Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie stanowiska może sprawować członek zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.11.2019

Czy członek zarządu głównego Polskiego Związku Wędkarskiego może jednocześnie sprawować stanowisko prezesa okręgu, ewentualnie prezesa koła, czy tez być członkiem innych organów statutowych, takich jak komisja rewizyjna czy sąd koleżeński?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakie stanowiska może sprawować członek zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego?

Fot. Fotolia


Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie „członek zarządu polskiego związku sportowego nie może:

 

1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku;

2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;

3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego”.

 

Prawidłowość funkcjonowania władz polskich związków sportowych zapewnić ma rozszerzona zasada incompatibilitas (tj. niełączenia stanowisk) oraz zakaz łączenia mandatu we władzach związku z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań. Uzasadnienie dla pierwszego z ograniczeń jest oczywiste – zakaz łączenia kilku funkcji zapewnia przejrzysty podział kompetencji i odpowiedzialności oraz zabezpiecza przed budowaniem scentralizowanej i niekontrolowanej wewnętrznie władzy w ramach związku. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z realizacją przez związek jego zadań statutowych oraz prowadzenia działalności na poziomie klubu w tym samym sporcie jest podyktowany troską o to, aby władza w polskim związku sportowym nie podlegała naciskom czy też wpływom zewnętrznym.

 

Powyższe oznacza, że jeśli statut związku wśród władz związku wymienia na przykład prezesa okręgu, prezesa koła, członków komisji rewizyjnej czy sądu koleżeńskiego jako władze organów w tym związku, to członek zarządu polskiego związku sportowego nie może łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku.

 

Przy czym przepis wyraźnie stanowi, że niedozwolone jest łączenie członkostwa w zarządzie z funkcją w innych władzach w związku, nie w innych organach statutowych. Należy więc przyjrzeć się statutowi związku i określić, jakie organy są według niego zaliczane do władz związku albo jakie stanowiska w nich są zaliczane do władz w związku.

 

Nie każdy organ będzie zaliczany do władz związku. W mojej opinii komisja rewizyjna czy sąd koleżeński nie pełnią funkcji zarządczej w związku – chyba że co innego wynika ze statutu.

 

Dlatego o ile stanowisko prezesa okręgu czy prezesa koła może spełniać warunki zaliczenia ich do władz związku, o tyle stanowisko członka komisji rewizyjnej czy sądu koleżeńskiego już nie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 0 =

»Podobne materiały

Wniosek o nabycie spadku a przerwanie biegu zasiedzenia

Czy bieg zasiedzenia przerywa wniesienie do sądu wniosku o nabycie spadku?

 

Niezgłoszona kradzież samochodu sprzed kilku lat

Przed kilkoma laty za symboliczne pieniądze nabyłem samochód. Skradziono mi go po paru dniach, tak że nie zdążyłem go przerejestrować. Z powodu nagłego wyjazdu za granicę nie zgłosiłem kradzieży na policję. Zapłaciłem też dwukrotnie kolejne OC, ale teraz wróciłem do Polski i chciałbym jakoś uregulow

 

Przydomowa elektrownia wiatrowa – niezgoda sąsiadów na jej budowę

Pomimo wniesionego przez nas protestu sąsiad otrzymał zgodę władz miasta na budowę przydomowej elektrowni wodnej. Turbina ma mieć 20 metrów, będzie stać na 20-arowej działce, z którą graniczy nasza działka (10 arów). Jak możemy obronić się przed tą decyzją (w załączniku)? Nie chcemy godzić się na uc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »