.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jednoosobowa działalność gospodarcza a urlop i zwolnienie lekarskie

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 26.07.2010

Jako emeryt (skończone 65 lat) założyłem w zeszłym roku jednoosobową działalność gospodarczą ze względu na możliwość rozpoczęcia współpracy z pewną dużą firmą. Na początku nasza współpraca układała się pomyślnie, ale obecnie czuję się wykorzystywany. Zawarta umowa określa zakres czynności, czas jej trwania i zasady wynagrodzenia. Nie określa ilości godzin mojej codziennej pracy, konieczności pracy w weekendy oraz możliwości urlopu i przebywania na zwolnieniu lekarskim. Czy mogę udać się na urlop lub zawiesić działalność na krótki czas? Jaka jest moja sytuacja w przypadku choroby?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wynika, że założył Pan własną jednoosobową działalność gospodarczą i zawarł umowę cywilnoprawną o współpracy.

 

Generalnie w polskim prawie panuje zasada swobody umów (art. 3531 Kodeksu cywilnego), zgodnie z którą „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. Strony zawierające umowę mogą zawrzeć jedną z tzw. umów nazwanych jak np. umowa zlecenia, umowa o dzieło lub też ułożyć stosunek prawny między sobą w sposób dowolny i im odpowiadający (umowy nienazwane).

 

Na podstawie umowy współpracy osoba fizyczna zobowiązuje się w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – czyli jako przedsiębiorca – do wykonywania określonych usług na rzecz innego przedsiębiorcy. Podstawą nawiązania współpracy jest często umowa cywilnoprawna nazywana umową o współpracy gospodarczej, umowa o świadczenie usług itp. Trzeba jednak pamiętać, że nie wystarczy sam tytuł umowy. Z treści umowy, ale przede wszystkim ze sposobu jej realizacji – musi wynikać, że warunki wykonywania umowy różnią się od umowy o pracę oraz od zwykłej umowy zlecenia czy o dzieło.

 

W praktyce nierzadko dochodzi bowiem do sytuacji, kiedy pracodawca, chcąc uniknąć wszystkich niedogodności związanych z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę (przede wszystkim kosztów), zmusza go do otwarcia własnej firmy celem wykonywania tych samych obowiązków.

 

W przedmiotowej sprawie należałby się więc przede wszystkim zastanowić, czy mimo podpisania umowy jako przedsiębiorca faktycznie nie wykonuje Pan pracy jako pracownik w ramach stosunku pracy. Cechy charakterystyczne stosunku pracy to:

 

  • bezwzględny obowiązek osobistego wykonania pracy (pracownik nie może przy pracy „wyręczyć się” osobą trzecią),
  • podporządkowanie pracownika pracodawcy – czynności są wykonywane pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonych,
  • wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy i na jego ryzyko.

 

Jeśli doszedłby Pan do wniosku, że faktycznie wykonuje Pan pracę jako pracownik, wówczas mógłby Pan dochodzić przed sądem uznania łączącego Pana z kontrahentem stosunku prawnego jako stosunku pracy.

 

W takiej sytuacji przysługiwałyby Panu wszystkie uprawnienia pracownicze przewidziane w Kodeksie pracy – prawo do urlopu wypoczynkowego, limity dotyczące czasu pracy itp.

 

Jeśli natomiast doszedłby Pan do wniosku, że jednak nie wykonuje Pan pracy w ramach stosunku pracy, wówczas Pan jako przedsiębiorca pozbawiony jest tych uprawnień, które są przywilejami typowo pracowniczymi (przewidzianymi w Kodeksie pracy) i jako takie nie przysługują przedsiębiorcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton