.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jazda po alkoholu na rowerze a konieczność korzystania z samochodu

Musiałam ostatnio pojechać nagle do chorej siostry. Wypiłam tego dnia trochę alkoholu, dlatego zdecydowałam się pojechać rowerem, a nie samochodem. Zatrzymała mnie policja. Zmierzono, że miałam 0,7 mg alkoholu. Jakiej kary mogę się spodziewać? Czy stracę prawo jazdy? Czy okolicznością łagodzącą może być to, że bez samochodu nie dojadę do pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzy kwalifikuje Pani czyn jako przestępstwo wypełniające znamiona z art. 178a Kodeksu karnego (w skrócie K.k.).

 

Przestępstwo z art. 178a § 2 określa czyn, w którym sprawca, znajdując się w stanie nietrzeźwości, prowadzi na drodze publicznej (droga publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, to droga zaliczona na podstawie tej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeni i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Drogi ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) lub w strefie zamieszkania (zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) inny pojazd niż określony w § 1.

 

Przesłanki artykułu są także spełnione, gdy sprawca prowadzi pojazd inny niż mechaniczny. Takim pojazdem jest np. rower, pojazd zaprzęgowy lub napędzany siłą mięśni wózek inwalidzki (R.A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. Rozdział XX i XXI Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 407).

 

W przeciwieństwie do przestępstwa przewidzianego w § 1, które może być popełnione w każdym miejscu, gdzie odbywa się ruch lądowy, wodny lub powietrzny, czyn opisany w § 2 może być popełniony tylko na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania, a więc tylko w miejscu, gdzie odbywa się ruch drogowy.

 

Jeżeli została Pani „ujęta” na drodze publicznej, odpowie Pani z art 178a K.k.

 

Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 1 K.k. przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Przestępstwo opisane w § 2 (polegające na prowadzeniu np. roweru w stanie nietrzeźwości) zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Wysokość zagrożenia karą w obu przypadkach umożliwia odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59) bądź warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66).

 

Jednocześnie zgodnie z art. 42 § 2 sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21.11.2001 r., sygn. akt I KZP 27/2001, OSNKW 2002, nr 1-2, poz. 5; postanowienie SN z dnia 29.01.2002 r., sygn. akt I KZP 32/2001, Orz. Prok. i Pr. 2002, nr 4, poz. 2, oraz wyrok SN z dnia 05.10.2005 r., sygn. akt II KK 106/2005). Zgodnie z art. 49 § 2 w razie skazania za przestępstwo przewidziane w art. 178a sąd może orzec świadczenie pieniężne określone w art. 39 pkt 7 na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 47 § 3 (zob. uwagi do art. 49 § 2).

 

Mogłaby Pani wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania, powołując się na dotychczasowy brak konfliktów z prawem, opinię w miejscu pracy, w miejscu zamieszkania, np. opinię proboszcza. Bywa, że sąd zastosuje w takich przypadkach umorzenie postępowania.

 

Może Pani także wnioskować o orzeczenie zakazu prowadzenia niektórych pojazdów, np. z wyłączeniem określonej kategorii, jeżeli np. prawo jazdy jest niezbędne w pracy i bez tego straci Pani źródło dochodów rodziny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl