylko w zerówce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

 

Natomiast zgodnie z art. 64 ust. 1 KN „nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania”.

 

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 2, uwzględnia się:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

6) wynagrodzenie za pracę w święto,

7) dodatek za uciążliwość pracy,

8) jednorazowy dodatek uzupełniający.

 

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.

 

W podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop oraz „trzynastki” należnej nauczycielowi, trzeba uwzględniać 1/12 jednorazowego dodatku uzupełniającego wypłaconego nauczycielowi za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Skoro nauczyciel wykonywał pracę w poprzednim roku na podstawie obecnie obowiązującej, jednej umowy – tylko na dwóch różnych stanowiskach – to należy uwzględnić w wynagrodzeniu wakacyjnym dodatek jednorazowy wypłacony w całości (bez względu na to na jakim stanowisku).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki