.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jednorazowe odszkodowanie a wypadek w drodze z pracy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 04.05.2012

W marcu 2011 r. źle się poczułam podczas pracy na nocnej zmianie. Poprosiłam kolegę, aby odwiózł mnie do domu. Wchodziłam już po schodach, kiedy nagle upadłam. Doznałam urazu nogi – byłam w szpitalu 11 dni. Potem przebywałam na zwolnieniu lekarskim ponad 4 miesiące. ZUS odmówił mi przyznania jednorazowego odszkodowania. Czy należy mi się odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze z pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227):

 

„Art. 57b. 1. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza”.

 

Istotna jest również definicja „wypadku przy pracy”. Jak podaje treść przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

 

„Art. 3. 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 

 1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

 2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

 3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy”.

 

Od 1 stycznia 2003 r. zlikwidowane zostały wypłaty odszkodowań z tytułu wypadków w drodze z pracy do domu bądź też odwrotnie. Wynika to z przepisów nowo wprowadzonej ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 149, poz. 1673). W art. 11 tejże ustawy wyraźnie stwierdza się, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy uszczerbek na zdrowiu został spowodowany wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Jak czytamy w przepisie art. 11 ww. ustawy, ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

 

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który doznał wypadku w drodze do pracy lub z pracy, a jednocześnie stał się niezdolny do pracy, ma prawo do:

 

  • zasiłku chorobowego (płatnego w 100%),
  • świadczenia rehabilitacyjnego (po 182 dniach „na zasiłku”),
  • jeżeli komisja ZUS wyda orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy, można starać się o rentę,
  • jeśli ww. wypadek stał się przyczyną śmierci ubezpieczonego, to uprawnionym członkom rodziny przysługuje renta rodzinna z tego tytułu.

 

Reasumując, należy wskazać, iż nie przysługuje Pani odszkodowanie za wypadek w drodze z pracy do domu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + IX =

04.05.2013

Bardzo profesjonalna i kompleksowa porada. Frustrujące jest to, że złodzieje z ZUS co miesiąc zabierają mi 1/3 pensji nic za to nie oferując.

Marta

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »