.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jazda rowerem pod wpływem alkoholu

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 15.04.2013

W ubiegłym roku, jadąc rowerem po chodniku, potrąciłem mężczyznę. Wcześniej wypiłem jedno piwo i w wydychanym powietrzu miałem 0,16‰. Sprawa trafiła do sądu, orzeczono wykroczenie oraz karę grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów przez pół roku. Złożyłem apelację, ale nie pomogła. Niestety podobna sytuacja się powtórzyła – wracałem od znajomych i prowadziłem pieszo rower po chodniku. Na chwilę wsiadłem na rower, by ominąć fragment chodnika, który był pokryty błotem i kałużami. Pech chciał, że znowu zjawiła się policja. Policjanci mimo moich próśb, by wyjaśnić sytuację, zabrali mnie na badanie krwi – miałem 1,5‰ alkoholu. Jak to możliwe, że przy pierwszej z opisanych sytuacji zostałem tak surowo ukarany, mimo że miałem dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi? Co mi grozi z powodu jazdy rowerem pod wpływem alkoholu? Co można zrobić w tej sprawie? Nadmieniam, że nie byłem dotychczas karany, ponadto jestem kierowcą zawodowym, więc utrata prawa jazdy oznacza dla mnie utratę środków do życia, a mam rodzinę na utrzymaniu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks karny (K.k.) stanowi, że stan nietrzeźwości ma miejsce w sytuacji, gdy stężenie alkoholu:

 

  • we krwi wynosi 0,5‰ lub prowadzi do stężenia wyższego od tej wysokości albo
  • w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

W Pańskiej sytuacji, w obu przypadkach, bardzo istotny jest i był wynik badania krwi. Jeżeli faktycznie wynik ten wskazywał 0,16‰, oznacza to, że nie mógł Pan być uznany za osobę prowadzącą pojazd w stanie nietrzeźwości.

 

W związku z tym nie miał do Pana zastosowania art. 178 K.k., stanowiący o karze za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, ale łagodniejsze przepisy zawarte w Kodeksie wykroczeń (K.w.).

 

Artykuł 87 K.w. stanowi:

 

„§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w§ 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów”.

 

Maksymalna wysokość kary grzywny to 5000 zł (art. 24 § 1 K.w.).

 

Zgodnie z art. 29 § 1 K.w. zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 

W oparciu o te właśnie przepisy zapadł w stosunku do Pana pierwszy wyrok. Jak sam Pan widzi, otrzymał Pan najniższy wymiar kary (tj. zatrzymanie prawa jazdy) przewidziany w K.w. Proszę pamiętać, że w trakcie zdarzenia nie tylko jechał Pan rowerem pod wpływem alkoholu, lecz także potrącił Pan mężczyznę, co mogło mieć daleko idące skutki dla jego zdrowia.

 

Co do drugiej sytuacji: w trakcie badania stwierdzono u Pana stężenie alkoholu w wysokości 1,5‰, co nie ukrywam, jest stężeniem znacznym. Oznacza to, że przekroczył Pan trzy razy dopuszczalne stężenie. Istotne dla sprawy będzie, czy drugie badanie wykazało tendencję malejącą, czy też wzrastającą. Wzrastanie stężenia alkoholu w drugim badaniu będzie dla Pana okolicznością dodatkowo obciążającą.

 

Zgodnie z art. 178a § 2 K.k. osobie, która prowadziła inny pojazd niż mechaniczny (rower), będąc w stanie nietrzeźwości, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do roku, a także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 10 (art. 178a i art. 43 § 1 w związku z art. 42 K.k.). Wysokość zasądzonej grzywny uzależniona jest od Pańskich dochodów i wymierzana jest zgodnie z zasadą: liczba stawek dziennych od 10 do 540 mnożona jest przez kwotę od 10 zł do 2000 zł.

