.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie świadczenia za urodzenie dziecka w czasie stażu

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 19.11.2019

Moja żona od 1.10.2017 roku jest na stażu lekarskim. 17.08.2018 r. urodziła dziecko. Umowa stażu lekarskiego jest ważna do 31.10.2018. Co się stanie po tej dacie? Czy żona otrzyma wtedy jakiekolwiek świadczenia finansowe lub zasiłek macierzyński? Czy dostaniemy becikowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakie świadczenia za urodzenie dziecka w czasie stażu

Urodzenie dziecka w trakcie trwania umowy o pracę powoduje, że nawet jeśli umowa wygasa w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, za pozostałą część urlopu wypłacany jest po prostu zasiłek macierzyński. 

 

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia następnego po ustaniu zatrudnienia pracodawca powinien przekazać do ZUS, oprócz zaświadczenia płatnika składek na druku ZUS Z-3 oraz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka albo jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dodatkowo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o udzielenie odpowiednich urlopów oraz informację o wysokości procentowej wypłacanego przez płatnika składek zasiłku macierzyńskiego, o ile informacja taka nie została zawarta w zaświadczeniu ZUS Z-3.

 

Oznacza to, że nic się praktycznie w Państwa sytuacji nie zmieni poza faktem, że żona nie będzie już zatrudniona. Ale nadal będzie otrzymywała zasiłek macierzyński.

 

Zgodnie z art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Jeśli w ustawie jest mowa o dochodzie rodziny, oznacza to sumę dochodów członków rodziny. „Dochód członka rodziny”, to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »