Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie świadczenia przysługują przy niezdolności do pracy?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 31.10.2019

W związku z niezdolnością do pracy jestem na zwolnieniu L4. W trakcie zwolnienia dostałem wyjazd do sanatorium, ale lekarz nie zezwolił na wyjazd, stwierdził, że nie mogę podjąć rehabilitacji ze względu na zły stan zdrowia. Za 1,5 miesiąca kończy się półroczny czas płacenia przez ZUS L4. Nadmieniam, iż niedawno skończyłem 60 lat. Nie wiem, o co mam w tej sytuacji się starać. O jakie świadczenie? Zasiłek, rentę, emeryturę? Co będzie dla mnie najkorzystniejsze? Pracowałem fizycznie 45 lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakie świadczenia przysługują przy niezdolności do pracy?

Fot. Fotolia

W Pana przypadku nie jest istotne, co jest najbardziej korzystne, ale do czego ma Pan prawo. Skończył Pan zasiłek chorobowy, kolejnym świadczeniem jest albo zasiłek rehabilitacyjny, albo renta. I to też bardziej zależy od stanu Pana zdrowia aniżeli od Pana wyboru.

 

Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 świadczenie przysługuje ono ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie owej zdolności. Przy czym w myśl ust. 2 powyższego przepisu świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

 

Warunki nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego określają jedynie art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. 7 (oraz art. 13 ust. 1, art. 15 i art. 17 w związku z art. 22) ustawy, przy czym pierwszy z nich określa warunki pozytywne, a pozostałe warunki negatywne. Warunkami pozytywnymi są: wyczerpanie zasiłku chorobowego (czyli uprzednie pobieranie zasiłku chorobowego przez okresy wymienione w art. 8 ustawy), nadal występująca niezdolność do pracy oraz rokowanie odzyskania zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji leczniczej.

 

W świetle powyższego Sąd Najwyższy uznał, że prezentowana w orzecznictwie sądów powszechnych koncepcja, w myśl której przysługiwanie świadczenia rehabilitacyjnego przez okres 12 miesięcy powoduje, że rokowanie odzyskania zdolności do pracy musi zamknąć się również w tym okresie, nie jest trafna. W sposób nieuprawniony koncepcja ta kreuje bowiem dodatkowy warunek nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, niewynikający z określającego te warunki art. 18 ust. 1, lecz z art. 18 ust. 2. Jak stwierdził Sąd Najwyższy: „celem świadczenia rehabilitacyjnego jest dokończenie procesu leczenia i rehabilitacji leczniczej oraz dostarczenie środków utrzymania stanowiących zabezpieczenie materialne ubezpieczonego, który z powodu choroby jest nadal niezdolny do pracy i nie może odzyskać zdolności do pracy mimo wyczerpania prawa do zasiłku chorobowego, ale można przewidywać, iż owa niezdolność do pracy nie przekształci się w utrwaloną, stanowiącą spełnienie innego ryzyka ubezpieczeniowego, uzasadniającego ubieganie się o prawo do renty z tego tytułu”.

 

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów (ust. 7).

 

Jeśli więc jest szansa na odzyskanie zdrowia – tu ocena należy do lekarza orzecznika, komisji lekarskiej ZUS – to przyznany zostanie Panu zasiłek rehabilitacyjny, jeśli zaś nie ma szans na odzyskanie zdrowia – powinien Pan wnioskować o rentę. Nie wynika z opisu, aby miał Pan prawo do wcześniejszej emerytury.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + cztery =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

prawo budowlane

porady prawne online