 

Jeżeli chce Pan szybkiego i korzystnego dla Pana zakończenia postępowania w sprawie, winien Pan złożyć w trakcie przesłuchania na policji wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Aby wniosek taki był rozpatrzony, konieczne jest, by przyznał się Pan do winy i wyraził skruchę w związku ze swoim zachowaniem. Okolicznością przemawiającą za uwzględnieniem wniosku jest to, że nie był Pan wcześniej karany, ma Pan stałą pracę oraz rodzinę, na której utrzymanie Pan łoży. Niestety w przypadku pijanych kierowców, w tym tych poruszających się rowerami (a nawet balonami), w większości spraw sądy nie zgadzają się na warunkowe umorzenie ze względu na nagminność prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz z uwagi, że społeczna szkodliwość tego czynu jest bardzo wysoka. Oczywiście powinien Pan spróbować uzyskać warunkowe umorzenie. W tym celu musi Pan jednak przekonać prokuratora i sąd, że warto dać Panu drugą szansę. Niestety okoliczność, że ma Pan już zatrzymane prawo jazdy, jest faktem mocno obciążającym i w mojej ocenie wyłączającym możliwość zastosowania wobec Pana warunkowego umorzenia.

 

Większą szansą na łagodny wyrok jest dobrowolne poddanie się karze przez Pana, jednakże wówczas będzie już Pan oficjalnie osobą skazaną, co znajdzie odzwierciedlenie w Pańskiej karcie karnej. Wraz z oświadczeniem o poddaniu się karze może Pan zaproponować jako karę: zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku do 2 lat, grzywnę oraz karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres lat 2. Grzywna uzależniona jest od Pańskich dochodów i wymierzana jest zgodnie z zasadą: liczba stawek dziennych od 10 do 540 mnożona jest przez kwotę od 10 zł do 2000 zł. W Pańskiej sytuacji zaproponowałabym 30 stawek dziennych po 100 zł, co łącznie da grzywnę w wysokości 3000 zł. Jeżeli prokurator uzna, że to za mało, przedłoży Panu swoją propozycję, którą będzie mógł Pan przyjąć lub też próbować negocjować. Proszę pamiętać, że im mniejsza grzywna, tym dłuższy okres zakazu prowadzenia pojazdów. Coraz częściej prokuratura wnosi także o podanie do publicznej wiadomości treści wyroku oraz orzeczenie obowiązku uiszczenia świadczenia pieniężnego. Wysokość świadczenia uzależniona jest także od Pańskiej sytuacji finansowej.

 

Z pewnością nie musi się Pan obawiać orzeczenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności i osadzenia w zakładzie karnym, niestety nie ma szansy na odzyskanie prawa jazdy, chociażby dlatego, że jest już ono zatrzymane do innej sprawy.

 

W wyjaśnieniach swoich powinien Pan:

  1. wykazać, że żałuje zaistniałego zdarzenia;
  2. wykazać, że zawsze postępował zgodnie z prawem;
  3. wykazać sądowi, że skazanie doprowadzi Pana do trudnej sytuacji finansowej, pociągnie bowiem za sobą utratę przez Pana stałej pracy, stanowiącej jedyne źródło dochodu;
  4. przedłożyć dokumenty, które potwierdzą Pańską dotychczasową dobrą opinię – opinia z zakładu pracy, organizacji społecznych, w których Pan działa;
  5. uwypuklić okoliczności, które będą wskazywać, że nie stanowił Pan realnego zagrożenia dla innych użytkowników drogi: późna pora, niewielkie przekroczenie zakazu, prowadzenie roweru, a nie samochodu, niewielkie natężenie ruchu, rodzaj drogi (boczne, mało uczęszczane, osiedlowe itp.), a także okoliczności zatrzymania – zwykła kontrola drogowa, przed którą Pan nie uciekał.

 

Ciekawe jest orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2009 roku w sprawie o sygn. akt VKK364/2008: „na podstawie art.42 § 2 k.k. w każdej sprawie należy orzec środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, przy czym, ograniczając zakres tego zakazu, nie można pominąć pojazdów mechanicznych tego rodzaju, które odpowiadają temu pojazdowi, który prowadził sprawca w chwili inkryminowanego zdarzenia”. W związku z powyższym orzeczeniem może Pan, składając wniosek, ubiegać się o orzeczenie zakazu prowadzenia jedynie rowerów, ponieważ to właśnie rowerem jechał Pan pod wpływem alkoholu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl