Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie są skutki oświadczenia woli złożonego dla pozoru?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 31.03.2016

Oświadczenie woli złożone dla pozoru jest co do zasady nieważne i nie odnosi skutków prawnych. Pozorność oświadczenia woli nie ma jednak wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia działająca w dobrej wierze nabyła prawo lub została zwolniona od obowiązku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego1 nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności.

 

Zgodnie z ogólną dyrektywą zawartą w art. 83 § 1 K.c. oświadczenie woli złożone dla pozoru jest nieważne, nie odnosi więc żadnych skutków prawnych. Oświadczenie takie, aby zostało uznane za pozorne, musi jednak spełniać łącznie cztery przesłanki:

 

  1. musi zostać złożone bez zamiaru wywołania skutków prawnych,
  2. musi zostać złożone drugiej stronie,
  3. druga strona musi się zgodzić na złożenie oświadczenia woli dla pozoru,
  4. musi wywoływać wobec osób trzecich przeświadczenie, że ma ono odnieść skutki prawne.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2007 r.2 pozorność czynności prawnej polega m.in. na tym, że strony przejawiają zamiar np. zbycia prawa, podejmując –- w razie potrzeby – pewne czynności, mimo że w rzeczywistości ich wolą jest wyeliminowanie skutków dokonywanej czynności prawnej. Dokonanie czynności w formie aktu notarialnego nie wyklucza jej pozorności. Osobą trzecią, wobec której oświadczenie woli zostaje złożone dla pozoru, może być więc również notariusz.

 

Oświadczenie woli złożone dla ukrycia innej czynności prawnej zachodzi w szczególności wówczas, gdy w celu ukrycia umowy darowizny strony zawierają umowę sprzedaży (np. w celu zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych zamiast podatku od spadków i darowizn). Dotyczyć to może również sytuacji, gdy strony zaniżają wartość zawartej umowy np. umowy sprzedaży (w celu zapłacenia niższego podatku), lub umowy darowizny (w celu uniknięcia przekroczenia kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn).

 

Zgodnie z art. 83 § 2 K.c. pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze. Przepis ten służy ochronie osób trzecich, które w zaufaniu do osób, które złożyły oświadczenia woli dla pozoru, same dokonały czynności prawnej. Z taką sytuacją możemy mieć np. do czynienia, gdy osoba trzecia nabyła rzecz od osoby, która z kolei „nabyła” ją wskutek pozornego oświadczenia woli.

 

 

 

 

_______________________________

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.)

2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2007 r. (sygn. akt I CSK 70/07)

 


Stan prawny obowiązujący na dzień 31.03.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus siedem =

 

»Podobne materiały

Praktyczne aspekty umów o wykonanie stron lub portali internetowych

Artykuł omawia praktyczne aspekty umów o wykonanie stron lub portali internetowych.

 

Umowa deweloperska - jej strony, przedmiot oraz podstawowe prawa i obowiązki

Umowa deweloperska to jeden z kontraktów bardzo często występujących w obrocie. Nic dziwnego – każdy w końcu chce mieć własny kąt. Warto więc bliżej przyjrzeć się konstrukcji prawnej tej umowy. Zwłaszcza że obecny kryzys w budownictwie sprzyja poszukiwaniu przez deweloperów oszczędności w

 

Trusty w prawie polskim – powiernicze nabycie nieruchomości

Artykuł przedstawia instytucję powierniczego (fiducjarnego) zlecenia nabycia nieruchomości w prawie polskim w odniesieniu do konstrukcji trustu – instytucji obowiązującej w systemach anglosaskich.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »