Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki będzie podatek od nieruchomości - domu seniora?

Autor: Piotr Geliński • Opublikowane: 16.06.2016

Budynek wybudowany na potrzeby prowadzenia prywatnego domu seniora, powierzchnia ok. 1400 m2. 3/4 budynku na cele mieszkaniowe, reszta to stołówka kaplica, biura. Klasyfikacja budynku jako mieszkalny. Dom prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej. Nie jest żadna część nieruchomości związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Jaki będzie podatek od nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W niniejszej sprawie kluczowe są przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy „użyte w ustawie określenia oznaczają: grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych”.

 

Powyższa definicja jest istotna, gdyż dawałaby możliwość wyłączenia budynków mieszkalnych z kategorii budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To z kolei jest ważne, ponieważ budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są opodatkowane najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości.

 

Niestety, jak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy, „rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich części:

 

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

 

Zatem w świetle lit. b) powyżej, pomimo że budynki mieszkalne co do zasady nie zaliczają się do kategorii budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to w zakresie stawki podatku budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej zostały z nimi zrównane, a więc są opodatkowane najwyższymi stawkami podatku. Jednocześnie w powyższym katalogu przedmiotów opodatkowania nie znajdujemy podstawy do zastosowania stawek obniżonych.

 

W orzecznictwie wskazuje się przy tym, że fakt zamieszkiwania w budynku pensjonariuszy nie sprawia, iż budynek ten należy opodatkować stawką właściwą dla budynków mieszkalnych. Zajęcie tego budynku pod działalność gospodarczą skutkuje bowiem opodatkowaniem go według wyższej stawki podatku. Tak uznał w prawomocnym wyroku z dnia 22 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 1/12).

 

Z drugiej strony można podnosić, że za budynek mieszkalny można uznać tylko taki budynek, w którym osoba go zamieszkująca realizuje swoje podstawowe potrzeby mieszkaniowe. Funkcję taką spełniają domy opieki, czyli jednostki świadczące swoim pensjonariuszom, zwanym mieszkańcami domu, usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Pensjonariuszami są przy tym osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którym rodzina nie chce czy nie jest w stanie zapewnić takiej opieki. Domy opieki są więc miejscem stałego lub czasowego zamieszkania dla osób tam przebywających. Przyjęcie takiej koncepcji może jednak narażać na spór z lokalnym organem podatkowym.

 

Należałoby przy tym jeszcze przeanalizować lokalne przepisy (uchwały) obowiązujące na terenie danej gminy. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe (art. 7 ust. 3 wskazanej ustawy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus IV =

»Podobne materiały

Zaświadczenie z urzędu czy zmarły płacił podatek

Dysponuję stwierdzeniem nabycia spadku (nieruchomość) po ojcu. Chciałem uzyskać zaświadczenie z urzędu, czy ojciec w latach 1970-2009 płacił podatek. Urząd gminy nie chce jednak mi go wydać. Na jakiej podstawie? Jakie są moje prawa?

 

Preferencyjna stawka podatku od nieruchomości przeznaczonej na gabinet lekarski

W jaki sposób powinien być naliczony podatek od nieruchomości, w której prowadzona jest działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (gabinet okulistyczny) w latach 2006-2010? Czy obiekt w całości (gabinet, poczekalnia, pomieszczenie gospodarcze itp.) jest objęty stawką preferencyjną, czy

 

Użyczenie budynku pod działalność gospodarczą a podatek od nieruchomości

Posiadam budynek, który chcę nieodpłatnie użyczyć synowi do prowadzenia działalności gospodarczej. Kto płaci podatek od nieruchomości do gminy – użyczający, który nie pobiera żadnych pieniędzy z tego tytułu, czy biorący w użyczenie? Czy jeżeli w umowie będzie punkt o tym, że biorący w użyczeni

 

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości

Mój mąż, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wycofał ze swojej działalności nieruchomości – budynki. Stąd mamy 2 pytania: 1. Czy fakt wycofania nieruchomości dla celów prywatnych ma wpływ na zmianę stawki podatku od nieruchomości? 2. Czy zamknięcie firmy powoduje, że niedokończo

 

Farma fotowoltaiczna na gruncie rolnym a podatek od gruntu

Instalacja fotowoltaiczna a raczej farma fotowoltaiczna została wybudowana na gruncie rolnym — bez planu zagospodarowania. Oczywiście wiadomo, po wybudowaniu gmina chce pobierać większy podatek od gruntu i jest to zrozumiałe, ale nie do końca, gdyż znalazłem pewną lukę prawną. Podatek od dział

 

Grunt pod działalność i stawka podatku

Jestem współwłaścicielem domu. Od zawsze na parterze jest sklep (u góry mieszkanie). Obecnie lokal wynajmuje najemca. Podatek od nieruchomości opłacany jest od powierzchni użytkowej, jednak słyszałam, że powinnam zgłosić grunt pod działalność gospodarczą. Dojście do sklepu prowadzi 2 metry chodnikie

 

Oględziny nieruchomości

Dostałam wezwanie do przekazania informacji o podatku od nieruchomości itd., w związku z rozpoczęciem użytkowania nieruchomości. Użytkowanie jeszcze nie nastąpiło, bo dom jest niewykończony. Urząd zalecił oględziny nieruchomości, żeby to sprawdzić. Czy to zgodne z prawem i czy grozi mi pod

 

Podatek od nieruchomości, w których nie jest już prowadzona działalność

Jesteśmy spółką cywilną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji odzieży oraz działalność hotelarską. Od początku 2020 roku zrezygnowaliśmy z produkcji, zwolniliśmy pracowników i zamknęliśmy zakład, w którym prowadziliśmy tę działalność. Budynek został wystawiony do sprzedaży. Obecnie

 

Zaświadczenie z urzędu czy zmarły płacił podatek

Dysponuję stwierdzeniem nabycia spadku (nieruchomość) po ojcu. Chciałem uzyskać zaświadczenie z urzędu, czy ojciec w latach 1970-2009 płacił podatek. Urząd gminy nie chce jednak mi go wydać. Na jakiej podstawie? Jakie są moje prawa?

 

Błędnie naliczony podatek od nieruchomości

Źle policzyłam (zaniżyłam) powierzchnię użytkową w moim domu, wskutek czego błędnie naliczono mi podatek od nieruchomości. Taka sytuacja trwała przez osiem lat, dopiero niedawno rzeczoznawca ustalił właściwą powierzchnię budynku. Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »