Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jednorazowa wartość transakcji przy płatności gotówką

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 30.07.2019

Mam problem z interpretacją przepisu podatkowego. Pytanie dotyczy płatności gotówką i limitu 15 000 zł obowiązującego od 1.01.2017 r. Nurtuje mnie słowo JEDNORAZOWA WARTOŚĆ TRANSAKCJI. Rozumiem to w ten sposób, że jeżeli kupuje samochód za 20 tys. złotych, to płatności muszę dokonać przelewem. Co jednak, jeżeli kupuję trzy samochody każdy o wartości 6000 zł (u jednego dilera – sprzedawcy)? Czy każdy samochód jest inną transakcją i mogę zapłacić gotówką? Czy płacę u jednego dilera 14 990, a resztę, czyli 3010, przelewem? Ja interpretuje to tak, że jeżeli są to inne transakcje, to mogę zapłacić gotówką. Pewnie jest jakiś odgórny limit, jednak bardziej interesują mnie kwoty mniejsze, które minimalnie w jednym dniu mogą przekraczać 15 000 zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jednorazowa wartość transakcji przy płatności gotówką

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności przytoczę treść art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Według treści tego przepisu:

 

„1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji”.

 

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił w treści wyroku z dnia 4 lipca 2014 r., sygn.akt I FSK 1284/13, że „przepis art. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) wymaga od podmiotu gospodarczego dokonania lub przyjęcia płatności za pośrednictwem rachunku bankowego gdy łącznie spełnione są następujące okoliczności:

 

  1. druga strona transakcji, z której wynika płatność, jest przedsiębiorcą;
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro (obecnie złotych) przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji;
  3. płatność pozostaje w związku z działalnością gospodarczą”.

 

Za każdym razem zatem muszą być spełnione wszystkie 3 warunki, z dwoma pierwszymi nie ma problemu na ogół, natomiast rzeczywiście kłopotliwy jest drugi z warunków. Punktem wyjścia jest właściwe zrozumienie pojęcia „transakcja” . W tym miejscu powołam się na treść komentarza z książki A. Powałowskiego Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, który pisze następująco: „W tym kontekście użyty w treści komentowanego przepisu niedookreślony termin »transakcja« można definiować jako umowę, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową”.

 

Upraszczając, transakcja to umowa dotyczą zakupu poszczególnych dóbr – aut, które nabywa Pan u ich dealera. Jeżeli przedmiotem jednej umowy jest zakup kilku aut, to uważam, że jest to jedna transakcja; jeżeli zawiera Pan 3 umowy na zakup aut (szczególnie jeśli nie zawiera ich Pan tego samego dnia powiedzmy) – to można potraktować to jako 3 transakcje. Aczkolwiek w takim przypadku zawsze można narazić się na zarzut, że zawiera się celowo 3 odrębne umowy, aby uniknąć stosowania art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tego niestety nie mogę wykluczyć, że ktoś może mieć taki pogląd na sprawę. Natomiast generalnie jedna umowa „hurtowa” to jedna transakcja, 3 odrębne umowy = 3 transakcje. Moim zdaniem jeżeli w danym momencie kupuje Pan 3 auta, to nie ma racjonalnej potrzeby zawierania 3 umów i normalnie w takich przypadku zawiera się jedną umowę.

 

Natomiast jeżeli chodzi o pytanie „Czy płacę u jednego dilera 14990, a resztę, czyli 3010, przelewem?” – odpowiedź brzmi: absolutnie nie, jeżeli płatność wynika z jednej umowy, to decyduje łączna cena, nawet jeżeli płaci Pan w ratach, zawsze będzie należało uiścić zapłatę przelewem.

 

Jeżeli wartość transakcji, a nie kwota, którą Pan w danej chwili płaci, przekracza 15 000 zł, powinien Pan zapłacić całość przelewem. Cytowany przepis nie stanowi o zapłacie gotówką poniżej kwoty 15 000 zł, tylko o zapłacie przelewem powyżej tej kwoty. Jeżeli cena jest wyższa niż wymieniona kwota, wszystko należy uiścić przelewem. Nie ma innych limitów poza tym wspomnianym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus dwa =

»Podobne materiały

Usługi rehabilitacyjne a PKWiU

Mam gabinet rehabilitacyjny, w którym świadczę usługi rehabilitacyjne dla osób chorych. Korzystam ze zwolnienia z podatku VAT. Zamierzam jednak poszerzyć swoją działalność o usługi profilaktyczne (dla osób zdrowych) – masaże, ćwiczenia fizyczne itp. Czy takie usługi rehabilitacyjne są objęte p

 

Opłata targowa od handlu na prywatnych posesjach

Jestem właścicielem posesji, na której mam wolno stojący blaszany kiosk, podłączony do kanalizacji, wody i prądu, niezwiązany na stałe z gruntem. Kiosk ten wynajmuję osobie, która codziennie prowadzi w nim działalność handlową (jest to osoba zarejestrowana gospodarczo). Ostatnio rada miasta uchwalił

 

Własne cele mieszkaniowe a przekazanie nieruchomości dziecku

Dwa lata temu w drodze dożywocia zostałam właścicielką lokalu mieszkalnego. Po śmierci darczyńcy sprzedałam nieruchomość. Oświadczyłam, że uzyskane środki przeznaczę na własne cele mieszkaniowe. Za część z nich kupiłam mieszkanie, które przekazałam córce darowizną. Czy kwota za ten lokal będzie zali

 

Umowa przejęcia długu a uniknięcie podatku PCC przy przekazaniu firmy

Mam zamiar podarować synowi firmę, którą prowadzę jako osoba fizyczna. Przy umowie darowizny musimy zapłacić podatek PCC. Czy możliwe jest przeniesienie ciężarów na syna w formie umowy przejęcia długu? Czy jeżeli zastosujemy umowę przejęcia długu, to unikniemy podatku PCC?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »