Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jednoczesne stwierdzenie nabycia spadku przez sąd oraz przez notariusza

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 06.10.2015

W przypadku sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza w stosunku do spadku, którego nabycie stwierdził wcześniej sąd, ważniejsze jest zawsze sądowe stwierdzenie spadkobrania. W takim przypadku akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza podlega uchyleniu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W obowiązującym stanie prawnym stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić w wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego lub, jeżeli brak jest sporu co do dziedziczenia, przed notariuszem (akt poświadczenia dziedziczenia). Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego1 sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę, notariusz natomiast sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

 

W związku z ustanowieniem dwóch procedur, które prowadzić mogą do potwierdzenia spadkobrania, ustawodawca przewidział szereg instrumentów, które mają zapobiegać jednoczesnemu zaistnieniu w obrocie dwóch dokumentów o stwierdzeniu nabycia spadku: postanowienia sądu oraz aktu poświadczenia dziedziczenia wydanego przez notariusza. Przed wydaniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz ma obowiązek upewnić się, że w odniesieniu do danego spadku nie wydano uprzednio postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz że nie toczy się sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Ustalenie przez notariusza, że w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jest jedną z przesłanek do odmowy sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 95e § 2 pkt 1 ustawy – Prawo o notariacie2). Ponadto zgodnie z art. 95j Prawa o notariacie skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ma tylko zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Akty te są rejestrowane przy użyciu systemu teleinformatycznego nadzorowanego przez Krajową Radę Notarialną, co wyklucza zarejestrowanie dwóch aktów poświadczenia dziedziczenia dotyczących tego samego spadku.

 

Teoretycznie możliwe jest jednak jednoczesne stwierdzenie nabycia spadku przez sąd oraz przez notariusza. Usunięcie z obrotu aktu poświadczenia dziedziczenia, które stwierdzone było również przez sąd, umożliwia w takich wypadkach art. 669(1) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego3, zgodnie z którym sąd spadku uchyla zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli w odniesieniu do tego samego spadku zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Natomiast zgodnie z art. 669(1) § 2 K.p.c. w przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu do tego samego spadku, sąd spadku na wniosek zainteresowanego uchyla wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

W przypadku uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sąd zawiadamia o tym notariusza, który uchylony akt sporządził, oraz Krajową Radę Notarialną, przesyłając odpisy wydanego orzeczenia.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 164, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.10.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus trzy =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki