Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jednoosobowa firma – import i sprzedaż towarów

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 05.04.2012

Zastanawiam się nad otwarciem jednoosobowej firmy, ale nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać. Jak wyglądają kwestie podatkowe, jeśli kupuje się towary (np. kosmetyki) w Anglii, a sprzedaje w Polsce lub jeżeli wszystkie transakcje są dokonywane w Polsce? Obecnie jestem bezrobotna.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyczerpująca odpowiedź na tak ogólne pytanie nie jest możliwa; dokładana analiza wszystkich możliwych kombinacji zajęłaby całe miesiące i setki stron tekstu.

 

Pyta Pani, jak wygląda kwestia podatkowa, jeżeli kupuje się towary w Polsce i sprzedaje w Polsce, a jak gdy zakupu dokonuje się w Anglii, a sprzedaje u nas.

 

To, jak „to wygląda”, zależy od wielu zmiennych, wielu decyzji, które Pani podejmuje, zakładając działalność.

 

Inaczej sprawa wygląda, gdy rejestruje się Pani jako podatnik podatku od towarów i usług, a inaczej, gdy Pani tego nie robi i korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Nawet gdy Pani zdecyduje, że chce być tzw. vatowcem, to mimo iż wiemy, że sprzedaż podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, to nie wiemy, jak będzie z zakupami, bowiem inaczej jest, gdy kupuje Pani w Polsce od podatnika VAT, od firmy niebędącej podatnikiem VAT czy kupuje Pani z Wielkiej Brytanii w trybie pozwalającym uznać nabycie za wewnątrzwspólnotowe nabycie, a inaczej, jeżeli warunki do WNT nie są spełnione.

 

„Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej »podatkiem«, podlegają:

 

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (ustawa o VAT, art. 5).

 

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Obecnie zwalnia się od podatku VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 

W zależności od uzyskiwanych kwot, rejestrów, na których prowadzenie się Pani zdecyduje – nawet nie będąc podatnikiem podatku od towarów i usług – może zachodzić konieczność ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

 

Jeszcze więcej wyborów jest w podatku dochodowym od osób fizycznych – musi Pani wybrać formę opodatkowania – znaczenie ma przewidywana wysokość kosztów i potencjalny przychód oraz dochód. Najpopularniejsze formy opodatkowania to: ryczałt, zasady ogólne i podatek linowy (opłacalny, gdy dochód przekracza w skali roku ok. 90 000 złotych). Zasady ogólne są korzystniejsze od ryczałtu przy wyższych kosztach, ryczałt zaś przy niższych, plusem ryczałtu jest również proste rozliczanie. Zasady ogólne to podatek od dochodu 18% i 32% (po przekroczeniu ponad 85 tys. zł.); ryczałt to stawki sztywne od przychodu, np. 3%.

 

Każda z wyżej wymienionych form wymaga prowadzenia innej dokumentacji (w zasadzie jedynie zasady ogólne i podatek liniowy to identyczne prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

 

Rozpoczynając prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności może Pani opłacać znacznie niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Jest tak, bowiem składki może Pani opłacać od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki