Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jazda po pijaku

Wypiłeś 2-3 drinki, chcesz wracać do domu, zanim jednak siądziesz za kierownicą po alkoholu, pomyśl: możesz zabić siebie albo innego człowieka, możesz mieć na sumieniu życie bliskiej ci osoby. Nawet jeśli uda Ci się uniknąć wypadku, to jazda po pijaku pociąga za sobą również poważne konsekwencje karne i finansowe. Warto pamiętać, że prawo i towarzystwa ubezpieczeniowe są bezwzględne dla pijanych kierowców.

 Jazda po pijaku w Niemczech źle się dla mnie skończyła – zabrano mi niemieckie prawo jazdy (na rok). Wcześniej miałem polskie prawo jazdy, które wymieniłem na niemieckie, zdając tam egzamin. Czy w tej sytuacji mógłbym starać się znów o ten dokument w Polsce?

(...) „Państwo Członkowskie może odmówić wydania prawa jazdy kandydatowi, który podlega takim środkom w innym Państwie Członkowskim (art. 8 ust. 4 Dyrektywy – bardzo ważny). Jeśli więc zastosowano wobec Pana zatrzymanie prawa jazdy na 12 miesięcy w Niemczech, to organy polskie mają podstawę prawną do odmowy wydania prawa jazdy. Co prawda, w przepisie tym powiedziano, że polskie organy „mogą”, a nie „muszą”, jednakże biorąc pod uwagę szkodliwość społeczną jazdy po alkoholu, są podstawy do tego, aby odmówić wydania prawa jazdy, na podstawie tego przepisu czytanego wraz z art. art. 94 § 2 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym.

Niezależnie od tego, nawet gdyby organy polskie wydały Panu (nowe) prawo jazdy, to najprawdopodobniej nie będzie ono uznane w Niemczech. Wynika to z art. 8 ust. 4 Dyrektywy, zgodnie z którym „Państwo Członkowskie może odmówić ważności jakiegokolwiek prawa jazdy wydanego przez inne Państwo Członkowskie osobie, która na terytorium poprzednio wymienionego państwa podlega jednemu ze środków, określonych w ust. 2”. Środki wymienione w ust. 2 to właśnie ograniczanie, zawieszanie, cofanie lub unieważnienie praw jazdy.

Kwesta ta została rozstrzygnięta w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20.11.2008, sygn. akt C-1/07; Frank Weber. Zgodnie z jego tezą:

„Artykuł 1 ust. 2 i art. 8 ust. 2 i 4 dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy zmienionej rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r. należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one temu, aby państwo członkowskie odmówiło na swym terytorium uznania uprawnienia do kierowania pojazdami wynikającego z prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie osobie, wobec której na terytorium pierwszego państwa członkowskiego zastosowano środek polegający na cofnięciu uprawnienia do kierowania, mimo że został on zarządzony po wydaniu tego prawa jazdy, jeżeli to ostatnie prawo jazdy zostało uzyskane w okresie obowiązywania środka polegającego na zawieszeniu prawa jazdy wydanego w pierwszym państwie członkowskim i zarówno ten środek, jak i to cofnięcie są uzasadnione przyczynami istniejącymi w dniu wydania drugiego prawa jazdy”.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Zostałem skazany za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (jazda po pijaku). Chciałbym wiedzieć, czy mogę wystąpić do sądu z wnioskiem o skrócenie czasu zatrzymania prawa jazdy do połowy, tzn. z dwóch lat do jednego roku. Czy jest to możliwe przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego?

... Umorzenie postępowania może wiązać się z nałożeniem na skazanego pewnych obowiązków, do przestrzegania których osoba ta jest zobowiązana w trakcie okresu próby, a także nałożenia pewnych zakazów. I tak umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
Ponadto, umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części, może również na niego nałożyć określone w ustawie obowiązki i oprócz tego orzec świadczenie pieniężne oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Natomiast orzeczenie przez sąd tego zakazu jest obowiązkowe w przypadku, gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa m.in. był w stanie nietrzeźwości.

Wskazać należy, iż środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów sąd może orzec na okres wynoszący od jednego roku do lat dziesięciu.

Odnosząc się do Pana pytania, co do możliwości skrócenia okresu, na jaki orzeczono wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów, wskazać należy, iż co do zasady możliwość ubiegania się o skrócenie okresu obowiązywania środków karnych istnieje, a sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny, uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

Jednakże w Pana sytuacji sprawa ma się odmiennie, gdyż zgodnie ze szczególnym przepisem § 2 art. 84 Kodeksu karnego instytucji skrócenia okresu nałożonych środków karnych nie stosuje się wobec sprawcy przestępstwa, który przestępstwo to popełnił m.in. znajdując się pod wpływem alkoholu.    Przeczytaj pełną treść

 

 W październiku 2006 roku zatrzymano mnie do kontroli drogowej. Alkomat wskazał 0,9 promila w wydychanym powietrzu. Jazda po pijaku kosztowała mnie wyrok, który zapadł w maju 2007 r. – zostałem skazany na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres sześciu lat. Uzasadnieniem wyroku było zagrożenie w ruchu lądowym. Okres zawieszania kary pozbawienia wolności już minął. Moje pytanie dotyczy możliwości skrócenia kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czy kwalifikacja czynu była właściwa (skazanie za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji)?

Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) „sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji”. Natomiast (§ 2) „sąd musi orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177”.
Powyższe oznacza, że w sytuacji skazania za przestępstwo naruszenia bezpieczeństwa w komunikacji wobec sprawcy, który znajdował się pod wpływem alkoholu, sąd ma obowiązek wydania także zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres wynoszący od jednego roku do lat dziesięciu (art. 43 § 1 K.k.).

Przepisy nie dają sądowi żadnego wyboru w kwestii zastosowania tego środka karnego, zostawiając mu jedynie możliwość ustalenia okresu jego trwania.

Odnosząc się z kolei do możliwości skrócenia okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, wskazać należy, iż co do zasady możliwość ubiegania się o skrócenie okresu obowiązywania środków karnych istnieje, a sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny, uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

W Pańskiej sytuacji sprawa wygląda inaczej, gdyż zgodnie ze szczególnym przepisem art. 84 § 2 K.k. instytucji skrócenia okresu nałożonych środków karnych nie stosuje się wobec sprawcy przestępstwa, który przestępstwo to popełnił, m.in. jadąc pod wpływem alkoholu.

... Zgodnie z rozdziałem XXI Kodeks karnego zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji”, do tego rodzaju przestępstw zalicza się sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie niebezpieczeństwa spowodowania takiej katastrofy, spowodowanie wypadku, w którym ktoś odniósł obrażenia ciała, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, dopuszczenie do ruchu wbrew szczególnemu zakazowi pojazdu zagrażającemu bezpieczeństwu w komunikacji oraz pełnienie czynności związanych z organizacją ruchu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Jak zatem z powyższego wynika, jeżeli został Pan skazany za jazdę pod wpływem alkoholu, to tym samym dopuścił się Pan przestępstwa z zakresu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Odwieszenie wyroku - jazda po pijaku
W tym roku dostałem wyrok w zawieszeniu (3 miesiące na 2 lata) za jazdę po pijaku i bez prawa jazdy, którego nie mam. Dwa tygodnie temu zostałem znowu złapany, ale tym razem byłem trzeźwy. Ponownie dostałem wyrok w zawieszeniu (6 miesięcy na 2 lata), więc ten pierwszy musi zostać odwieszony. Co zrobić by tego uniknąć? Czy możliwa jest zamiana na grzywnę, pracę społeczną lub dozór elektroniczny. Mieszkam za granicą i nie mam ochoty wracać.

Ponowne zdawanie egzaminu na prawo jazdy
Za jazdę po pijaku zatrzymano mi prawo jazdy kategorii B na dwa lata. W grudniu mija okres kary. Czy muszę ponownie zdawać egzamin?

Zakaz prowadzenia pojazdów przez rok
Za jazdę po pijaku zostałem pozbawiony prawa jazdy na okres jednego roku i muszę zapłacić grzywnę. Czy po tym czasie będę musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy, czy wystarczy zwrócić się do wydziału komunikacji i odebrać dokument? Czy mogę obecnie prowadzić motorower (do 50 cm3 pojemności)? Czy po wyroku za jazdę po pijaku będę uchodził za osobą karaną i nie będę mógł otrzymać zaświadczenia o niekaralności?

Kaucja za jazdę po pijaku
Mój brat został skazany na rok więzienia za jazdę po pijaku. Wyrok został odwieszony. Od czego zależy wysokość kaucji? Czy po warunkowym wcześniejszym zwolnieniu lub zwolnieniu z powodu wpłacenia kaucji brat będzie mógł przekroczyć granice kraju? Dodam, że mieszka od kilku lat w Szwecji, gdzie miał swoją firmę i niedawno wziął ślub. Jest też przewlekle chory – może to jest przesłanka do wcześniejszego zwolnienia?

Zatarcie skazania oraz wniosek o zatarcie
Kiedy nastąpi zatarcie skazania (zapłata kary na konto fundacji, zakaz prowadzenia pojazdów przez okres 2 lat, okres próby wynoszący 2 lata) za jazdę po pijaku? Kiedy mogę wystąpić do sądu z wnioskiem o takie zatarcie?

Wybrane opinie naszych klientów:

Pierwszy raz spotkałam się z tak rzetelną odpowiedzią. Nie tylko jasno opisaną, ale dokładną, zrozumiałą, potwierdzoną paragrafami i Dziennikami Ustaw. Bardzo pomogło mi w pracy, gdyż pracodawca próbował sprytnie uniknąć płacenia ekwiwalentu oraz stanowczo obniżał ilość dni wolnych. Dlatego dziękuję całemu gronu prawników z ePorady24.pl, że mogłam według waszych wskazówek walczyć o swoje. Na pewno będę polecała wasze grono wszystkim znajomym, zwłaszcza że ceny za wasze usługi są normalne, na typową kieszeń Polaka. Jeszcze raz dziękuję, i oby tak dalej.

Z wdzięcznością,

Kinga

Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi, jaką dostałem. Jest bardzo wyczerpująca. To, co chciałem wiedzieć, już wiem, bardzo miła obsługa, wyrozumiali. Bardzo dobra pomoc. Polecam wszystkim.

Michał

Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Waszą firmą, poradę otrzymałam szybko i kompetentnie, dostałam także odpowiedzi na wszystkie dodatkowe pytania. Wasza porada w istotny sposób pomogła mi podjąć ważną życiową decyzję.

Magda

Witam serdecznie. Jesteście SUUUUPERRRR. Dzięki Waszej pomocy uwierzyłem w sprawiedliwość. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku problemów będę korzystał tylko z WASZEJ pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Serdecznie pozdrawiam,

Andrzej

Opinia przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Jest bardzo dokładna, rzetelna, odwołująca się do konkretnych przepisów, które cytuje niekiedy wprost – a do tego pozostaje zrozumiała dla przeciętnego człowieka. Będzie dla mnie olbrzymią pomocą. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.

łukasz

Bardzo pomocna i wyczerpująca odpowiedź. Biorąc pod uwagę czas reakcji i cenę doskonała oferta dla ludzi, którzy - tak jak ja - nie są prawnikami a nie chcą pogubić się w gąszczu przepisów.

Pozdrawiam serdecznie i dziękuje

Piotr

Świetnie działające e-biuro prawne! Otrzymałam wyczerpującą informację za przyzwoitą opłatę. Jasno, rzetelnie, czytelnie. Dziękuję. Odtąd polecam każdemu ze swoich znajomych, zanim „pobiegną do typowej papugi dać się oskubać”. Tylko tak dalej, proszę Państwa.

Aleksandra

Jesteście dobrzy. Wasze porady są zrozumiałe, tak że dziękuję, że jesteście i można waszą wiedzą się posiłkować i nie stracić fortuny.

Teresa

Chciałam bardzo podziękować panu Karolowi Jokielowi za wyczerpującą poradę w mojej sprawie. To naprawdę godny polecenia portal. Odpowiedzi są szybkie, tanie i naprawdę proste w odbiorze. Każdy zrozumie polskie prawo, jeśli zwróci się do tego portalu o pomoc :)

Izabela

Porada prawna szybka i rzeczowa, 10/10. Dowiedziałam się czegoś więcej, niż sama mogłam przypuszczać. Polecam serwis w 100%.

Joanna

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »