.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reprezentacja przed sądem dwóch członków rodziny w sprawie o ustalenie drogi koniecznej

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 13.08.2021 • Zaktualizowane: 13.08.2021

Sprawa dotyczy reprezentowania przez prawnika dwóch członków rodziny w sprawie administracyjnej której są stroną. Sąsiad wystąpił do sądu o ustanowienie drogi koniecznej i zaproponowane są 2 możliwości drogi - droga przez moją posesję lub posesję mojej siostry. Są to działki sąsiadujące. Dojazd do obu działek prowadzi po drodze mojej siostry (ja mam służebność). Udało mi się znaleźć dobrego prawnika, który będzie mnie reprezentował. Tam, gdzie mieszkamy, bardzo trudno o dobrego prawnika i moja siostra chciałaby, aby mój prawnik reprezentował również ją. Obu nam zależy, aby droga konieczna w ogóle nie biegła przez nasze działki. Będziemy mieć więc te same argumenty i świadków. Czy jeden prawnik dla dwóch członków rodziny to jednak dobry (i zgodny z prawem) pomysł?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reprezentacja przed sądem dwóch członków rodziny w sprawie o ustalenie drogi koniecznej

Jeden prawnik i sprzeczne interesy jego klientów

Zgodnie z § 46 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej Adwokat nie może reprezentować klientów, których interesy są sprzeczne, chociażby ci klienci na to się godzili. W razie ujawnienia się sprzeczności w toku postępowania adwokat obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo tym klientom, których interesy są sprzeczne. Sformułowanie „interesy sprzeczne” należy wykładać szerzej niż tylko jako interesy wykluczające się. Sprzeczność interesów oznacza de facto sytuację, w której interesy dwóch lub większej liczby klientów zahaczają się w ten sposób, że zachodzi między nimi jakikolwiek konflikt.

 

Przejawem takiego konfliktu jest sytuacja, w której nie da się w pełni zrealizować interesu jednego z klientów bez równoczesnego ujemnego oddziałania na sferę interesów innego klienta (lub choćby potencjalnego zagrożenia tej sferze). Innym przejawem omawianego konfliktu jest przypadek, kiedy poufna informacja uzyskana od jednego z klientów może być wykorzystana dla lepszej obrony interesów innego klienta, kosztem interesów drugiego z nich, względnie informacja wykorzystana w interesie jednego klienta będzie wykorzystana przeciwko innemu klientowi i bezpośrednio pogorszy jego sytuację, albo choćby stworzy takie potencjalne niebezpieczeństwo (tak: Naumann 2020, wyd. 4).

Konflikt interesów klientów prawnika

Z teoretycznego punktu widzenia, adwokat znajduje się w sytuacji konfliktu interesów wtedy, gdy działając na własną korzyść lub korzyść klienta, wobec którego ma zobowiązania wynikające z udzielonego pełnomocnictwa, działa jednocześnie wbrew interesowi innego klienta, wobec którego także powinien być lojalny [definicja pochodzi z opracowania prof. A. Lewickiej-Strzałeckiej, Teoretyczne i praktyczne aspekty identyfikacji i ograniczania konfliktu interesów, w: A. Węgrzecki (red.), Konflikt interesów – konflikt wartości, Warszawa 2005].

Jeden adwokat dla dwóch członków rodziny

Z uwagi na powyższe po przedstawionym przez Pana opisie wynika, iż nie jest Pan z siostrą w sprzeczności, bowiem reprezentują i dążą Państwo do tego samego celu, a więc oddalenia roszczenia w zakresie ustanowienia drogi koniecznej lub zmniejszenia jej uciążliwości. W mojej ocenie więc nie dochodzi do sprzeczności Państwa interesów. Nie znam jednak szczegółów sprawy, dlatego też powinien Pan z tym pytaniem wystąpić do swojego pełnomocnika, który oceni, czy nie występuje sprzeczność interesów i czy może reprezentować Państwa razem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »