.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jazda motorem po alkoholu

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 12.10.2012

Jadąc motocyklem, miałem robione badanie trzeźwości – niestety wynik to 0,29 promila, a po 15 min. już miałem 0,19 – czy poddać się dobrowolnie karze, czy jednak spróbować sprawę rozstrzygnąć w sądzie? Co grozi za jazdę motorem po alkoholu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, dopuścił się Pan wykroczenia, o którym mowa w art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń – jazdy motorem po alkoholu. Zgodnie z treścią przepisu „kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych”.

 

„Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 

1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3”.

 

W Pana sytuacji mamy zatem do czynienia ze stanem po spożyciu alkoholu i jazdą na motorze po alkoholu. Niestety dla Pana zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany obligatoryjnie. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów, określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy. Zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz, nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Zakaz powinien obejmować ten pojazd, przy którego użyciu sprawca dopuścił się wykroczenia. Innymi słowy, jeżeli posiada Pan prawo jazdy na inne kategorie, wówczas nie ma żadnych przeciwwskazań, aby poruszał się Pan samochodem osobowym, skoro wykroczenia dopuścił się Pan, poruszając się motorem po alkoholu.

 

Ustawa nie określa rodzaju drogi, na której prowadzony jest dany pojazd. Nie musi to być droga publiczna. Trafnie podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 9 grudnia 1993 r. (sygn. akt II KRN 285/93, OSP 1994, nr 6, poz. 118), że „prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka drogą lokalną, a nawet drogą polną, stanowi wykroczenie przewidziane w art. 87 § 1 k.w., jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że odbywa się na nich ruch lądowy”. Jest to stanowisko słuszne, bowiem wszędzie tam, gdzie ten ruch w rzeczywistości się odbywa, co jest w szczególności zwyczajowo utrwalone, niezbędne jest zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa, a jednym z ważnych elementów bezpieczeństwa ruchu jest sprawność psychomotoryczna jego uczestników. Dowiedziona jest bezspornie ograniczona sprawność człowieka w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy na postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 12 stycznia 2002 r., sygn. akt II Waz-1.1/2002, zgodnie z którym, „ustalając stan nietrzeźwości powinno się uwzględniać stopień błędu urządzenia pomiarowego”. Powszechnie wiadomo, iż błąd pomiaru tego badania wynosi 0,05 promila. Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z wykroczeniem dotyczącym jazdy motorem po alkoholu. Jedynym działaniem, które może Pan podjąć, jest próba wykazania, iż alkomat nie był należycie skalibrowany i nie miał ważnego legalizacji. Policja jest zobowiązana do udostępnienia Panu takich dokumentów i wskazania, czy urządzenie, na którym dokonano pomiaru, było ważnie zalegalizowane i skalibrowane.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl