Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jazda na gazie

Według polskiego prawa ,,jazda na gazie" jest wykroczeniem, które występuje w dwóch postaciach. Brany jest pod uwagę rodzaju prowadzonego pojazdu.

 Mieszkam na stałe w Anglii, tam też zdałem egzamin na prawo jazdy. Obecnie jestem dwa tygodnie w Polsce, ale przedwczoraj zostało mi odebrane brytyjskie prawo jazdy za jazdę na gazie (miałem 0,55 mg/l alkoholu we krwii). Co się dzieje z tym dokumentem? Czy mogę prowadzić pojazdy na terenie Anglii?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Wielkiej Brytanii dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi to 0,8‰. Jazda pod wpływem alkoholu karana jest grzywną w wysokości do 5000 funtów i zatrzymaniem prawa jazdy na okres 12 miesięcy oraz/lub karą aresztu do 6 miesięcy.

W stosunku do przepisów obowiązujących w Polsce przepisów przepisy brytyjskie są bardziej liberalne. Gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do stężenia od 0,2‰ do 0,5‰ (lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) – określa się to jako stan po użyciu alkoholu.

Gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ (a w wydychanym powietrzu jest go więcej niż 0,25 mg w 1 dm3), wówczas jest to stan nietrzeźwości.

W Polsce dopuszczalny poziom stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi do 0,2 promila.

... Niestety w omawianej sytuacji zawartość alkoholu w Pańskiej krwi stanowi przestępstwo zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Aby odpowiedzieć na Pańskie pytanie, należy sięgnąć do przepisów Konwencji o pozbawianiu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r. Wskazaną konwencję podpisały wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Myślą przewodnią dokumentu stało się wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń pozbawiających sprawców czynów zabronionych uprawnień do kierowania pojazdami.

Nakłada ona na państwa-strony obowiązek informowania się o orzeczeniach o pozbawieniu obywateli obcych państw uprawnień do kierowania pojazdami.

Według konwencji decyzja o pozbawieniu uprawnień do kierowania pojazdami powinna obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej, a nie ograniczać się tylko do terytorium jednego państwa członkowskiego, gdzie zapadło orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdu.

Zasadniczą kwestią jest więc uznawanie i wykonywanie orzeczeń pozbawiających sprawców czynów zabronionych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi na terenie całej UE. Co za tym idzie, wszystkie orzeczenia i wyroki wydane przez organy prawne krajów UE są uznane jako obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Zostałem zatrzymany podczas jazdy na gazie. Poddałem się dobrowolnie karze, otrzymując zakaz prowadzenia pojazdów na dwa lata, 6 miesięcy w zawieszeniu na trzy lata oraz mandat. Zgodziłem się na te warunki, ale teraz przemyślałem sprawę i chciałbym negocjować krótszy zakaz prowadzenia samochodu. Czy jest to jeszcze możliwe? Sytuacja miała miejsce tydzień temu, dotąd nie byłem karany, a jechałem do dziadka, który nagle zadzwonił, że źle się czuje. Czy powinienem się obawiać, że po modyfikacji kara może być wyższa?

Podstawę prawną dla przedstawionej przez Pana sprawy stanowi art. 335 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.) zgodnie z jego treścią:

§ 1. „Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.

§ 3. Uzasadnienie aktu oskarżenia można ograniczyć do wskazania okoliczności, o których mowa w § 1”.

... W kwestii wymiaru kary dodam jeszcze, że podstawę prawną dla popełnionego przez Pana czynu zabronionego stanowi art. 178a Kodeksu karnego: „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Przepis ten określa górną granicę zagrożenia ustawowego za dany typ przestępstwa, przy czym kary te stosowane są alternatywnie. Kodeks karny przyznaje prymat karom wolnościowym. Sąd, wymierzając karę, bierze pod uwagę okoliczności popełnienia czynu, dotychczasowy sposób życia, zachowanie w trakcie i po popełnieniu przestępstwa, a także działanie w warunkach recydywy.

Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 1 przewidziana jest wobec tego kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wysokość zagrożenia karą umożliwia odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59) bądź warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66). W myśl art. 42 § 2 „sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju”. Zgodnie z art. 49 § 2 „w razie skazania za przestępstwo przewidziane w art. 178a sąd może orzec świadczenie pieniężne określone w art. 39 pkt 7”.

Reasumując, sąd może nawet warunkowo umorzyć toczące się postępowanie, a przemawia za tym Pana dotychczasowy sposób życia (niekaralność) oraz okoliczności czynu.    Przeczytaj pełną treść

 

 Będąc ,,na gazie"  (I próba – 0,31 mg/dm 3 ; II próba – 0,22 mg/dm 3 ), siedziałam na siodełku niesprawnego roweru (spadł łańcuch) i odpychając się nogami, jechałam po chodniku pustej ulicy nocą. Jaka jest kwalifikacja prawna takiego czynu? Czy niesprawny rower jest nadal pojazdem?

... Odpowiadając na Pani pytanie, w pierwszej kolejności należy wskazać, jakie polski ustawodawca przyjął kryteria uznania, czy kierujący pojazdem znajdował się w stanie po użyciu (spożyciu) alkoholu, czy też w stanie nietrzeźwości.

Otóż, zgodnie z art. 46 ust. 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.), stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.


Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.


W zależności od wykazanej zawartości alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu kierującego, przyjmuje się odmienną kwalifikację prawną czynu zabronionego.

... Odnosząc się natomiast do Pani pytania w sprawie kwalifikacji prawnej jazdy na niesprawnym rowerze, wskazać należy, że jeżeli pijany rowerzysta nie jedzie na rowerze, lecz idąc piechotą prowadzi go skrajem jezdni, to nie popełnia wykroczenia z art. 87 § 2 K.w. ani przestępstwa z art. 178 a § 2 K.k. Ponadto nie jest prowadzeniem pojazdu w rozumieniu art. 87 § 2 K.w. czy art. 178 a § 2 K.k. „prowadzenie” go przez pieszego bez użycia mechanizmów pojazdu.

Przenosząc powyższe na grunt Pani sprawy, stwierdzić należy, iż zasadnym jest uznanie, że nie prowadziła Pani jako piesza roweru obok siebie, co wyłączałoby karalność takiego czynu, gdyż wsiadając na rower i wprawiając go w ruch (nawet bez pomocy pedałów), rozpoczęła Pani prowadzenie tego pojazdu rozumiane jako użycie jego mechanizmów w celu poruszania się. Dlatego też opierając się na przedstawionym przez Panią stanie faktycznym sprawy, zachodzą uzasadnione przesłanki do uznania, iż dopuściła się Pani czynu zabronionego.

Kwestią sporną może jednak w niniejszej sprawie być uznanie, czy dopuściła się Pani swoim czynem przestępstwa z art. 178 a § 2 K.k., czy też wykroczenia z art. 84 § 2 K.w., gdyż pierwszy z pomiarów obecności alkoholu w wydychanym powietrzu wykazał wartość kwalifikującą czyn zabroniony jako przestępstwo, drugi natomiast pomiar daje podstawy do uznania, iż dopuściła się Pani jedynie wykroczenia.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Jazda na gazie
Musiałam ostatnio pojechać nagle do chorej siostry. Wypiłam tego dnia trochę alkoholu, dlatego zdecydowałam się pojechać rowerem, a nie samochodem. Zatrzymała mnie policja. Zmierzono, że miałam 0,7 mg alkoholu. Jakiej kary mogę się spodziewać? Czy stracę prawo jazdy? Czy okolicznością łagodzącą może być to, że bez samochodu nie dojadę do pracy?

Wniosek do prezydenta RP o wcześniejsze zatarcie skazania
Mój mąż w 2004 r. został zatrzymany za jazdę na gazie i skazany na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Niestety, w 2007 r. ponownie jechał na gazie, więc karę odwieszono. Obecnie stara się o pracę i potrzebuje zaświadczenia o niekaralności. Czy możliwe jest wcześniejsze zatarcie skazania? Czy warto zwrócić się o to do prezydenta RP?

Sposoby badania nietrzeźwości u kierowców
Opinia prawna na temat sposobów badania nietrzeźwości u kierowców. Truizmem jest dziś stwierdzenie, że kierowcy, którzy jeżdżą ,,na gazie" stanowią na drogach poważne zagrożenie. Chociaż wszyscy wiemy, że powodują wiele tragicznych w skutkach wypadków i pomimo kampanii medialnych czy innych form piętnowania takiego zachowania – prowadzących po alkoholu wciąż przybywa. Informują o tym tragiczne statystyki, zawierające dane o osobach zabitych i rannych w wypadkach przez nich spowodowanych.

Kierowca, który jedzie na gazie po spowodowaniu wypadku straci prawo jazdy na zawsze
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny przewidujący surowsze karanie nietrzeźwych kierowców.

Jazda na gazie autobusem
Rudzcy policjanci zatrzymali 29-latka, który podstępem dostał się za kierownicę autobusu komunikacji miejskiej i nim kierował. W trakcie jazdy mężczyzna spowodował kolizję drogową podczas jazdy na gazie, na szczęście nikomu z pasażerów nic się nie stało. Jak się okazało, 29-latek miał ponad cztery promile alkoholu w organizmie, a dodatkowo również sądowy zakaz kierowania pojazdami. Teraz może spędzić w więzieniu trzy lata.

Wybrane opinie naszych klientów:

Szybko, sprawnie, czytelnie – nic dodać, nic ująć.

Wiktor

Superportal i zadowalająca obsługa... Rewelacja.

Małgosia

Bardzo dziękuję za pomoc. Dostałem od was bardzo rzeczową i pomocną odpowiedź. Dzięki wam moja sprawa posunęła się długim krokiem do przodu.

Przemek

Bardzo, bardzo dziękuję Panu Aleksandrowi Słyszowi za pełną i obszerną poradę wraz projektem wniosku. Nareszcie prawnik w sposób zrozumiały wyjaśnił mi również znaczenie pojęć których nawet ustawa nie określiła. Jestem ogromnie wdzięczna. Na pewno będę korzystać w przyszłości z porad prawnych tego serwisu. Polecam wszystkim niezdecydowanym - warto.

Wdzięczna Ania

Jestem stałą klientką serwisu prawnego ePorady24.pl. Jestem usatysfakcjonowana udzielanymi poradami, które przekazywane są błyskawicznie, są profesjonalne i wyczerpujące. Kiedy mam wątpliwości, mogę zadać w ramach porady dodatkowe pytania, a odpowiedzi na nie nadchodzą niezwłocznie. Ceny usług są przystępne. Ostatnio miałam bardzo trudną, skomplikowaną sprawę z zakresu prawa pracy. Zwróciłam się do serwisu z prośbą o sporządzenie pozwu. Nie dość, że został on przygotowany bardzo szybko i profesjonalnie, to otrzymałam jeszcze wiele wyjaśnień związanych ze sprawą. Poleciłabym wszystkim korzystanie z takiej formy pomocy prawnej – siedząc przed komputerem, nie wychodząc z domu, otrzymuję wyczerpującą poradę w tempie wręcz ekspresowym. Jest to niewątpliwy komfort.

Olga

Korzystam drugi raz z usług i ponownie jestem zadowolony. Cena naprawdę niska (sądzę, że gdybym poszedł do prawnika, to zapłaciłbym co najmniej 5 razy więcej). Odpowiedź szczegółowa i rzetelna. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że pytanie zadałem w weekend (w sobotę), a w niedzielę otrzymałem odpowiedź.

Krzysztof

Rewelacyjny serwis, niemający żadnego odpowiednika w internecie w kraju, jak i na świecie. Fachowe, na najwyższym poziomie porady prawne, udzielane z ogromnym zaangażowaniem i troską o dobro klienta. Osobiście składam podziękowanie panu Jakubowi Bonowiczowi za pomoc i udzielenie profesjonalnych porad.

Leszek

Dziękuję za odpowiedź, była ona wyczerpująca, prawnik - zanim udzielił odpowiedzi - upewnił się co do faktycznego stanu prawnego sytuacji. Odpowiedź uzasadnił przytaczając cytaty z ustawodawstwa oraz podając analogiczny do mojej sytuacji przykład. Jestem zadowolona z usługi.

Joanna

Bardzo dziękuję za szybką i obszerną odpowiedź. Przyznam, że miałam pewne obawy, korzystając z tego typu porad przez internet. Moje wątpliwości zostały jednak rozwiane, a możliwość zadawania dodatkowych pytań w razie jakichkolwiek wątpliwości przemawia w 100% za tym właśnie serwisem. Gorąco polecam wszystkim :-)

Renata

Dzień dobry, bardzo dziękuję za poradę, która – sądzę – poskutkowała pozytywnie, ponieważ właśnie dzisiaj dostałam odpowiedź z sądu, gdzie w pkt 1 jest napisane: „Sąd Rejonowy postanawia stwierdzić skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości”. Jeszcze raz dziękuję za szybką i konkretną poradę prawną.

Małgorzata

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »