.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jazda pod wpływem alkoholu

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 23.01.2014

Parę miesięcy temu zostałem zatrzymany przez policję (do rutynowej kontroli); badanie alkomatem wskazało 0,27 mg alkoholu we krwi. Funkcjonariusze zabrali mnie na komendę, gdzie zbadano mnie ponownie i wówczas wynik wyniósł 0,23 mg. Niedawno otrzymałem postanowienie o odebraniu prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu; w uzasadnieniu napisano: „nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 178a § 1 Kodeksu karnego”. Mam kilka dni na złożenie zażalenia. Jak mogę się bronić? Dodam, że mam prawo jazdy od kilkudziesięciu lat, nigdy nie jeździłem pod wpływem alkoholu (ba, otrzymałem przez ten czas zaledwie kilka mandatów za przekroczenie prędkości), a w momencie zdarzenia nic nie wskazywało na nietrzeźwość (poprzedniego wieczoru wypiłem dwa kieliszki wódki, było to jednak około 10 godzin przed jazdą), czułem się dobrze, moja żona także nie widziała powodów do zaniepokojenia. W dodatku wsiadłem za kierownicę z ważnego powodu: moja siostra zadzwoniła z informacją, że nasza mama bardzo źle się poczuła, więc musiałem jak najszybciej do niej pojechać. Czy to mogą być okoliczności łagodzące?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najpierw przywołam treść art. 178a Kodeksu karnego (w skrócie: K.k.):

 

„§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

W mojej ocenie istotne są okoliczności, w których doszło do popełnienia przestępstwa, a przede wszystkim fakt, że nie miał Pan świadomości, że jest nietrzeźwy. Czyn, o którym mowa powyżej, można bowiem popełnić tylko umyślnie. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy mamy do czynienia z postacią zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego.

 

Przytoczyć należy treść art. 9 K.k., zgodnie z którym:

 

„§ 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

§ 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć”.

 

Innymi słowy, w Pańskim przypadku należy skupić się na wykazaniu, że mamy do czynienia z działaniem nieumyślnym z punktu widzenia czynu, co zwalniałoby Pana z odpowiedzialności. Niezbędne jest jednak wykazanie stanu faktycznego, w którym doszło do popełnienia przestępstwa (jazdy pod wpływem alkoholu). Należałoby zatem wnioskować o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań Pana, Pańskiej żony i siostry o problemach zdrowotnych Pańskiej mamy, na okoliczność braku świadomości wcześniejszego spożycia alkoholu i ewentualnej możliwości zalegania alkoholu w organizmie. Z treści Pana pytania wynika, że nie obejmował Pan swoim zamiarem popełnienia czynu z art. 178a § 1 K.k., ponieważ nie miał świadomości znajdowania się w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z art. 9 § 2 K.k. czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

 

W podobnym tonie wypowiada się doktryna prawa karnego, w której wskazuje się, że „każde z przestępstw stypizowanych w art. 178a może być popełnione tylko umyślnie. Jeżeli czyn był popełniony nieumyślnie, sprawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie tego artykułu. Odpowiedzialność na podstawie art. 178a jest ponoszona wówczas, gdy sprawca ma świadomość, że znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a także gdy przewiduje, że w wyniku upływu czasu alkohol nie uległ jeszcze wydaleniu z organizmu, i na to się godzi. Ustawa nie przewiduje odpowiedzialności za nieumyślne prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Wprawdzie nie sposób wyobrazić sobie prowadzenia pojazdu nieumyślnie, ale nieumyślnością może być objęty stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego1”.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej doradzałbym skorzystanie z pomocy adwokata, który podpowie dokładnie, jak odpowiadać na konkretne pytania podczas przesłuchania. W mojej ocenie, mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny, istnieje szansa na uniewinnienie, ale należy wyraźnie podkreślić, że sprawa będzie trudna. Zasadne jest ponadto złożenie wniosku o billing telefoniczny celem uwiarygodnienia Pana zeznań dotyczących złego stanu zdrowia matki.

 

 

 

1. L. Tyszkiewicz et. el., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 1291.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »